Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Real Israeli - ישראלי אמיתי ישראלי אמיתי לא משתמט מהאמת
ומיהי המשתמטת האמיתית?


בקמפיין אגרסיבי נגד "משתמטים",
תובעת מאתנו מדינת ישראל לקבל כמובן מאליו את האמירה
שאם לא עשית צבא אתה שווה פחות.


כמה מאיתנו שצפו בתשדיר החליטו לצאת בסרטון חלופי,
עם קצת פחות דוגמנים וקצת יותר ביקורת.
ישראלי אמיתי לא משתמט מהאמת:

http://corky.net/~eran/yossi/TrueIsraeli%20Forweb.WMV
להורדה: קליק ימני על הקישור ושמור יעד בשם...


...כשמדירים מתוך הגדרות ה"ישראליות האמיתית" את כל ה"אחרים" האפשריים,
כשמנסחי המודעה מסתכלים במראה וקובעים שמי שלא נראה כמותם לא קיים,
או לפחות לא יכול להיות קיים כחלק מה"אנחנו" הישראלי, אז אני מתחילה לפחד באמת.
(התגובות חשובות לא פחות)


ארץ נהדרת: "ישראלי אמיתי"עב"ל 020026/96