Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

MATICE ČECH, MORAVY A SLEZSKA, PRAHA, ČR


pořádá humanitární akce

NOVÉ: Humanitární akce - pobyt srbských dětí v ČR


Příspějte na pomoc srbským dětem!!!


Společenská organizace MATICE ČMS zorganizovala v roce 1996 v rámci své humanitární činnosti podzimní školu v přírodě pro srbské děti z válkou postižených oblastí bývalé Jugoslávie. Akce se zúčastnilo 40 osmi- až desetiletých dětí z města Brutanac ze školy nesoucí jméno národního vlastence Vuka Karadžiče. Jednalo se o děti z oblastí, kde žijí ze dvou třetin srbští uprchlíci ze Sarajeva, které podle daytonských dohod připadlo Muslimům. Jsou mezi nimi také svědci muslimských zvěrstev na dětech, např. viděli osobně jejich masakrování ukřižováním zaživa na stromy a podobně.

Obdobnou humanitární akci pro srbské děti hodlá MATICE ČMS zopakovat i v roce 1998, případně v dalších letech. Proto přijímá finanční pomoc od jednotlivců i podnikových sponzorů na k tomu otevřeném bankovním kontě:

IPB Praha 1, Washingtonova ul. 5
číslo 135204211/5100, variabilní symbol: RČ

Korespondenční styk doporučujeme přes tuto kontaktní adresu:

Kontaktní adresa MATICE ČMS
IČO 63112906 Bank. spojení: IPB 135204211/5100
předseda Ing. Pavel Poláček CSc. M.Sc. Ph.D.
Adresa: Stříbrzkého 687, Praha 4 - Háje, PSČ 149 00, CZ
Telefon: 420-2-7941265 Tel.+Fax: 420-2-7914619
tajemník Ing. Zdeněk Radimský
Adresa: Tanvaldská 1335, Praha 8 - Kobylisy, PSČ 182 00, CZ
Telefon: ++42 02 8589659 E-mail: janskyj@post.czDěkujeme všem, kteří na srbské děti přispěli, a vězte, že se jim škola v přírodě velmi líbila!


Přečtěte si:

  1. Závěry z Celostátního setkání zástupců regionů a důvěrníků MATICE ČMS ze dne 25.4.1998
  2. Dokumenty Všeslovanského sjezdu
  3. Informační list Matice č. 5 (ze září 1998)
  4. Diskusní příspěvek předsedy Poláčka na Mezinárodním tribunálu v Berlíně v říjnu 1999
  5. Prezentace v angličtině na www.idealist.com
  6. DOKUMENT o česko-srbské SPOLUPRÁCI

Stránku sestavil František Gallovič.
Poslední úpravy 28. února 2001