ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Παρατήρηση Πουλιών στην περιοχή του Δέλτα Νέστου

Στόχοι του προγράμματος


1.Γνωριμία με τους βιοτόπους της Θράκης και παρατήρηση της ζωής των πουλιών
2.Επισήμανση της ανάγκης προστασίας των σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας
3.Ανάπτυξη τεχνικών παρατήρησης της ορνιθοπανίδας
4. Καλλιέργεια συνεργατικότητας και ομαδικού πνεύματος
5.Συνειδητοποίηση της σημασίας των βιοτόπων και του ρόλου των πτηνών στην τροφική αλυσίδα

Στο Κέντρο Ενημέρωσης Δέλτα Νέστου στην Κεραμωτή

Σχέδιο της μαθήτριας Κιμέτ Χασήμογλου

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Email: nikok@otenet.gr