Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Israeli Loyalists
שנה אחרי ההתנגשויות בין שוטרים למפונים במאחז עמונה מתקשה הממסד הדתי-לאומי לשכך את הזעם, בעיקר בקרב צעירים, שאינם רואים עוד כל סיבה לציית לחוקי המדינה (Jan 29 2007)


פינוי ביצהר: שוטרים ומתנחלים נפצעו בעימותים
(Jun 19 2007)
דניאלה וייס ביצהר: אם ינסו לגעת אפילו בקוץ מאדמת ארץ ישראל, היא תבער
הסתיים עידן המתנחל הפראייר. פחות מיממה לאחר פינויו הוקם המבנה מחדש
(Jun 22 2008)

הצלחת המכינות הקדם צבאיות בחינוך ערכי לא נעלמה מעיני הממשלה, שהחליטה בתגובה הולמת לקצץ את תקציבן
(Mar 13 2008)

חורף נוסף לבושה: הקראווילות צפות בשלוליות
(Nov 25 2007)

כוחות הביטחון הרסו מספר מבנים וסוכות שהקימו נאמני ארץ ישראל בגבעת 'הרחיבי' שבסמוך לאלון מורה
(Oct 1 2007)


המלצה להדיח את הקצין שהיכה מפגינים. חייליו: צה"ל לא מגבה
(May 11 2007)

בגיוס אוגוסט: בני"שים לא יגוייסו לגולני וצנחנים
(May 3 2007)

משרד החינוך: כסף לערבים, על חשבון ההתנחלויות
(Mar 6 2007)

פרץ: צריך ללכת בכל הכוח לפינוי מאחזים
(Feb 22 2007)

עוז ויהושע: להפסיק מיד את הזנחת המתנחלים המפונים
(Feb 14 2007)

נערי גוש קטיף חוזרים ללימודים אבל מתגייסים לצה"ל בלב חצוי
(Feb 5 2007)

"בצלם": צווי הרחקה למתנחלים פוגעים בזכויות יסוד
(Jan 29 2007)דו"ח: 75% מהמפונים מעזה נותרו ללא פרנסה

התנתקות - תמונות וסיפורים
(Mar-Dec 2005 Articles)
גוש קטיף, צפון השומרון ועמונה: סרטים, תמונות ועדויות

אין לנו משאבים להרוס בתי פלשתינים
(Feb 28 2006)


(The government repeats its past same mistakes)


הציונות מתה - נשברתי
(Aug 16 2005)

?ממתי יהודי מגרש את הישראלי שבו
(Aug 15 2005)

יותר אמפתיה למתנחלים
(Apr 19 2005)
הציונות האכזרית של הפינוי
(Apr 19 2005)

קרוב לאדמה, קרוב לגבול
(Dec 9 2004)שושי גרינפלד מדברת בהלווייתו של אחיה - יהודה גרינפלד

אוגוסט 2006