ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ

Κιρκινέζι - Σχέδιο της μαθήτριας Ο.Σακκά

Τα πουλιά της Ελλάδας απειλούνται από την καταστροφή και υποβάθμιση των βιοτόπων, την εντατικοποίηση των καλλιεργειών με αλόγιστη χρήση χημικών ουσιών, το εντατικό και παράνομο κυνήγι, τη συνεχή ενόχληση των τόπων φωλιάσματος, διατροφής και ξεκούρασης.

Σιταροκουρούνα

Δενδρογέρακο - Σχέδιο του μαθητή Θ.Κούτρα

Σχέδιο της μαθήτριας Σ.Σιδηρά

Aλυκές Βιστονίδας

Βαρβακίνα με λαγό

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Email: nikok@otenet.gr