Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשי

מילים

אלבומים

תמונות

פורום

ביוגרפיה

לתגובות

 

 

 

 

 

 

הזמן את השנים יניס

וקצת בינה בלב מכניס

אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי

האם יפרח לי עוד שושן

האם נעור בי ניצוץ נושן

האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי

 

פזמון:

ואיך נדע

אם יש תקווה

שכשנבוא, שכשנבוא

נמצא תשובה

 

לאן נמשכת המסילה

לאן הולכת התפילה

ומי ישיב לשאלה ומי ישמע לי

ומי יפתח את לבבו

ואם אלך לאן אבוא

האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי.

 

ואיך...

 

זה רק אני וזו רק את

וזה הרבה וזה כה מעט

ואיך נדע אם לא לריק עברו חיינו

האם עמלנו לא לשווא

האם ביתנו לא יחרב

האם תחייה אהבה גם אחרינו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שכשנבוא

מילים: אלמטריוטים,

גרסה עברית: עלי מוהר

 

 

 

 

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

בקרו באתר : חוה אלברשטיין.......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי