Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשי

מילים

אלבומים

תמונות

פורום

ביוגרפיה

לתגובות

 

 

אריק איינשטיין- פס הקול של ישראל

 

 

 

מי המציא את הטרצה?

טרצוס

מי המציא את הסקסטה?

סקסטוש

מי המציא את הדוד בויילר?

דודי

דודינק'ה זה טכנאי שמקליט אותנו באולפן, דודי?

כן

תראה דודינקה: "אתה נכנס למסיבה

אתה יושב על התופים

אתה לוקח את התוף בונגו

אתה לוקח את הטימפן

אתה מכבה את האור

ואתה מביא להם בולרו קטן

בקצב הטם צ'וקה- טוקה- טוקה טם

אתה נתת להם את שלהם!

תזכור דודינק'ה:

טם, צ'וקה-טוקה-טוקהטוקה-קה

טם, צ'וקה-טוקה-טוקה-טוקה- קה

 

דודינק'ה אתה מבאס אותי

אני מבקש: טם-צ'וקה-טוקה טוקה-טוקה-טם

ואתה מביא לי סינקופה"

 

ה-טמצ'וקה-טוקה-טוקה-טוקה-קה

ה-טמצ'וקה-טוקה-טוקה-טוקה-קה

 

השמש מרביצה על כל הראש

ביצה על כל הראש, ביצה בראש

אתה שוכב ומתעלף מחום

תה'מתעלף מחום, אוף! איזה חום

 

אי-יי-יי-אי

כי אין דבר כזה בשום מקום

אי אי

כמו אבטיח אדום

אדום אדום אדום

אדום אדום אדום

 

אדון תאכל אבטיח אדום!

אדוני תאכל אבטיח אדמוני!

גברת, אם את לא גומרת-

תאכלי אבטיח אדום!

מה את אומרת?

 

זומטי ולבטי ירדו לחוף

זומטי טבע ולבטי נשאר

זומטי, בלי לבטי זה לא הולך

פשוט זה לא הולך, זה לא הולך

 

ולעת ערב הלך לבטי וישב בשפל

לראות אולי יחזור זומטי

אך לא דגים ולא י-אים

לא גלים ולא זומטי

רק הרוח לחשה לו רכות

לבטי מסכן, לבטי מסכן

זומטי לא ישוב לעולם!

 

היינו חברים טובים, היינו

באש ובמים הולכים היינו

הוא באש, אני במים

כל הזמן אנחנו שניים, היי!

 

היי! היי!

תם הסיפור על זומטי ולבטי

שבחייהם לא נפרדו, ובמותם כן

כן חשוב היום, כן

ועוד איך חשוב היום, כן

האך!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

מילים: אריק איינשטיין

לחן: מיקי גבריאלוב וחיים קריו

 

 

 

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

בקרו באתר : חוה אלברשטיין.......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי