Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ANA SAYFA

KUZEY'DE TOROSLAR'A YASLANMIŞ, GÜNEY'DE AKDENİZ'E YAYILMIŞ,

ONİKİ AY, DÖRT MEVSİM TURİSTİK ÇEKİM MERKEZİ
ADANA

ADANA, Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin deltasında kurulmuştur. Tarihi M.Ö. 6000 yıllarına dayanır.

Antik dönemde ADANA ve yöresine KİLİKYA denmektedir. Sırasıyla Fenike, Asur, Hitit, Pers, Makedonya, Roma, Sasani, Bizans, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı' ya yurt olmuştur. Bu nedenle birçok kültür ve medeniyetin beşiğidir.

1918' de Fransız işgaline uğrayan ADANA, 5 Ocak 1922' de kazandığı kurtuluş savaşının ardından 1923' de kurulan yeni Türkiye Cumhuriyetinin hızla gelişen en önemli illerindendir. ADANA, kuzeyde Toroslar' a yaslanmış, güneyde Akdeniz'e yaylımıştır. Yumurtalık ve Karataş sahillerinin doğal güzellikleri, Toroslar' ın yemyeşil yaylaları, şifalı suları, bitki örtüsü ve hayvan türlerindeki çeşitliliği ile ülke politikası olarak benimsediğimiz " oniki ay dört mevsim ve çeşitlendirilmiş turizm " ilkesine tıpatıp uyan turizm alanıdır.

Çok sayıda kale, köprü, cami, ören yeri, kilise, han, hamam ve müzesiyle tarih, kültür ve inanç turizmi için çekim merkezidir. Toroslar' daki yüksek alanlar, doğa yürüyüşü ( Trekking ), av turizmi, yayla turizmi, mağara ve kanyon turizmi için dünyada ender rastlanan güzelliklerle dolu yerlerdir.

Feke' deki Göksu çayı, coşkun akışı, kıvrımlı güzergahı ve güçlü debisiyle Rafting turizminin merkezidir. Aladağ' daki Acısu ile Cayhan' daki Tahtalıköy ve Kokarpınar, ADANA kent merkezi yakınındaki Alihocalı ve Kurttepe içmeleri termal ve kür turizmi imkanları sunmaktadır.

İLİMİZDE BULUNAN TARİHİ, TURİSTİK VE İLGİ ÇEKİCİ YERLER

ADANA ETNOGRAFYA MÜZESİ : Kuruköprü mevkiindedir. Müzede Türk ve İslam dönemi eserleri sergilenmektedir.

ADANA ATATÜRK MÜZESİ : ATATÜRK 'ün 15 Mart 1923 'te misafir olduğu Tepebağ' da 19. yy.' da yapılmış kagir bir yapıdır. 1981' de müze olarak halkın ziyaretine açılmıştır.

ADANA ARKEOLOJİ BÖLGE MÜZESİ : Adana merkezinde E-5 karayolu üzerinde bulunan müze 1924 yılında kurulmuştur. Çukurova' nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin Yumuktepe, Tarsus Gözlükule ve Misis kazısı buluntularını da bünyesinde topladığından aynı zamanda bölge müzesidir.

Ulucami ( Grand Mosque ) ULUCAMİ : Ramazanoğulları döneminde Halil Bey tarafından 1507 yılında yaptırılmıştır. Sekizgen gövdeli minaresi, çift renkli taşları ve İznik çinileri ile ünlüdür.

ULUCAMİ MEDRESESİ : Ramazanoğlu Piri Bey tarafından 1540 yılında yaptırılmıştır.

RAMAZANOĞLU KONAĞI : Türkiye' nin en eski ev örneklerindendir. 1495 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yaptırılmıştır.

ÇARŞI HAMAMI : Ramazanoğlu Piri Bey tarafından 1529 yılında yaptırılmıştır.

RAMAZANOĞLU ÇARŞISI : 15. yy.' da kurulan çarşı, tarihi İpek yolu üzerinde, ADANA' nın en canlı ticaret merkezi olmuştur.

Büyüksaat ( Grand Clock Tower ) BÜYÜKSAAT KULESİ : Vali Abidin Paşa tarafından 1881 yılında yaptırılmıştır. Tamamı kesme taştan olan kule 32 metre yüksekliğindedir.

Taşköprü ( Stone Bridge ) TAŞKÖPRÜ : Seyhan Nehri üzerinde bir Roma devri saheseri olan köprü, M.S. 4. yy.' da mimar Auxentios' a yaptırılmıştır.

YAĞ CAMİ : 1501 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami, tonoz örtülü, beş sahanlı ve kesme taştandır. En gösterişli yeri anıtsal taç kapısıdır.

HASANAĞA CAMİSİ : 1558 yılında Ramazanoğlu Piri Bey tarafından yaptırılmıştır. Alidede semtindedir.

Bebekli Church BEBEKLİ KİLİSE : Tepebağ 'da 1880 'li yıllarda ST. Paul adına yaptırılmış, İtalyan Katolik kilisesidir.

ESKİ ADANA MAHALLELERİ VE EVLERİ : Bugünkü adlarıyla Alidede, Sarıyakup, Tepebağ and Türkocağı mahalleleridir. Bu mahallelerin doğusunda Yağ Cami ( 1501 ), Hasanağa Cami ( 1558 ), Alidede Cami ( 1704 ) ; batısında Irmak Hamamı ( 1600 ), günayde Yeni Hamam ( 1720 ), Şeyh Zilfo Camisi ( 1844 ), Alemdar Camisi ( 1748 ) ; kuzeyde Ağca Mescit ( 1409 ), Kemeraltı Camisi ( 1915 ) Yeşil Mescit ( 1753 ) ve Taşköprü yer almaktadır. Eski ADANA evleri yıkılmışsa da 169 kadarı ayaktadır. Bu evler Akdeniz Bölgesi' inin özel karakteri ile Türk evi plan tiplerinde görülen genel karakterin sentezidir. Evler, saçakları geniş, cepheleri çıkmalı, cumbalı ; pencereler, dirtdörtgen ve panjurlu ; kapıları kemerlidir.

MİSİS ( MOPSUHESTIA ) ÖREN YERİ : İlimizin önemli antik yerleşim yerlerinden Ceyhan Nehri kenarında tarihi İpek Yolu üzerinde kuruludur. Misis, Roma, Bizans, Memluk, Ramazanoğulları, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde gerek ulaşım, gerekse zengin tarım alanlarından ötürü önemli bir kent olmuştur. Günümüze Misis Köprüsü, Mozaik Müzesi, ve su yolu kemerleri kalmıştır.

MİSİS MOZAİK MÜZESİ : Çeşitli hayvan tasvirleri yer alır. Müze, ören yerlerinden ve Adana Arkeoloji Bölge Müzesi' nden getirilen diğer mozaiklerle zenginleştirilmiştir.

YILANKALE : Ortaçağda 11. yüzyılda yapılmış haçlı kalelerindendir.

CEYHAN-SİRKELİ MUVATTALİ KABARTMASI : Eski Misis-Ceyhan karayolu üzerinde Sirkeli köyündedir. Muvattali kabartması, Anadolu' nun en eski Hitit kabartmasıdır.

KURTKULAĞI KERVANSARAYI : Ceyhan' ın Kurtkulağı beldesindeki kervansaray, eski Adana - Halep ticaret yolu üzerindedir. Osmanlı padişahı 3. Ahmet' in fermanıyla 1693' te Hüseyin Avni Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kervansarayda yörenin etnoğrafik eserleri sergilenmektedir.

KARATAŞ (MAGARSUS)-YUMURTALIK (AEGEA) ÖREN YERİ : İlimizin Akdeniz kıyısındaki Karataş ve Yumurtalık ilçeleri, balıkçı barınaklarıyla deniz ve yat turizmi açısından sınırsız imkanlara sahiptir. Karataş, Antik Kilikya döneminden kalma Atehama tapınakları ile ünlüdür. Yumurtalık' ta Ayas ve Atlas kalesi, Sülaymaniye Kulesi ve Marko Polo İskelesi görülmeye değer yerlerdir.

AKYATAN - AĞYATAN GÖLLERİ : Akyatan ve Ağyatan göllerindeki kuş cennetleri, değişik kuş türleriyle görülmeye değerdir. Akyatan gölü Lagün mevkiinde Caretta Caretta ve Green Turtle kaplumbağa türleri bulunmaktadır. Ayrıca Tuzla, Karataş dalyanı ve Yelkoma dalyanında çeşitli balık türlerini bulmak mümkündür.

KOZAN KALESİ VE HOŞKADEM CAMİSİ ( Adana' dan 72 KM ) : Kozan Kalesi ( Sis ) tarihi yol üzerinde stratejik yönden önemli bir konumdadır. 9 yy. 'da Abbasiler' in eline geçmiş, 11 yy. 'da Selçuklu' ların, sonra Haçlılar' ın ve 1187' de Ermeni Prensliği' nin eline geçmiştir. her üç yılda bir yapılan vaftiz yağı çıkarma törenleri nedeniyle Hıristiyan dünyasının önemli merkezlerinden olmuştur. 1448 yılında Mısır Hükümdarı tarafından yaptırılmış olan Hoşkadem Camisi oldukça görkemli yapıdır. tek şerefeli minaresi, iki dilimli, çift renkli taştan yapılmış portaliyle tipik bir Memluk yapısıdır.

ANAVARZA ÖREN YERİ ( ADANA - KOZAN 72 KM. ) : Kuruluş tarihi belli olmayan antik kent M.S. 408 yılında Klikya' nın başkenti olmuştur. 8.yy.' dan itibaren pek çok devlet arasında el değiştiren, Anavarza, bir süre Ermeni Prensliği' nin merkezi olmuştur. Antik kentin kenarında birden yükselen bir tepe üzerindeki Anavarza Kalesi ovadaki diğer kalelerin merkezini teşkil eder. Ören yerinde ayakta kalan kalıntılardan ; surlar, zafer takı, kale, sütunlar, yol ve bekçi evi önündeki mozaikli iki havuz ziyaretçilerin ilgisini çeken eserlerdir.

ŞAR ÖREN YERİ ( ADANA - TUFANBEYLİ 196 KM. ) : Tufanbeyli ilçemizin 20 KM. kuzaydoğusunda Hitit' lerin dini merkezi konumundaki antik bir şehirdir. Roma' lılar döneminde Comana adı verilen bu bölgeye Türkler Şar adını vermişlerdir. Roma' lılardan kalma açık hava tiyatrosu, Bizans Kilise kalıntısı , ana tanrıça tapınağının kapısı olan Alakapı, antik şehrin ayakta kalan eserleridir. Şar Adana' nın önemli tarih turizmi eserlerindendir.

ALADAĞ-AKÖREN ÖREN YERİ : Toroslar üzerinde Aladağ ilçesinin Akören beldesindedir. Kalıntıların Roma dönemine ait olduğu tespit edilmiştir.

YAYLALAR : İlimizin turizm açısından önemli kesimlerinden birisi de Toroslar ve Anti - Toroslar arasında kalan, görece az eğimli tüm yamaç alanlar, alternatif turizm çeşitlerinden yayla turizmine çok elverişlidir. Adana' da gerek kültürel, gerekse de mikro klimatik nedenlerden dolayı yaylaya çıkma geleneği ifade ettiğimiz alanlarda, yerleşme bölgelerinin oluşmasına neden olmuştur. Buralar yayla turizmine çok uygun kesimleri oluşturmaktadır. Bunlardan Tekir, Bürücek, Fındıklı, Hamidiye, Asar, Asmacık, Armutoluk, Belemedik, Kızıldağ, Meydan en ünlüleridir.

* TREKKING, AV ALANLARI , RAFTING : Toroslarda çok sayıda güzergah bulunmasına karşın en önemlisi ve hazır durumdaki Pozantı Hamidiye başlangıç, Eğni suyu bitiş noktası olan güzergahtır. Gerek dağ sporları gerekse av turizmi için çok uygun alanları kapsamaktadır. Feke' den geçen Göksu Irmağı coşkulu akışı ve güçlü debisiyle rafting turizmi için idealdir.

MESİRE YERLERİ : Kozan ilçesine 10 km. Adana' ya 90 km. uzaklıkta Dağılcak orman içi mesire yeri 10 hektar genişliğindedir. Karaisalı ilçesine 11 km. Adana' ya 56 km. uzaklıkta olan Çakıt çayı üzerinde bulunan Çakıt suyunun 300 m. batıp çıktığı, düden teşkil eden Yerköprü, ayrıca tabii gölleri ve kaynaklarıyla eşsiz bir dinlenme yeridir. Adana il merkezine 79 km. Pozantı ilçesine ise 10 km. uzaklıkta olan Belemedik mesire yerine günübirlik gidilebilir.

Turizm Bakanlığı' ndan belgeli seyehat acentaları, restaurantlar ve tesislerin tam listesi yakında...

Gerekli Telefonlar

İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : ( 0322 ) 363 14 48 - 363 12 87

Faks : ( 0322 ) 363 13 46

TURİZM DANIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : ( 0322 ) 436 92 14

[ Ana Sayfa ][ Şehir Planı ]

[ Linkler ][ Alışveriş ][ Ekonomi ][ Tarih ][ Megapol Adana ][ Kültür / Sanat ]

[ Adana'lı Ünlüler ][ Değişen Adana ][ Adana Hava Durumu ][ Adana Güncel ][ Adanaspor ]


Webmaster - Adana / Türkiye

©1998 - ADANA 2000 ONLINE