Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Velkommen til Petter's hjemmeside

1. Angelfire gratis hjemmeside.
2. Både Netscape og Explorer pluss mange andre.
3. Splitting av store windowsfiler.
4. Mange bra spill fra Epicgame.
5. Et bra tegneprogram.
6. Mange bra spill.
7. Flere spill.
8. Flere spill å laste ned.
9. Hjemmesiden til Novell.
10. De 100 beste sidene.
11. Image browser.
12. Windows-95.

Hei og velkommen til min hjemmeside, den er under opparbeiding-så alle tips og vink setter jeg pris på.

På grunn av mye "dritt" på min Gjestebok har jeg sett det for nødvendig og slette denne.

Music Banner
You Are Being Monitored.....© 1997, Marty Fancher/KeyTrax Productions Inc.

Har det siste året gått på Otto Treider Handelskole Nettverksadministrasjon.

Ett- årig profesjonsutdanning i Nettverksadministrasjon.

Novell har også en hjemmeside som er vert et besøk. Sjekk link Nr. 9.

Jeg har laget denne hjemmesiden ved hjelp av Netscape 3.03 som har en egen HTML- editor, hvor du slipper å skrive html kode, du skriver teksten rett inn, bra ikke sant.Vel det er mer der det kommer fra.Sjekk ut denne linken.Det er link NR. 2..Programmet er på ca, 5,7 MB.Men lønner seg å laste ned, så slipper du å slite med komplisert html koding (for noen).Nå kan også du lage hjemmeside. Eller's så foreslår jeg at man kjøper boken "Internett med html". av Tore M og Cato C Feness. Fra PRENTICE HALL. Koster Kr : 108.- og er på Norsk "puh".

[ Yahoo! ] options

[ Yahoo! News Search ]

[ Yahoo! Weather ]


Search for:


Ett-årig profesjonsutdanning i Nettverksadministrasjon

Innhold

 1. HVORFOR DENNE UTDANNINGEN?
 2. FOR HVEM??
 3. OPPTAKSVILKÅR
 4. CNE-SERTIFISERING
 5. NØDVENDIGE FORKUNNSKAPER
 6. ARBEIDSMÅTER
 7. DE ENKELTE FAG
 8. FAG OG TIMEFORDELING
 9. BROSJYRE OG SØKNADSKJEMA

  HVORFOR DENNE UTDANNINGEN?

  En viktig side ved databehandling i dag, er at maskinene kobles sammen i nettverk. Disse nettverkene blir stadig større, og mer komplisert, med mange forskjellige brukere, systemer og maskiner knyttet sammen. Ofte strekker de seg over store avstander, og over landegrenser. Derfor har det oppstått en stor mangel på folk som kan administrere dem. Det krever helt spesielle kunnskaper. Det er nettopp slike kunnskaper som står i sentrum i denne utdanningen. Den tar bare ett år, med sterk konsentrasjon om det sentrale innenfor nettverksadministrasjon.

  Denne utdanningen passer for deg som vil gjøre karriere innen administrasjon av datanett. Du vil stå sterkt i jobbsammenheng, fordi utdanningen både er yrkesorientert og praktisk vinklet. Når du er ferdig, kan du påta deg ansvaret for nettverket i en liten eller mellomstor bedrift, eller du kan assistere en mer erfaren nettverksadministrator i en større bedrift. Du bør ha interesse for teknisk edb. OPPTAKSVILKÅR

  Treider har et tett samarbeid med Novell, en av verdens største leverandører av nettverk, og er - som eneste videregående skole i Skandinavia - godkjent av dem som utdanningssenter. Derfor er vi alltid kjent med deres nye versjoner av programmene osv. Lærerne i nøkkelfagene er også godkjent av Novell. Vi bruker Novells undervisningsmateriell og edb-baserte treningsprogrammer.


