Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשי

מילים

אלבומים

תמונות

פורום

ביוגרפיה

לתגובות

 

 

יש לי אישה שאוהבת אותי

היא רק שלי

היא מכירה אותי מהתחלה

שלי שלה

היא מוכרחה להיות חכמה

אימא שלי

ואת השיר אני שר בשבילה

 

אימא, אימא

את הינקת אותי

את פינקת אותי

את הבאת אותי

אימא, אימא

את פינקת אותי

את הבאת אותי

את

 

כמה ימים שביליתי איתה

אימא שלי

כמה דמעות שמחיתי איתה

שלי, שלה

כמה דברים שגיליתי איתה-

אימא שלי

כמה תקוות שתליתי איתה

 

אימא, אימא

את הינקת אותי

את פינקת אותי

את הבאת אותי

אימא, אימא

את פינקת אותי

את הבאת אותי

את

תמיד היית איתי

גם כשהייתי לבדי

תמיד אהיה איתך

אימא שלי

 

יש לפעמים שאני בצרות-

אימא שלי

את מבינה את זה בין השורות

שלי שלך

למה דואגת ולא ישנה

אימא שלי-

איך זה שאם לא סומכת על בנה

 

אימא, אימא

את הינקת אותי

את פינקת אותי

את הבאת אותי

אימא, אימא

את פינקת אותי

את הבאת אותי

את

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אימא שלי

מילים: אריק איינשטיין

לחן: שלום חנוך

 

 

 

 

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

בקרו באתר : חוה אלברשטיין.......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי