Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשי

מילים

אלבומים

תמונות

פורום

ביוגרפיה

לתגובות

 

 

 

שיר השיירה

 בלשונות רבות מספור דיברנו

וזה את זה כמעט ולא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ,אל הארץ באנו.

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב, רוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה.

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסהר

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיר השיירה

מילים: עלי מוהר

 

 

 

 

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

בקרו באתר : חוה אלברשטיין.......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי