Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Gi tilbakemelding!

Skriv i røykeboka - Untitled Test dine kunnskaper om røyking!

-Hvilke skadevirkninger medfører tobakk?
-Hvorfor starter da noen å røyke?
-Hvordan er det i Norge i forhold til i utlandet?
-Hvordan kan man slutte å røyke?
-Hvorfor er det da så vanskelig å slutte?Hvilke skadevirkninger medfører tobakk?

Nikotin, tjære og karbonmonoksid (kullos) er de tre farligste stoffene i tobakksrøyk:

Nikotin -gjør deg avhengig.

* Nikotin er et av de farligste stoffene som finnes, men det er bare rundt 2 % av det i tobakk.

* Stoffet virker stimulerende og beroligende, og i små doser reduseres tretthetsfølelsen, mens det i større doser kan virke avstressende.

* Nikotin kommer inn i blodet gjennom slimhinnene i munnen, halsen og luftrøret. Derfor kommer det til hjernen i løpet av noen sekunder.

* Hos nybegynnere fører nikotinen til blekhet, svimmelhet, hodepine og kvalme.

* Nikotin er stoffet som, over tid gjør deg avhengig av tobakk.

* Er du avhengig, vil du få angst, dårlig konsentrasjonsevne, tretthet (bilkjøring er derfor farlig hvis man skal slutte å røyke) og forandringer i appetitten, uten nikotin. Med en gang nikotin tilføres kroppen, forsvinner disse virkningene.

* Nikotin ligner svært mye på et stoff kroppen selv lager, og som brukes til å overføre en impuls fra en nerveselle til den neste. Derfor virker nikotin inn på nervesystemet, spesielt i hjernen og på de nervene som regulerer arbeidet i innvollene. Derfor kan for lite og for mye nikotin hos de avhengige, eller en liten dose hos nybegynnere, gi kvalme, hodepine og brekninger.

* En som røyker for mye kan bli slapp, svimmel, få hjerteklapp, begynne å skjelve og få svekket synet, grunnet nikotinen.

* Blodtrykket og blodomløpet i kroppen forandres av nikotin. På lang sikt kan dette føre til hjerteproblemer, slik som hjerteinfarkt og hjertekrampe.

* Blodårene i armer og bein snører seg sammen av nikotin, og man får lettere kaldere fingre og tær.

Tjære -er kreftfremkallende

* Det er vanligvis 10-20 mg tjære i en sigarett, som dannes når den brenner.

* I luftveiene er det et slimlag av små flimmerhår. Når små dråper av tjære setter seg der vil det forsvinne. Dermed hemmes slimet og flimmerhårene i sitt arbeid med å frakte forurensninger og småpartkler oppover og ut av luftveiene. Dette kan forårsake hoste.

* Støv kommer også lettere ned i lungene, og resultatet kan bli bronkitt eller andre luftveissykdommer.

* Ca. 90 % av alle tilfeller av lungekreft i Norge skyldes tjæren i tobakksrøyk.

Karbonmonoksid (CO) -minker din kondisjon

* Røykere er alltid kullosforgiftet! De har 6-30 ganger mer kullos i blodet enn ikke-røykere.

* Blodet tar mye lettere opp CO enn oksygen, og karbonmonoksidet som fraktes rundt i kroppen, tar oksygenets plass. Dermed må hjertet slå raskere enn normalt for å få fraktet nok oksygen til cellene i kroppen. Det fører til raskere slitasje av hjertet.

I tillegg:

* Tobakk er antagelig det stoffet som dreper flest mennesker i verden hvert år.

* Nesten hver eneste time, hver eneste dag året rundt dør det i gjennomsnitt ett menneske i Norge, som en direkte følge av tobakksrøyking. Til sammen blir det ca. 7500 pr. år.

* Forskning viser at levealderen i gjennomsnitt reduseres med syv minutter for hver sigarett som røykes.

* Til sammen går 7000 tonn tobakk opp i røyk her i Norge tilsvarende vel 10 milliarder kroner.

* Èn million nordmenn røyker daglig. Halvparten av disse vil dø for tidlig.

* Før var det flere nordmenn som røykte, men det er fortsatt større andel av den norske befolkningen som røyker, enn den svenske.

* Tobakk dyrkes i alle verdensdeler. Tobakksplanter vokser i dag på 45 millioner dekar rundt omkring i verden. Denne jorda vi dyrker tobakk på kunne vi ha brukt til korn og andre nyttigvekster. I 1987 ble det dyrket 6000000 tonn råtobakk i verden.

* I et rom hvor det røykes, er forurensningen av helseskadelige stoff laget høyere enn det en finner i trafikkerte bygater.

* Røyken fra en sigarett slipper ut like store mengder av stoffer som er skadelige for arvestoffene, som en moderne bil slipper ut ved 1,7 km kjøring.

* Passiv røyking er nesten like farlig som vanlig røyking.

* Å røyke når man er gravid, kan skade fosteret.

* Tobbaksprodusentene tilfører 2-3 % ammoniakk i sigarettene. Det gjør at man tar opp mer nikotin i blodet, blir lettere avhengig og produsentene tjener mer.

* Allerede i 1950 var det kjent at et giftig stoff, nikotin, fantes i tobakk.


Gi tilbakemelding!


Hvorfor starter da noen å røyke?

I 9B, med 16 elever, vil 4 tilfeldige personer bli vanerøykere; 2 av dem vil dø for tidlig...
... i hvertfall ifølge statistikken.

Årsaken til at noen begynner å røyke kan være mange:

* De røyker for å virke voksne og tøffe.

* De vil gjøre som kammeratene, fordi de er redde for å ikke bli godtatt.

* De vil dekke over usikkerhet og for å ha noe å gjøre.

* Kammeratene som røyker, har ikke fått dårligere helse av det, så da kan det ikke være så farlig som alle sier. Det er sant, men problemet er at om først et par år merkes skadevirkningen, og da kan det være for seint å slutte.

* Andre usanne fordommer om røyking, slik som at man blir slankere av det.

Hvem er det som starter å røyke?

* Det er flere jenter enn gutter som starter å røyke. Imdlertid røyker de fleste jentene, sjeldnere enn guttene som røyker. Det kan bety at jenter veit hvor farlig det er, men de tør ikke være "annerledes". Guttene som røyker veit ikke hvor farlig det er, ellers gir de blaffen og tenker:"Det er jo så lenge til jeg skal dø, uansett!"

* Det er færre med høy utdannelse som røyker, enn de med lavere utdannelse.

* Det er mange flere som starter å røyke når de er utilfreds med livet enn når de er tilfreds.

* De aller fleste som røyker har røykende foreldre, og de aller fleste som ikke røyker har ikke-røykende foreldre.


Gi tilbakemelding!


Hvordan er det i Norge i forhold til i utlandet?

For mange nordmenn røyker, men hvordan er det i utlandet?

* Hver fjerde nordmann røyker. Bare hver åttende svenske røyker, og det er til tross for en mer liberal tobakkslovgivning.

* Nesten alle voksne mennesker i Hellas røyker. Der er gjennomsnittsalderen 77 år, i Norge er den det samme (1994). Det betyr at tobakken ikke minker gjennomsnittsalderen noe særlig i Hellas. Så et sunt kosthold (oliven brukes mye i Hellas og er godt for hjertet) og mye mosjon kan veie opp for tobakkens skader.

* I Cuba produseres veldig mye ekslusive sigarer, som røykes av rike personer over hele verden.

* I USA saksøkes tobakksprodusentene for til sammen minst $ 250 milliarder (!) av delstatene. Det består av over 1000 rettsaker over en periode på 25 år. I Norge skal fylkeskommunene kansje saksøke tobakksprodusentene, grunnet store kostnader for helsevesenet.


Gi tilbakemelding!


Hvordan kan man slutte å røyke?

Å slutte å røyke er svært vanskelig. Derfor lønner det seg å følge en systematisk plan.

Vil du slutte å røyke kan du få hjelp gratis:

* På www.tobakk.no/u-slutt/jente/index.html kan jenter få et slutt-å-røyke-kurs gratis.

* På www.tobakk.no/u-slutt/gutt/index.html kan gutter få et kurs.

* Røyketelefonen 800 400 85 gir hjelp til å slutte å røyke.

* På biblioteket kan du låne guider for å slutte å røyke. B.l.a har de en bok som heter "Hvordan slutte å røke på fem dager".

Det er flere hjelpemidler for å slutte å røyke:

* Nikotinplaster, nikotininnhalator og nikotintyggegummi er hjelpemidler for å klare å slutte. De gir kroppen det den trenger av nikotin. Det er en fare for å bli avhengig av disse tingene, så man må prate med lege før man kjøper dette.

Noen måter burde man ikke bruke for å slutte:

* Nyttårsforsetter pleier veldig sjelden å hjelpe.

* Å stadig prøve å slutte er ikke lurt. Prøver man nesten hver uke å slutte, går det med deg antakelig som med Mark Twain: Du slutter tusen ganger! Setter du deg et mål som du virkelig prøver å gjennomføre, er sjansene betydlig større for å klare det.
Gi tilbakemelding!


Hvorfor er det da så vanskelig å slutte?

"Slutte å røke? det er da lett! Selv har jeg sluttet tusen ganger - minst!", sa Mark Twain. Og det har han jo rett i, men problemet at han også har startet tusen ganger - minst!

Man blir avhengig av tobakk fysisk og psykisk:

* Fysisk avhengighet kommer av at kroppen trenger en daglig dose nikotin. Får man ikke den nikotinen man trenger, føler man seg slapp, svimmel, får hjerteklapp og begynner å skjelve. Med andre ord er det veldig vanskelig å motstå nikotinen.

* Psykisk avhengighet er at man har vaner det er vanskelig å slutte med. Står man med en røyk i hånden halve dagen, er det vanskelig å pluselig ikke gjøre det mer. Sosialt kan det også være vanskelig, siden alle de andre røyker unntatt deg.

Gi tilbakemlding


Copyright © 1999