ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Ποταμοσφυριχτής - Σχέδιο της μαθήτριας Σ.Σιδηρά

Κοκκινολαίμης - Σχέδιο της μαθήτριας Βερόνικας Παδοπούλου

Καλαμοκανάς - Σχέδιο της μαθήτριας Βερόνικας Παπαδοπούλου

Στρειδοφάγος - Σχέδιο της μαθήτριας B.Iγιαννίδου

Αργυροπελεκάνοι - Σχέδιο της μαθήτριας Ν.Πιπερίδου

Αργυροτσικνιάς - Σχέδιο του μαθητή Σινάν Κουστάρ

Κοκκινοσκέλης - Σχέδιο της μαθήτριας Σ.Κουρτέση

Κύκνος- Σχέδιο της μαθήτριας Ο.Σακκά

Λαγγόνα - Σχέδιο της μαθήτριας Μπινγκιούλ Χασάνογλου

Πελαργός - Σχέδιο της μαθήτριας Mελέκ Χατζηχουσεϊν

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Email: nikok@otenet.gr