Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשי

מילים

אלבומים

תמונות

פורום

ביוגרפיה

לתגובות

 

 

קח לך אישה ובנה לה בית

 

 

אני רוכב, לא יתפסוני חי

כן, אני זוכר אותה איתי, רוכבת איתי

אני עצוב, אולי כהו עיני

והיא עומדת שם צוחקת אלי.

 

קח לך, אישה ובנה לה בית

קח לך, קח לך

קח לך, אישה ובנה לה בית

קח לך, קח לך

 

אני רוכב השמש בגבי

כן, אני מרגיש אותך איתי כאילו עכשיו

הזמן עוקב וכבר נוגע בי

ואין כבר דרך להמשיך ולרכב.

 

אולי אשוב בצוהרי היום

כן, אני זקן ואת זוכרת אותי

זה לא עצוב שמסתיים חלום

זה לא עצוב כי את נשארת איתי.

 

קח לך, אישה ובנה לה בית

קח לך, קח לך

קח לך, אישה ובנה לה בית

קח לך, קח לך

 

 

 

 

 

 

 

מילים ולחן: שלום חנוך

 

 

 

 

 

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

בקרו באתר : חוה אלברשטיין.......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי