Pagina principal de Erik Enfors <br> Varberg,Svedia

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Pagina initial de Erik Enfors
Varberg, Svedia

Lyssna samtidigt på Jussi Björling/Ascolta Jussi Björling in le mesme tempore

På vilka språk är denna sida skriven?
In qual linguas es iste pagina scribite

Det är svenska och INTERLINGUA.
Illos es svedese e INTERLINGUA

Men vad är INTERLINGUA för ett språk?
Ma qual sorta de lingua es INTERLINGUA

Interlingua är ett modernt hjälpspråk som är mycket användbart i hela västvärlden där man talar språk som härstammar från latin och/eller grekiska.
Interlingua es un lingua auxiliar moderne que es multo usabile in tote le occidente ubi on parla linguas que descende de latino e/o grec.

Är det ett påhittat språk?
Es illo un lingua fabulate?

Egentligen inte. Språket uppstod genom intensivt arbete av språkforskare som från början endast tänkte registrera det gemensamma internationella ordförrådet. När det väl var klart, efter 27 år 1951, visade det sig att det mycket väl var användbart som språk.
De facto non. Le lingua se monstrava per travalio intensive de recercatores lingual qui primarimente solmente intendeva registrar le vocabulario international commun. Quando isto finalmente esseva preste, post 27 annos 1951, il surgeva que illo multo ben esseva usabile como lingua.

Vad kännetecknar interlingua?
Que characterisa interlingua?

De flesta orden är lätt igenkännbara från andra europeiska språk vilket gör det lättlärt. Grunden för val av ord utgöres i första hand av att ett liknande ord skall finnas i minst 3 av språken engelska, franska, spanska, portugisiska eller italienska. Till skillnad från de flesta andra språk är grammatiken mycket enkel med mycket få grammatiska böjningar av ord. Interlingua kan delvis förstås redan innan man studerat det. Eller hur?
Le plus del vocabulos es facilemente recognoscibile ab altere linguas europee lo que lo face facilemente apprendite. Le fundo pro selection de vocabulos primarimente es que vocabulos simile debe exister in al minus 3 del linguas anglese, francese, espaniol, portugese o italiano. Al differentia del majoritate de altere linguas le grammatica es multo facile con multo pauc declinationes o conjugationes grammatic de vocabulos. Interlingua es partialmente comprensibile jam ante que on lo ha studiate. Nonne?

Vilken nytta kan man ha av interlingua?
Qual beneficio pote on haber de interlingua?

Det blir lättare att lära och förstå andra europeiska språk. Med kunskaper i interlingua ser man hur lika språken egentligen är. Man kan faktiskt göra sig förstådd, särskilt i sydeuropa, genom att tala interlingua även utan kännedom om den lokala grammatiken som ju alltid är besvärlig.
Il essera plus facile apprender e comprender altere linguas europee. Con cognoscentia de interlingua on vide quanto simile le linguas de facto es. In effecto on pote facer se comprensibile, specialmente in Sud-Europa, per parlar interlingua, tamben sin cognoscentia del grammatica local que sempre es difficile.

Hur kan man lära sig interlingua?
Como pote on apprender interlingua?

Det finns en lärobok och flera lexikon att köpa. Klicka på länken "Läromedel och kurser"
Il ha un manual e plure dictionarios a comprar. Clicca al ligamine "Läromedel och kurser" al sinistre del pagina
Svenska Sällskapet för Interlingua.

Harleigh Kyson Jr , har publicerat en konversationskurs på interlingua som är mycket lämplig för att lära sig talspråk, något som tyvärr ofta brukar bli negligerat. Talspråket har ofta en annan och enklare vokabulär än skriftspråket. Du måste ha Adobe Reader för att läsa länken.
Harleigh Kyson Jr, ha publicate un curso de conversation que es multo apte pro apprender le lingua parlate,lo que regrettabilemente sole esser negligite. Le lingua parlate sovente ha un altere e plus facile vocabulario que le lingua scribite. Tu debe haber Adobe Reader pro leger le ligamine
Conversation.pdf

Adobe Reader kan nedladdas gratis från nedanstående länk
Adobe Reader pote esser discargate grauitemente al ligamine in infra
Adobe Reader

Om du inte kan använda Adobe Reader kan du läsa samma text på länken
Si tu non usa Adobe Reader tu pote leger le mesme texto in le ligamine
Conversation.rtf

Lyssna här på en klassisk anekdot och läs samtidigt texten. Klicka först på länken "Le sage dervich". Då öppnas ett fönster med den skrivna texten. Minimera den sidan varvid den ursprungliga sidan återkommer. Klicka där på "Lyssna/Ascolta". Då kan du lyssna på en uppläsning av texten. Om du genast, i nedre marginalen, klickar på den nyss minimerade textsidan kan du läsa och lyssna samtidigt.