  De som ønsker det, kan gå opp til Novells kunnskapsprøver. De kan da bli sertifisert som CNE ("Certified Net Ware Engineer"). NØDVENDIGE FORKUNNSKAPER

  Det kreves ingenforkunnskaper i edb. Hvis du har store kunnskaper i edb, vil du få noe overlappende pensum. Da vil du i perioder få arbeide med ekstraoppgaver på egen hånd. Manualer og Novells læremateriell er på engelsk. ARBEIDSMÅTER

  Du får relativt stor frihet: Bare tyve timer pr uke er bundet i timeplanen - selvom lærerne er tilstede mer enn dette, for individuell veiledning. Resten av tiden bruker du på egenarbeid som oppgaveløsning, praktisk trening, bruk av edb-baserte treningsprogrammer og lesing. Du får bruke markedsledende verktøy i praksis. Profesjonsutdanningen i nettverksadministrasjon tar bare opp 24 studenter, og har sitt eget rom med datamaskin til alle. DE ENKELTE FAG

  Programvare: Som edb-ansvarlig, blir du ofte bedt om hjelp av brukere som har problemer med tekstbehandling, regneark, elektronisk post, Internet, databaser og lignende. I dette faget lærer du "triks og fiks" i slike programmer. Dessuten lærer du moderne programmering med programmeringsverktøyet Visual Basic.

  Maskiner og nettverk

  : Faget omfatter først og fremst de tekniske sidene av nettverkene, nemlig maskinteknikk/elektronikk samt maskiner og programvare i nettverk. Du lærer også å vurdere lønnsomhet, forhandle om kjøp, og koble nye maskiner til nettverket. Dessuten omfatter faget vedlikehold og serviceavtaler.

  Teknisk engelsk

  :Som nettverksadministrator kommer du ikke unna engelsk! Manualer, feilmeldinger, kommandoer og assistanse er på dette språket. Her legger vi spesiell vekt på de datafaglige begrepene.

  Nettverksadministrasjon:

  Dette er et meget sentralt fag. Du lærer om datakommunikasjon (hvordan to maskiner "snakker sammen"), du lærer å administrere nettverk, og å installere/tilpasse programmer. Videre lærer du å planlegge vedlikeholdet, finne/rette feil i nettverket og å bedre nettverkets ytelse.

  Den driftsansvarlige og bedriften:

  Som bedriftens "dataekspert" må du kunne selge dine idéer i bedriften. Derfor tar vi her opp presantasjonsteknikker og -verktøy, vi diskuterer hvordan du kan oppnå effektiv kommunikasjon til dem som beslutter. Vi diskuterer også hva bedriften vil forvente av deg, og vi tar opp de lover og regler du må kjenne til.

  Eksamenscase:

  For å knytte lærestoffet enda tettere til praksis, avslutter vi skoleåret med et større case, der du i gruppe med andre løser et praktisk problem. Du kan velge mellom flere oppgaver med forskjellig faglig innfallsvinkel. På vitnemålet fremgår det hvilket case du valgte. FAG OG TIMEFORDELING
  Semester Fag Belastnings-
  timer pr uke
  Bundne
  timer
  Høstsemester Programvare inkl.programmering 20 10
  Maskiner og nettverk 16 8
  Teknisk engelsk 4 2
  Vårsemester Nettverksadministrasjon 30 15
  Den driftsansvarlige og bedriften 10 5
  Siste studiemåned Eksamenscase 40 0
  Belastningstimerer det antall timer vi forventer at studenter flest må arbeide med faget.
  Bundne timerer de timene so faktisk står på timeplanen, men lærerne er tilstede mer enn dette, for individuell veiledning.

