Vlinders

Deze pagina´s zijn een postuum eerbetoon aan
Rien Poortvliet (1932-1995)
wiens prachtige tekeningen ik altijd zeer heb bewonderd!
Hier vindt U enkele tekeningen en teksten (van Wil Huygen) uit zijn boek:

De Oproep der Kabouters

Divider

HET GEVOELSLEVEN VAN DE KABOUTER

Paddestoelen

´Knuffel´-cirkels De kabouter is zeer verbonden met de levende en levenloze natuur dat hij altijd vrienden of bekenden ontmoet, en dat moet erg prettig zijn.
Hij hoúdt ook van alles en iedereen. Hij is gewend te geven. Hij vraagt niet om wat hij toch vanzelf krijgt, of het nu liefde, genegenheid of stoffelijke zaken betreft.
De kabouter kent ook geen angst, hoogstens voorzichtigheid en uit-de-weg-gaan. Hij heeft een basaal veiligheidsgevoel. Deze basale veiligheid is erfelijk, maar wordt in niet geringe mate versterkt door de wijze waarop zijn moeder hem vanaf de geboorte heeft omvat, namelijk met volkomen vanzelfsprekende toepassing van de ´knuffel´-cirkels.

De rekensom is eenvoudig: zoveel liefde en tederheid als in het kind zijn gestopt, zoveel liefde en tederheid komen er ook weer uit. Hieruit volgt een gevoel van veiligheid en één-zijn met aarde en kosmos, de zogenaamde kosmisch-tellurische verbondenheid, die bij de mens nog maar in zéér zeldzame gevallen wordt aangetroffen. Knuffels

Knuffels Met flink- of niet-flinkzijn heeft dit niets te maken, integendeel: omdat de kabouter vanuit zijn veilige basis opereert, is zijn mentale en lichamelijke belastbaarheid maximaal: hij raakt nooit in paniek.
Hij moet echter, evenals alle levende wezens, grote delen van zijn gevoel via zijn tast hebben verworven.

´Knuffel´-cirkels
Enkele voorbeelden van knuffelcirkels, waar voor het hele verdere leven een heilzame werking van uitgaat. Het hoeft niet alleen moeder en kind te zijn, vader en kind, of iedere andere combinatie is even goed!
´Knuffel´-cirkels

De tast is dus ken-orgaan. De zetel van de tast ligt in het omhulsel van het lichaam: de huid. Voor het kleine kind is ook de mond uiterst belangrijk als tast- en onderzoekorgaan. Aanvankelijk geeft de tast alle indrukken naar binnen door, waar zij worden geregistreerd en gecatalogiseerd. In de loop van de jaren worden echter, mede daardoor, het gevoel en het gevoelsleven opgebouwd, waardoor de tast niet langer alleen ontvangt, maar ook meer en meer gaat geven, met name medeleven, troost, tederheid en liefde.

´Knuffel´-cirkels

Divider

TEDERHEID

Paddestoelen

De tederheid betekent - en geeft -warmte en respect. De kwaliteit van de ontmoeting wordt door de hele hand tot uitdrukking gebracht, en niet alleen door de vingers; dan is het alleen voelen zonder dieper gevoel. Pas met de hele hand kan iets teder worden om-vat.
Een klein (bv. angstig) kind moet worden opgepakt door er eerst bij neer te hurken, dan de handen er om heen te leggen en dan pas omhoog te tillen. Dat betekent warmte en veiligheid voor het kind.
Tederheid Tederheid
FOUT is: met gestrekte knieën vooroverbuigen en het kind optillen. Het handencontact is niet omvattend. Het laag-hoog-gevoel wordt voor het kind versterkt in plaats van weggenomen.
Een tedere hand geeft altijd, neemt nooit.
Een strelende hand lokt en neemt. Zij heeft alleen sexuele functie.

Divider

ON-ENIGHEID

Paddestoelen

Natuurlijk komen er ook in ieder kabouterhuwelijk verschillen van mening, irritaties en harigheden voor.
De meest gebruikte methode om deze op te lossen is de grieven op de wijze van een zelfgemaakt liedje zachtjes uit te zingen, waarna de schuldige meestal begint te lachen en toegeeft dat hij fout is geweest.
Onenigheid
Onenigheid Lukt dit niet, dan is er meer aan de hand. In dat geval wordt de volgende afspraak gemaakt: moeder mag tegen vader een kwartier lang precies zeggen wat ze van hem denkt. Vader mag pas de volgende dag antwoorden. Dan krijgt hij een kwartier, enzovoort.
Deze methode lost vrijwel alles op.
En zo eindigt dan menig ruzietje in een in alle opzichten aangenaam bad. In bad .... ;)

Divider

OEROUD KABOUTERWIEGELIED

Paddestoelen

De schommelstoelwieg

Tuuti lasta, tuuti pientä,
tuuti lasta nukkumahan.
Laulan lasta nukkumahan
uuvutan unen rekehen;
käy unonen ottamahan,
kultaisehen korjahasi
hopiasehen rekehen!

Schlafe Kindchen, Schlafe Kleines,
Schlafe Kindchen, Schlaf bald ein.
Ich Singe mein Kleines in den Schlaf
lull´es ein in den Schlitten des Traumes;
komm Schlaf, es sanft verbergen.
Sohn des Schlafs, es heimlich holen
in Deine goldene Wiege
in Deinen Silbernen Schlitten!

De schommelstoelwieg
De schommelstoelwieg wordt uitsluitend in tweepersoonsuitgave gebracht. Een probleem is het ongemerkt opstaan als de babies eenmaal in slaap zijn gewiegd.

Ik ben van plan om (ooit) nog enkele pagina´s te maken, dus kom nog eens terug!

Divider

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 11 juli 1999

© Karin´s Wereld, 10 januari 1999

Waterfall

De tekeningen hebben een lange weg afgelegd
vanuit het boek naar deze pagina´s.
Ik zou het fijn vinden als je dat zou willen respecteren ...

Vlinders