Zemědělské obchodní družstvo MrákovProběhla dvě jednání o možnosti založení akciové společnosti jako právního nástupce ZOD Mrákov. A tím to zvadlo. Mají družstva budoucnost. Já říkám - ANO.

Aktuální ceny na čerpací stanici v Mrákově - no teď nevím, dlouho jsem tu nebyl a po dlouhé době to začínám opět oživovat - takže - sorry. Takže dnes to dělá 7. 2. 2002
nafta 19,60 Kč
speciál 22,00 Kč
natural95 22,30 Kč
biodiesel 17,50 Kč


Myslím si, že je čas na pořádnej steak. BSE byl trochu humbuk. Máte jíst všeho s mírou a basta.
10 nejdůležitějších zásad, jak snížit riziko, že Vás podvedou 1) Posuzujte vše jen dle zkušeností a dokazatelné historie. Vše ostatní je jen reklama, snění snílků, vnitřní přesvědčení moralistů, ten či onen druh propagandy .... a řeči podvodníků. 2) Neinvestujte do ničeho, co potom nemáte 100% pod svojí kontrolou nebo do čeho pak může i bez Vašeho souhlasu zasahovat někdo jiný. 3) Nestarejte se o to, co říká většina (i kdyby s ní souhlasila média atd). Dav není měřítkem inteligence. Že ano, Harwardské fondy ? 4) V tomto státě se neomylně projevuje jedna zásada : Čím větší to má reklamu, tím jistěji to skončí fiaskem. A čím více populárních osobností "za to oroduje", tím větší je to podvod. 5) Vyhybejte se optimistům. Ti vždycky sebejistě tvrdí, že to nebude problém ... Potom ale pokrčí rameny a řeknou, že to prostě nevyšlo. 6) Vždycky, když dojde k nějakemu sdružení, někdo skončí jako okradený. (Právník, se kterým spolupracujeme nejčastěji, o tom říká :" Nejlepší firma je ta, kde jsou dva společníci a jeden z nich je mrtvý"). 7) Nikdo to s Vašimi penězi nemyslí lépe než Vy. 8) Pokud Vás chtějí okrást, je jedno, jakou smlouvu si napíšete. Papír jen určuje Vaše právä, ale kdo ta práva prosadí a jakým způsobem ? 9) I když skoro nic nemáte, pořád ještě někomu stojíte za to, aby Vás okradl. 10) Nechte si raději utéct spoustu SLIBOVANÝCH zisků, abyste ušetřili SKUTEČNÉ ztráty.
"Psychický teror namířený proti kolegovi nebo podřízenému je jednou z nejhor-ších věcí, které se člověk může na pracovišti dopustit. Jak se s takovými případy vypořádat, patří k nejobtíž-nějším testům firemní kultury. Profesionální vedení by nemělo řešit jen vzniklou situaci, ale také zajistit, že na pracovišti existují od všech zaměstnanců zpětné vazby, které umožňují těmto situacím předcházet." Ženy více pomlouvají, muži zase volí násilí Ještě před pár lety si pod pojmem mobbying nedovedl nikdo nic přesného představit. Dnes je zřejmé, že na pracovištích existuje. Jde o systematicky prováděné zlomyslnosti, kterými útočí nadřízení na podřízené a naopak. Nejvíce se však objevuje mezi spolupracovníky. Nemíní se jím občasná zuřivost a rozčilení či jednorázová příkoří, která z nich vyplývají. Psychický teror vládne tam, kde se šikanování a intriky stávají rutinou. Typickými formami mobbyingu jsou pomluvy, posměch, narážky, osočování, očerňování u nadřízeného, izolace, násilí, obviňování, snižování kvalit. Ženy více pomlouvají a za zády štvou, muži mobbují izolací a násilím. Vedoucí znevažují výkony a schopnosti pořízených, podřízení sabotují práci. Šikanování může být jednostranné i vzájemné. Jak se vyrovnat s mobbyingem? Je potřeba se zabývat už jeho náznaky, reagovat na ně třeba rozmluvou s nadřízeným. Vyplácí se získat si oporu v řadách spolupracovníků i v rodinném zázemí. Důležité je jeho zveřejnění. Šéfové by měli odstranit všechny viditelné podmínky a možnosti jeho vzniku. Například "přesadit" či jinak oddělit ty, kteří by se mohli stát pachateli či oběťmi. Neexistuje přitom typická oběť. Je však pravda, že postiženými bývají častěji lidé, kteří se nějak liší: nováčci, lidé nějak zvláštní či nápadní, příslušníci menšin, lidé osamocení, ale i úspěšní. Mobbying zažila příjemná, oblíbená spolupracovnice poté, co byla povýšena. Její nepovýšení konkurenti ji začali posměchem a izolací cílevědomě a systematicky ničit. Dala sice správně najevo nezájem, přesto celou situaci velmi nepříznivě prožívala a v krátké době z podniku raději odešla. Dopad mobbyingu může být zničující jak v oblasti fyzické, tak i psychické. Trvalé psychické válčení se odehrává v atmosféře agresivity či citového chladu. Může způsobovat vážná fyzická onemocnění, hluboké deprese, asi v pětině případů vede i k sebevraždám. O to důležitější je začít včas se mu bránit.

Můj jídelníček