Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Marvad מרב"ד
מערכת הבריאות חולה
מרב"ד הקסמים יעלים לך רישיון
המרב"ד
בתל אביב ובחיפה: שעתיים בשבוע קבלת קהל, ו-4 שעות בשבוע "מענה טלפוני אנושי(?!)"... וגם זה בערבון מוגבל מאוד, בהנחה (אם הקו לא תפוס) שהפקידות והרופאים/ות הגיעו בזמן לעבודה, והם לא בהפסקת קפה, הפסקת עישון, הפסקת פטפטת, או שסתם לא בא להם לענות ולתת שירות

המבחניםיו"ר ועדת הערר, פרופ' מרדכי שני
המסמך שהעלה לו את הסעיף כל-כך, שחבל"ז
והתמונות, שבעקבותיהן נשרפו לו כמה פיוזים:בית המשפט המחוזי בירושלים
ההליכים שהובילו להחלטת ועדת הערר לדחות את הערר על החלטת המרב"ד לשלול את רישיון הנהיגה של המערער, התאפיינו בפגמים ובהתנהלות בעייתית... התנהלות ועדת הערר, על הפגמים הרבים שנתגלו בה, פגעה בזכותו של המערער להליך הוגן, על כל ההשלכות וההשפעות שהיו לכך על המערער ועל זכויותיו, לרבות על זכותו של המערער לשמיעה הוגנת, שמשמעותה, בין היתר, שהמערער יישמע בלב פתוח ובנפש חפצה... הוועדה סירבה להתייחס למסמכים שהגיש וסירבה גם לשמוע את נימוקיו. כן הוא אומר, כי יו"ר הוועדה, פרופ' מרדכי שני, אמר לו שהוא נמצא בבדיקה כדי לברר מהן מחלות המוח שמהן הוא סובל. לדברי המערער, חברי הוועדה השפילוהו ללא הפסק, צחקו עליו וצעקו עליו... התנהלות זו קשה עלי במיוחד... אי העברת מידע למערער, שאותו ביקש ושאותו היה זכאי לקבל, איננה עולה בקנה אחד עם ההתנהגות שרשות ציבורית מחוייבת לה... הדברים, שלא הוכחשו, כאמור, בעיתיים הם, ואין טעם להוסיףהמכון הרפואי - מידע כללי
אי ההתאמה האישיותית - מבחני המרב"ד
פסילת רשיון - המכון הרפואי
מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם בה נערכות בדיקות מסוג הבדיקות הנערכות במרב"ד. אין לבדיקות הללו כל הצדקה מקצועית ו/או רפואית, מה גם שהדבר נהוג רק בישראל ואינו מקובל במדינות אחרות בעולם. פעילות של המרב"ד מעלה בעיות עקרוניות ומעשיות המחייבות שינוי ארגוני ויסודי
בית המשפט קבע למעשה כי ועדות הערר התנהגו כלפי הנהגים במידה רבה של "גבהות לב" ו"פטרנליזם". השופט הוסיף ומתח ביקורת על כך שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים רואה לעצמו חירות להרחיב את סמכויותיו ולהביא לשלילת רישיונות נהיגה, באופן רחב מן הראוי, ושלא כדין!


המרב"ד בדוחו"ת מבקר המדינה
1990, 1996, 2000, 2001, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b
דו"ח בקורת בנושא המאבק בתאונות הדרכים, 2000. שתי נקודות

מסמך רקע לדיון בנושא: אגרות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
דרוש מנהל למרב"ד
המסמך הזה יהיה חשוב בעתיד הקרוב, לכשאחשוף מעל במה זו "פנינים" משיחה שהייתה לי עם ד"ר דוד קליין, מנהל מרב"ד חיפה; כשאני יוצא מתוך הנחה, שעל ד"ר קליין להיות בעל כישורים כנדרש במסמך הנ"ל

קישורים נוספים + סיפורים אישיים