  BROSJYRE OG SØKNADSKJEMA

  Fyll ut og trykk "Submit", så sender vi det til deg.
  Navn:  
  Adresse: 
  Postnummer: Poststed:

  Eller du kan ringe til skolen på Tlf : 22 03 88 03.V/ Knut. Hansson. FORKORTELSER
  DMA..........Direct Memory access ECU...........Eisa Configuration Utility EISA..........Extended Industry standard architecture EPROM.....Erasable programmable read-only memory ESCD........Extended system configuration data ICU............ISA Configuration Utility I/U.............Inndata/utdata IRQ............Interrupt request line ISA............Industry standard architecture KB.............Kilobyte NVS..........Nonvolatile storage PCI............Peripheral component interconnect RAM.........Random.access memory TSR.........Terminate-and-stay resident VGA..........Video graphics array

  BOOTDISKETTER

  Her er noen forslag til disketter som du kan få bruk for hvis du får problemer. En bootdiskett kalles også en systemdiskett. En setupdiskett (installasjonsdiskett) er noe annet, nemlig den disketten som installerer (kopierer) et program ( i dette tilfellet DOS) fra diskett til harddisk. Du har kanskje en setupdiskett, men ikke nødvendigvis en bootdiskett.

  Erfaringen viser at det er lurt å forsikre seg især hvis du begynner å eksperimentere med innholdet i CONFIG.SYS. Da må du lage en slik diskett. Manglende eller ødelagt COMMAND.COM kan også få maskinen til å henge. RØR ALDRI COMMAND.COM. Det er dessverre ikke bare å slå på en PC og så virker den- det ville jo være fint. Operativsystemet må være lastet i PC-ens hukommelse.

  Selv om du har DOS og en av setupdiskettene kan få PC-en til å starte, er ikke en bootdiskett helt det samme. Du anbefales derfor å lage de diskettene som blir omtalt i avsnittene nedenfor. En PC kan bare starte fra stasjon C eller A. Mange disketter er allerede formatert når du kjøper dem, men hvis du har en uformatert diskett, formaterer du den med. C:\>FORMAT A:

  DISKETT 1 - clean boot

  Du setter en tom, formatert diskett i diskettstasjonen og skriver C:\>SYS A:

  Du får meldingen system transferred, som betyr at en bootsektor og de to skjulte system - eller bootfiler og COMMAND.COM er kopiert til disketten (hvis du har DOS &, kopieres også dblspace.bin). Disse filene er nødvendige for at DOS skal komme i gang. Bruker du DoubleSpace, er dblspace.bin nødvendig hvis du vil ha adgang til en stasjon som er komprimert av DoubleSpace. Kopier filen SYS.COM til disketten : C:\DOS>COPY SYS.COM A:

  Skriv CLEAN Boot på disketten. Nå har du en bootdiskett som du alltid kan starte PC-en med hvis den ikke kan starte fra harddisken. Denne bootdisketten inneholder bare de 3 (ev.4) viktige filene fra operativsystemet. Hvis du booter med denne disketten, får du en såkalt clean boot. NB :

  Enkelte tegn, f.e.k.s. kolon (Æ), finnes nå på andre taster fordi den norske tastaturdriveren ikke er lastet opp i minnet. Du arbeider med amerikansk tastatur.

  Hvis du vil se filene på disketten, kan du skrive (ikke dokumentert) DIR-kommandoen med komma. Da ser du også skjulte filer.

  A:\>DIR,

  Enkelte spill krever clean boot fra diskett, og da kan du bruke denne disketten. Disketten kan løse to problemer:

  Problem 1.

  Du kan ikke boote fra harddisken og får feilen NON-System disk. Hvis problemet bare er at det er noe galt med en av systemfilene eller COMMAND.COM, kan du etter boot med disketten skrive A:\>SYS C:

  som kopierer de 3 eller 4 filene til C:\. Hvis meldingen er system transferred, skal du kunne starte fra harddisken igjen.

  Problem 2.

  Hvis du får feilmeldingen missing or bad Command Interpreter, har det oppstått feil i COMMAND.COM. Skjer dette, booter du med denne disketten og skriver

  A:\>copy command.com C:\ og A:\>copy command.com C:\DOS

  som kopierer en COMMAND.COM som virker fra disketten til de to katalogene på harddisken hvor den er relevant. Kanskje har du bare bruk for COMMAND.COM det ene stedet. Fjern disketten fra stasjonen og start harddisken igjen.

