Välkommen till Kvinnohuset!
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Välkommen till Kvinnohuset

Welcome to the Stockholm Women's House!

Kvinnohuset startades 1979 av Kvinnohusgruppen som sedan 1976 arbetat för ett Kvinnohus i Stockholm.

(Kvinnohusets första affisch)

Kvinnohuset är en träffpunkt för alla kvinnor. Här kan olika kvinnogrupper samordna sina resurser och enskilt eller tillsammans anordna debatter, föredrag, temamöten m.m.

Du blir medlem genom att betala 250 kr per år på postgiro 94 08 73-4 . Kom ihåg att skriva ditt namn och adress på blanketten.
Som medlem får du Kvinnohusbladet en gång i månaden samt ett medlemskort som ger dig rabatt på inträde vid olika arrangemang på Kvinnohuset.
Konkurs bakom hörnet? Ny lokal? Kvinnohuset fick 50% mindre pengar från kommunen för 2004. Betala gärna för hela året på en gång! Kvinnhohuset behöver nu alla medlemskor! Har du en slant till övers? Det har inte Kvinnohuset. Ditt väninnebidrag kan vara guld värt! Kvinnohuset har fått över 25,000 kr i gåvor och bidrag. Stort tack till er alla!!!

Kvinnohusgruppens medlemsmöten: Nästa mötet är 14 september, kl 18.30. Torsdagen den 14 okt kl 18.30 därefter.
Dessa möten är beslutande så kom och gör din röst hörd! Kom på möten och diskutera husets framtid!

ANSLAGSTAVLAN


Kören - den 9 oktober har kören 20-årsjubileum på Nürnberghuset. Mer info följer.
Söndagen den 3 oktober , kl 17. Symaskinen. Höstupptakt med knytis.
Tulipanaros - söndagen den 7 okt 18. Träffas på Kvinnohuset, därefter åker vi till Stureby och tittar på hus.
Fredagen den 8 okt, kl 17.30. After Work - te/kaffe/pilsner/tilltugg och trevligt sällskap.
Fredagen den 15 oktober Pub kl 18. En kväll om lesbiska feminister. Kl 19 Karin Lindeqvist / "Med Hela foten- lesbiskhet och kollektiv identitet".
Lördagen den 23 oktober, kl 18. LF har Pub. Soppa med mm - tända ljus, spela spel, berätta spökisar, läsa högt, spela munspel, läsa dikt, sjunga sång.
Enligt Kvinnohusets stadgar är alla kvinnor välkomna till Kvinnohuset och få vara medlemmar.På medlemsmötet den 24 september 2003 avskaffades 'den särskilda policyn' om transexuella från årsmötet 2000, fattades i enlighet med föreningens stadgar.

Några av de grupper som finns på Kvinnohuset just nu är:

Pub&Café-Gruppen
Kvinnofronten
Tealogerna
Kvinnokören
Nätverket Symaskinen
Redaktionen för Kvinnohusbladet
Samordningsgruppen HBTQ
Regnbågnävarna
Kollektivhusgruppen Tulipanaros
Soppgruppen
Lesbiska Filmgruppen
LF Lesbiska Feminister
....samt ett antal sånggrupper basgrupper .
En bas grupp består av 6-8 kvinnor som träffas regelbundet och pratar m.m. Om du är intresserad av att vara med i en basgrupp så kontakta Kvinnohuset så startar vi upp en så fort vi har fått tillräckligt många anmälningar. Vill du starta en verksamhetsgrupp och därmed kunna boka rum på Kvinnohuset regelbundet, kom och presentera gruppen på ett medlemsmöte.

Kvinnojourer:
Kriscentrum: Tel 4299940 dygnet runt
Alla Kvinnorshus: Tel 6440920 18-21
Invandrarkvinnor: Tel: 020 521010

Välkommen!

Kvinnohuset
Blekingegatan 67B
116 62 Stockholm
Tel 08 643 22 00
Epost!

Hon Vakar Över Blekingegatan

ANDRA LÄNKAR
Cinefemme --Feministisk Film Forum

KLASSISKA LESBISKA FEMINISTER TEXTER (engelska)
Radical Lesbians:The Woman-Identified Woman

Lesbians in Revolt, Charlotte Bunch