Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשי

מילים

אלבומים

תמונות

פורום

ביוגרפיה

לתגובות

 

 

 

 

 

מה איתי, מה איתי, מה איתי

לא מסתדר עם עצמי

מה איתי, מה איתי, מה איתי

איפה שכחתי את שמי

 

לא יודעת למה

לא יודעת איך, איך ומה

רק רוצה לברוח,

מה זה קרה לי

טוב לי או רע לי, תגיד לי.

 

מה איתי, מה איתי, מה איתי

בטח הוא שם לא שקט

מה איתה, מה איתה, מה איתה

מה היא רוצה באמת

 

לא יודע למה

לא יודע איך, איך ומה

רק רוצה לברוח

מה זה קרה לי

טוב לי או רע לי,

 תגיד לי.

 

מה איתי, מה איתי, מה איתי,

בטח היא שם לא שקטה

מה איתי, מה איתי, מה איתי

איפה שכחתי אותה.

 

לא יודעת למה

לא יודעת איך, איך ומה

רק רוצה לברוח,

מה זה קרה לי

טוב לי או רע לי

תגיד לי

 

 

 

 

 

 

 

מילים ולחן: שמוליק קראוס, שלום חנוך, אריק איינשטיין וג'וזי כץ.

 

 

 

 

 

מילים אלבומים תגובות ביוגרפיה

בקרו באתר : חוה אלברשטיין.......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי