Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

"צעצועים מסוכנים"
?צעצועים מסוכנים

:הכתבה שהייתה כקש ששבר את גב הגמל
נפצים וחזיזים נמצאו בדירה בנתניה
הבורות חוגגת. סרטון המשטרה מתמקד ב- "פצצות עשן" (הכדורים הירוקים). ואני יכול לחתום שהמגיבים אף פעם לא ראו חבילת נפצים ממטר

חבר'ה, מרבית הסחורה מגיעה מישובים לא-יהודיים (גם בשטח מדינת ישראל); אנחנו לא שומעים על אכיפה, פשיטות ותפיסות של המשטרה בישובים אלו. כל מה שתופסים אצל יהודים, זה רקק לעומת מה שיכולים לתפוס בישובים הלא-יהודיים. דיי לעצימת העיניים. דיי לצביעות

יש מדינות בארה"ב שמכירת חומרי נפץ כאלה (ואפילו גדולים ורועשים יותר) - חוקיים ומותרים. ודוכנים עשירים וצבעוניים פרושים ליד קניונים ורחובות ראשיים. אין ספק, שאם אכן היו אלה "צעצועים מסוכנים", הדבר היה מוצא אל מחוץ לחוק. ויש "צעצועים מסוכנים" שמותרים רק לאחר קבלת היתר; בכל מקרה, אין איסור גורף וסוחף כמו במדינת ישראל

National Council on Fireworks Safety - State Laws

US Fireworks:Legal Information & Fireworks Safety Guidelines

Fireworks Related Injury Rates, 1976-2006


אני מוכן להסתכן ולקבוע, שרוב רובן של הפגיעות במדינת ישראל נגרמות כתוצאה של שימוש בניגוד להוראות היצרן, המודפסות על מרבית האריזות. לא יתכן, שבגלל חוסר אחריות וטיפשות (ואולי גם רוע הלב) של המשתמשים, נאסור את המוצר. פשוט לא יתכן שנאסור מכירת מוצר, בגלל שהמשתמש פועל בניגוד להוראות היצרן, ובניגוד לאופן השימוש. המוצרים לא יותר מסוכנים מהמשתמשים המופקרים; אלו הגורמים נזק לעצמם, ואלו הגורמים נזק לסביבה ולאחרים. לא יתכן שנאסור מוצרים ונוותר על חינוך וקבלת אחריות

הידעת, עד כמה מסוכן יכול להיות עיפרון??? אז נאסור מכירת עפרונות??? הידעת, שהגז המצוי במזגנים עלול לגרום למוות, כשנשאף ע"י צעירים פוחזים??? אז נאסור התקנת מזגנים??? הידעת, שהתאבדויות הינן גורם המוות מספר אחת (או מספר שתיים, אחרי תאונות) בקרב חיילי צה"ל??? הידעת שבישראל מתאבדים מדי שנה כארבע מאות בני אדם, שיעור קרוב למספר הנהרגים בתאונות דרכים??? אז מה אתם מציעים לעשות??? הידעת, שעפ"י נתוני האגודה למלחמה בסרטן: מדי שנה מתים בישראל קרוב ל-1,500 איש כתוצאה מעישון כפוי??? ואני לא שמעתי על מישהו מתקומם כל כך, כמו שרואים כל שנה, נגד נפצים, לקראת פורים!!! מעניין לבדוק כמה מאלה המתנגדים להפצה ושימוש ב- "צעצועים מסוכנים", מעשנים!!! וגם לא שמעתי כ"כ הרבה צעקות, כשהבנאדם שהרג 2 בני אדם (הוא פשוט לא שם לב שהרמזור בצומת אדום, וריסק את הרכב בו ישבו אם צעירה ובנה), ישב בכלא פחות משנה!! ולעומת נשיא המדינה... שראוי שינמק בכלא פי עשר??? דיי לצביעות. קדימה פיקוד ואחריות

ראוי גם לומר, שאני לא מתעלם מהעובדה שתאונות קורות (או, נגרמות)... ושיש מוצרים פגומים... אבל זה במיעוט!!! ומי שמוכר באופן קבוע מוצרים פגומים ראוי שייענש בחומרה רבה, כמו בכל מוצר נמכר אחר

?האם אתם מוכנים לפורים

(ישראל, קיץ 2007)

פורים ה'תשס"ח
תפיסה בבני ברק