Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


My favorite HNN images:
בעקבות תאונות הדרכים הקטלניות שר התחבורה שאול מופז: חציית רמזור אדום ונהיגה בשיכרות הינה כוונת רצח

1206, 1292, 1322, 1504, 1506, 1512, 1531, 1545, 1669 1734, 1740, 1747, 1868, 1872, 1876, 1878, 1879
1883, 1890, 1891, 1917, 1930, 1931, 1963, 1994, 1997, 2023, 2027, 2032, 2033, 2043, 2066, 2235, 2249
2329, 2332, 2332, 2375, 2442, 2457, 2476, 2494, 2510

ניתוח הנתונים של תאונות הדרכים עם נפגעים בשנת 2006 מגלה, שמהירות מופרזת מדורגת 8 מתוך 9 העבירות השכיחות ביותר שבעטין נגרמה תאונת דרכים. ארבע העבירות השכיחות ביותר הן: אי-ציות לרמזור, סטייה מנתיב, אי-שמירה על מרחק ואי-מתן זכות קדימה לרכב. ולמרות זאת ממשיכה משטרת ישראל, באופן יומיומי, להשקיע באופן "נורא" לא פרופורציונאלי באכיפת מהירות! (May 2007)


1568, 1574, 1745, 1851, 1892, 1921, 1937, 1959, 1998, 1999