  DISKETT 2.


  Ta enda en formatert diskett. Gjør det samme som du gjorde med den første disketten.

  C:\>SYS A:

  Denne disketten skal foreta samme boot som en boot fra harddisken, men fra disketten. Alle nødvendige filer skal derfor finnes på disketten, og her kommer ideen fra startfilene uten angivelse av C: foran kommandoene. Startfilene er like, bortsett fra PATH. All kopieringen som nå kommer, er selvfølgelig lettere med et program som NC, men for at alle skal forstå det, bruker jeg DOS-kommandoene her. Hvis du nå er i stand til å boote fra harddisken, kopierer du startfilene til disketten.

  C:\>copy config.sys a:

  c:\>copy autoexec.bat a:

  Sett A:AUTOEXEC.BAT til PATH=\;\DOS

  (De følgende kommandoene er kanskje uvante for noen, b.l.a. fordi jeg snakker om å sette en katalog som default med CD-kommandoen, men det er rent faktisk det CD gjør. Det mange mange kanskje synes er pussig, er at jeg oppretter/skifter katalog på A: uten <<å være der eller stå på A:>>)

  Opprett katalog A:\DOS.

  C:\>MD A:DOS

  Sett denne katalogen som default på A:

  C:\>CD A:DOS

  Sett C:\DOS som default på C:

  C:\>CD DOS

  Kopier de filene som opptrer i startfilene til A:\DOS. Bruk ev. F3 etter hver kommando. Da får du på en enkel måte med begynnelsen av forrige kommando. De første kommandoene kan se slik ut (A:\DOS er default!):

  C:\DOS>COPY himem.sys a:

  C:\DOS>COPY emm386.exe a:

  C:\DOS>COPY display.sys a:

  osv., inntil alle filer som opptrer i startfilene er kopiert. Denne disketten kan boote PC-en din med samme oppsett som en boot fra harddisken. Kopier også disse filene fra C:\DOS til A:\DOS på samme måte: UNFORMAT.COM, FORMAT.COM, chkdsk.exe (scandisk.exe), UNDELETE.EXE, FDISK.EXE og SYS.COM.

  Kopier ev. også andre hjelpeprogrammer til disketten. Sjekk at den virker. Skrivebeskytt den og ta godt vare på den.

  Disketten kan brukes i tilfelle harddisken er så ødelagt at du ikke kan få adgang til filene på harddisken, dvs. ikke kan lese filer på harddisken (cannot read drive c: eller error reading drive c:)

  Hvis du installerer f.eks. CD-ROM eller lydkort eller annen hardware som samtidig setter inn linjer i startfilene, må du huske å kopiere de nye startfilene til denne bootdisketten. Det er lurt å teste boodiskettene dine en gang i måneden! Husk nå det. Det er surt hvis disketten er blitt dårlig når du får bruk for den etter et års tid. Det hender nemlig!

  Altså hold bootdiskettene dine ajour. Arbeidet er minimalt i forhold til det du ev. sparer. Hvis den store katastrofen skulle skje og eneste løsning er en ev. ny partisjonering og/eller en ev. formatering eller en UNFORMAT av harddisken, kan du bruke denne. Heldigvis er det ikke mange som opplever dette, men det hjelper ikke den det skjer med at det ikke skjer med så mange. Hvis du kan få hjelp, så få det i dette spesielle tilfellet. En ekspert vil kunne hjelpe deg langt bedre i denne kritiske situasjonen. Hvis du selv er en ekspert som hjelper andre, anbefales en slik diskett. Sett inn disketten og boot for å se om PC-en booter uten problemer. Den siste disketten skal benyttes når du må starte maskinen for å søke etter datavirus. Har du en virusskanner, bør den ligge på denne disketten Back to TopTIL TOPPEN.

  Email: poejohan@online.no