Ascolta hic un anecdota classic e lege contemporaneemente le texto. Clicca primarimente sur le ligamine "Le sage dervich" Alora le texto pote esser legite. Minimisa iste pagina durante que le prime pagina retorna. Clicca ibi sur "Lyssna/Ascolta". Alora tu pote audir un registration audibile. Si tu immediatemente, in le margine a basso, clicca sur texto justo minimisate tu pote leger in le mesme tempore como tu audi.
Le sage dervich
Lyssna/Ascolta
Mathematica e chaco
Lyssna/Ascolta

Såväl i Varberg som i Laholm och Kalmar har hållits kvällskurser i studieorganisationers regi.
På de flesta bibliotek finns sedan en tid en informationsfolder. Fråga efter den!
Den som blir medlem i SSI, Svenska Sällskapet för Interlingua, får varannan månad "Panorama", en ca 28-sidig tidskrift i storlek A5, helt på interlingua. Den finnns också i internetversion (pdf).En gång i kvartalet får man också "Actualitates-Interlingua i Norden" med information mest på nordiska språk.
Actualitates nr 142 skickades i början av år 2002 till de flesta bibliotek samt till alla nordiska europaparlamentariker. Du kan själv prova att läsa en parallellöversatt artikel därifrån i länken nedan. Det är lättare än du tror.
Läs artikeln i Actualitates

Prova även att läsa vår internationella tidskrift Panorama som är skriven enbart på interlingua. Klicka nedan för att komma till "Världsunionen för Interlingua /(UMI)" och sedan på länken Panorama uppe till höger på deras sida
UMI

Den europeiska konstitutionen är översatt till interlingua efter ett internationellt samarbete lett av Allan Kiviaho, Finland. Konstitutionen (grundlagen) omfattar mer än 300 sidor och i denna viktiga översättning har bl.a. Bent Andersen, Danmark, Piet Cleij, Nederländerna, och professor Hermenegildo de la Campa, Granada, Spanien, deltagit.
Le Constitution Europee es traducite in interlingua post un cooperation international ducite per Allan Kiviaho, Finland. Le Constitution comprehende plus que 300 paginas e in iste traduction importante i.a. Bent Andersen, Danmark, Piet Cleij, Nederland e professor Hermenegildo de la Campa, Granada, Espania, ha participate.
Le Constitution Europee in interlingua

Ett annat viktigt dokument som är översatt till interlingua är
Förenta Nationernas ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.
Un altere documento importante que es traducite in interlingua es le
DECLARATION UNIVERSAL DEL DERECTOS HUMAN del Nationes Unite

Mänskliga rättigheter - Derectos human

Titta även på och kommentera gärna min blog på adressen nedan:
Reguarda anque e commenta con placer mi blog al adresse infra:

Le blog de Erik Enfors in interlingua

Svenska Sällskapet för Interlingua

E-post:secretario@interlingua.nu

Titta också på följande länk:
Världsunionen för Interlingua (UMI): (Klicka på knappen härunder)


Om du har tillgång till Windows Media Player eller annat ljudprogram kan du även lyssna på några ljudfiler och samtidigt läsa texten. Klicka på i@-symbolerna i nedanstående länks sida. Klicka sedan på det röda x så ska ljudet komma efter en stund.
Lyssna

Powered by Blogger Subscribe with Bloglines Anmälningblankett Kan fyllas i och skickas med e-post eller snigelpost. Om den skickas med e-post är det säkrast att skicka den som pdf. Jag/Vi önskar deltaga: Namn:_____ Adress med postnr: Telefoner med riktnummer: _________________________________________________ E-post: _________________________________________________________________ Jag/vi önskar (skriv antal pers.): Pris efter 5 maj enkelrum ā 3500 SEK för hela konferensen (5 nätter, 6 dagar) (4000 SEK) SEK dubbelrum ā 3500 SEK/pers. för hela konferensen (5 nätter, 6 dagar) (4000/pers). SEK konferens utan övernattning 1950 SEK (6 dagar) ( 2165 SEK) SEK Summa: SEK Jag/Vi beräknar att ankomma (datum): kl. med bil buss tåg flyg Avreser (datum) _________ kl. _____ Jag/vi är vegetarian(er) st..diabetiker st annat Datum: Nomine:

Erik Enfors
Vallåkergat.25
SE-432 37 VARBERG
SWEDEN
Tel: +46 340 87545
E-post: Min adress är erik.enfors(at)gmail.com
Läs eller skriv i min gästbok!