Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

 

להיות קרוב

 

 

 

 

 

 

Postcard image

מילים ולחן : ארכדי דוכין

 

 

 

להיות קרוב אלייך זה לא פשוט

תמיד בדרך משהו לוקח אותי לאיבוד

פעם זה גשם ופעם מלחמה

החדשות, פחדים, התלבטוית, העבודה

 

להיות קרוב אלי גם לא פשוט

גם את בדרך הולכת לאיבוד

פעם זה עצב ופעם בדידות

לרצות את כולם, החיים, ההתמודדות

 

אבל פעם בכמה זמן אנחנו קרובים

מדברים, מתחבקים, מתנשקים, אוהבים

שוכחים לרגע את כל קשיי היום

העיניים מחפשות מבט, הידיים חום

 

החלל מתמלא בשקט ואז שוב מרגישים

יש לנו אחד את השני, אותי לך אותך לי

 

להיות קרוב לעצמך, גם זה לא קל

הקושי הזה מרחף מעלייך וגם מעלי

פעם זה עצב ופעם בדידות

לרצות את כולם, החיים, ההתמודדות

 

אבל פעם בכמה זמן אנחנו קרובים

מדברים, מתחבקים, מתנשקים, אוהבים

שוכחים לרגע את כל קשיי היום

העיניים מחפשות מבט, הידיים חום

 

החלל מתמלא בשקט ואז בכל הגוף מרגישים

יש לנו אחד את השני, אותי לך לך אותי

 

ורק פעם בכמה זמן אנחנו קרובים

מדברים, מתחבקים, מתנשקים, אוהבים

שוכחים לרגע את כל קשיי היום

העיניים מחפשות מבט, הידיים חום

 

החלל מתמלא בשקט ואז בכל הגוף מרגישים

יש לנו אחד את השני, אותי לך לך אותי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשי

מילים

אלבומים

תמונות

פורום

ביוגרפיה

לתגובות

 

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

בקרו באתר : חוה אלברשטיין.......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי