Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Hur ser kattögon vår värld?

Föreställ dig, att du skulle kunna se i mörkret, med enda blick upptäcka allt levande i en trädgård eller känna igen människor på avstånd enbart genom deras rörelser. Föreställ dig, att du såg världen genom din katts ögon...

 

När en kattunge föds, dröjer det alltjämt länge innan den ser "dagens ljus". Den måste vänta upp till tio dagar på detta. Och även då, när ögonen öppnat sig måste ungen först "lära sig" att tyda de bilder, som uppkommer på dess näthinna. Hjärnan vänjer sig bara långsamt att bearbeta de mottagna synintrycken.

Först vid tre veckors ålder kan en ung katt se lika bra som en vuxen och därefter utgör synen det viktigaste av kattens sinne.

 

Fascinerade blick ur kattögon

De stora ögonen är ofta det i ett ansikte gör störst intryck på oss människor. Och blicken förefaller oss ofta gåtfull...Ibland stirrar den så intensivt i en riktning, som om den ville hypnotisera med sin blick.

Vad är det då som gör, att kattögon fascinerar oss så? Ta nu och titta helt "objektivt" på din katts ögon. Du ser en jägares ögon, riktade framåt på samma sätt som våra. I motsats till det mänskliga ögat förblir emellertid kattögat orörligt. Pupillerna lämnar sällan sin axel. Därför låter en katt inte heller sina ögon "vandra", utan den vrider alltid på hela huvudet, för att ta in något direkt i synfältet.

Fascinerande med katt är också, att den avlångt formade pupillen är så extremt förvandlingsbar. Pupillen fungerar som en ställbar bländare i en kamera, för att skydda den synnerligen ljuskänsliga näthinnan. När det infallande ljuset är mycket starkt kan den reduceras till en smal springa och i mörker utvidgas pupillen så mycket, att den förefaller vara nästan cirkelrund. Öppningen på pupillen är emellertid inte bara beroende av ljusets intensitet - den talar också om i vilken sinnesstämning din katt befinner sig.

 

Ögonen avspeglar kattens själ

Så ser du exempelvis pupiller sammandragna till en springa i ögonen på en attackerande katt. I detta skede planerar den och bestämmer sin strategi. Om en katt emellertid är upprörd - när något gör den arg eller ängslig - så är pupillerna kraftigt utvidgade.

Detta är en följd av adrenalinutsöndringen, som ställer in djurets kroppsliga handlingsberedskap på högsta nivå. Men om katten blinkar, eller till och med sluter ögonen, då kan du utgå från, att den mår bra och känner sig fullständigt säker. Denna reaktion är ett helt entydigt bevis på förtroende och tillgivenhet.

 

Även vetenskapen lär sig kattens ögonen

Pupillen kan inte bara anpassa sig till ljusstyrkan, utan också till avståndet till det fixerade objektet. Inom vetenskapen talar man i sammanhanget om ögat ackommodation (anpassningsförmåga) till ett avstånd. På detta sätt kan den jagande katten exakt bedöma hur långt språng den måste ta till, för att exempelvis gripa sitt byte. Förklaringen till denna speciella förmåga hos ögonen är tämligen spektakulär - och i sitt sökande efter nya lokaliseringsmetoder har till och med den amerikanska örlogsflottan undersökt den.

 

En nästan "magisk" förmåga - kattens ögon kan höra

Dr Frank Morell upptäckte reaktioner i de delar av kattens hjärna, som utgör centrum för synen, fastän han bara sände ut akustiska signaler i ett kolmörkt rum. Alla dessa låg inom det område, som människan inte kan uppfatta. Dessa frekvenser kan emellertid katten ta emot via synnerven i ögat och föra vidare till motsvarande nervceller i stora hjärnans bark. På detta sätt bildar katten men ögon och öron perfekta syntetiska hörselbilder.

Forskare har påvisat, att denna häpnadsväckande förmåga hos katterna också hjälper dem alltid hitta direkt hem. En katt har alla "hörselbilder" i sin invanda miljö lagrade i hjärnan. Om den sätts ut på kilometeravstånd i obekant terräng, utför den så säga nya beräkningar med avseende på ljudstyrka, tonblandningar, infallsvinkel, avstånd etc. och kommer på detta sätt nästan alltid säkert fram till sitt mål.

 

Kattögon har till och med likheter med moderna kameror!  

Kattens ögon fascinerar inte bara forskarna inom olika discipliner, utan även för fotoentusiasterna är den förfinade "tekniken" i kattögonen intressant. Ögonen hos en katt kan beskrivas som ett vidvinkelobjektiv med ljusstark lins. Synfältet för tredimensionellt seende uppgår till nästan hundra grader - precis som för oss. Inom denna zon kan den fokusera blicken på olika ställen. Bästa skärpedjupet ligger mellan två och sex meter - dock endast, om den rör sig.

 

Katten är inte "skarpsynt"

Alla orörliga ting ser katten suddigt och oskarpt. Det betyder, att enda möjligheten för bytesdjur, att inte upptäckas av katten, är att hålla sig alldeles stilla. Tidigare talades det i folkmun om att en katt "kunde se sex gånger så bra som en människa". Detta är emellertid en sedan länge vederlagd myt. Det är vi människor som har skarpare syn. Din katt känner visserligen igen dig på dina rörelser och dina konturer men detaljer ser dock bara lätt suddiga. Allt detta hänger samman med uppbyggnaden av ögonbottnen. På bekostnad av synskärpan har naturen bestämt sig för att ljusstyrka och upplysning.

 

  Det fascinerande ljuset i ögonen

Eftersom katter ofta jagar på kvällen eller natten, är ögonen utrustade med en ypperlig synförmåga i skymningsljus. Denna speciella synkraft i mörker har de tack vare att pupillerna kan förstoras, den välvda hornhinnan och, framför allt, den speciella uppbyggnaden av ögonbottnen.

Bakom näthinnan finns ett vävnadsskikt, som reflekterar infallande ljus på samma sätt som spegeln. Det är det som gör, att kattögon, som träffas av ljus i relativt möeker, ser ut att lysa på ett "magiskt" sätt. I sammanhanget har dessa små spegelytor framför allt en praktisk funktion i och med att det infallande ljuset förstärks genom reflektionen och två gånger träffar de näthinnan. På detta sätt är det möjligt för katten, att på ett optimalt sätt utnyttja även den minsta ljuskälla och därmed också att se, även om det för oss förefaller att vara mörkt.

 

Världen i en katts ögon

Även katten tack vare sina ögon upplever dimensioner, som är förborgade för oss, har den dock en nackdel genom att den inte ser världen lika färgglad som vi. Ty utöver alla gråtonsnyanser kan den bara skilja mellan blått och grönt men förmodligen inte rött. Är det inte förvånansvärt, att katter uppfattar sin omgivning så helt annorlunda än vi? Det går alltså att verkligen först en katt när man en gång sett världen "med kattens ögon"

Jag hoppas att ni haft en trevlig läsning och förstår lite grann hur vi har det.

Med vänlig hälsning Från Lilla Simba!