Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Säästösarjat

SÄÄSTÖSARJAT

Takaisin Veikkaus sivulle.


Parhaat Valiosysteemit-kirjasta peräisin olevat systeemit ja niiden takuuluettelot on tarkastettu erittäin huolellisesti. Jos kuitenkin jonkinlaisia virheitä kaikesta huolimatta esiintyy, missä tahansa systeemissä, niin kukaan ei ole vastuussa kenellekään virheiden aiheuttamista rahallisista menetyksistä, eikä myöskään käyttäjälleen mahdollisesti aiheutuneista henkisistä vahingoista ja/tai ahdistuksista.

Käytät siis näitä kaikkia alla olevia systeemejä omalla vastuullasi.

S 0-6-4 S 0-6-8 S 0-6-32 S 0-7-16 S 0-8-16 S 0-9-16
S 0-10-64 S 3-6-48 S 3-7-60 S 4-4-24 S 4-6-72 S 5-3-144
S 5-4-72 S 6-3-24 S 6-3-36 S 7-0-35 S 7-2-33

S 0-6-4

 -K1-
O 1221
O 2211
O 1212
 
O 2121
O 1221
O 2121
 
13_12_11__Voittomahd.
_1__0__0__1/16
_0__1__1__3/16    O = Osittainvaihdeltu
_0__1__0__3/16
_0__0__2__3/16
_0__0__1__6/16
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 43,8%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 0-6-8

 ---K1---
O 11112222
O 11221122
O 22111122
 
O 12212112
O 21211212
O 21122112
 
Takuu:
13_12_11__Voittomahd.
_1__0__0__1/8
_0__1__2__6/8    O = Osittainvaihdeltu
_0__0__3__1/8
 
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus 87,5%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 0-6-32

O 21111 12222 - 22222 21111 - 11111 12222 - 21
O 12111 12222 - 11111 12222 - 22111 12222 - 12
O 11211 12111 - 22211 12221 - 11222 12221 - 22
 
O 11121 11211 - 21122 12112 - 21221 22212 - 22
O 11112 11121 - 12121 21212 - 12212 22122 - 22
O 11111 21112 - 11212 21121 - 22122 21222 - 22
 
Takuu:
13_12_11__Voittomahd.
_1__0_15__1/2       O = Osittainvaihdeltu
_0__6__0__1/2

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 0-7-16

 ----K1---- --K2-- 
O 1111111122 222222
O 1111222211 112222
O 1122112211 221122
 
O 1212121212 121212
O 1221122121 122112
O 1212212121 211212
O 1221211212 212112
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/8    O = Osittainvaihdeltu
  -  1  3   7/8 

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 0-8-16

 ----K1---- --K2--
O 1111111122 222222
O 1111222211 112222
O 1122112211 221122
O 1212121212 121212
 
O 1122221122 111122
O 1221211212 212112
O 1212212121 211212
O 1221122121 122112
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/16     O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -   8/16
  -  -  4   7/16
 
Vähintään 12 oikein voittomahdollisuus n. 56,3%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 0-9-16

 ----K1---- --K2--
O 1122112221 122112
O 2222222111 111112
O 2222111111 122221
 
O 2211221112 211221
O 2121212121 212121
O 2112122122 121121
 
O 1221122211 221121
O 1212212212 112121
O 1122221221 111221
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/32     O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -   9/32
  -  -  3   7/32
  -  -  1  15/32
 
Vähintään 12 oikein voittomahdollisuus n. 31,3%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 0-10-64

 ----K1----__----K2----__----K3----
O 1111111111__1111111111__1111111111
O 1111111111__1111112222__2222222222
O 1111111122__2222221111__1111222222
 
O 1111222211__1122221111__2222111122
O 1122112211__2211221122__1122112211
O 1122221122__1111221122__2211221111
 
O 1212121212__1212121212__1212121212
O 1212212121__2112121221__2112122121
O 1221122121__1221122112__2112122112
O 1221211212__2121122121__1212121221
 
 
 ----K4----__----K5----__----K6----__-K7-
O 1122222222__2222222222__2222222222__2222
O 2211111111__1111111122__2222222222__2222
O 2211111111__2222222211__1111112222__2222
 
O 2211112222__1111222211__1122221111__2222
O 2211221122__1122112211__2211221122__1122
O 2211222211__2211112211__2222112211__1122
 
O 1212121212__1212121212__1212121212__1212
O 1221211212__1212212121__1212212112__1221
O 2112211221__2112211221__1221121221__1221
O 2112122112__2112122112__1221212121__1212
 
 
Takuu:
13_12_11__Mahd.
1___0__0___1/16
0___1__4___2/16   O = Osittainvaihdeltu
0___1__2___8/16
0___0__5___1/16
0___0__4___4/16

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 3-6-48

______K1__________K2__________K3__________K4_________K5___
O 1112221112__2211122211__1222111222__1112221112__22111222
O 1112221112__2222211122__2111111222__1112222221__11222111
O 1111112222__2211111122__2222111111__2222221111__11222222

O 2221111112__2222211111__1222111222__2221111112__22222111
O 1112222221__1122211111__1222222111__1112221112__22222111
O 1111112222__2222222211__1111111111__2222222222__22111111

T 2X12X12X12__X12X12X12X__12X12X12X1__2X12X12X12__X12X12X1
T 12X12X12X1__2XX12X12X1__2X122X12X1__2X12X12X12__X12X12X1
T 12X12X12X1__2X2X12X12X__12X1X12X12__X12X12X12X__12X12X12

Takuu:
13__12__11__Mahd.
_1___0___0___1/36
_0___1___2___3/36      O = Osittainvaihdeltu
_0___1___1___6/36      T = Täysinvaihdeltu
_0___1___0___3/36
_0___0___6___1/36
_0___0___3___1/36
_0___0___2__21/36

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 3-7-60

 ----K1---- ----K2---- ----K3----
O 1111111111 1122222222 2222222222
O 1111111111 1122222222 2222111111
O 1111111111 1122222222 2222222222
O 1111111111 1122222222 2222111111
 
O 1111112222 2211111122 2222211221
O 1111112222 2211111122 2222121212
O 2222221111 1122222211 1111121221
 
T 1X21X21X21 X21X21X21X 21X21122XX
T X2121XX212 1XX2121XX2 121X1122XX
T 21XX2121XX 2121XX2121 XX211122XX 
 
 ----K4---- ----K5---- ----K6----
O 1111112222 2211111122 2222111111
O 2222222222 2211111111 1111222222
O 1111111111 2211111111 1111222222
O 2222221111 1122222222 2222111111
 
O 2112212112 2121122121 1221211221
O 1212121212 1212121212 1212121212
O 1212211212 2112122112 1221121221
 
T 1122XXXX11 22XX112222 XX1122XX11
T 1122XXXX11 22XX112222 XX1122XX11
T 1122XXXX11 22XX112222 XX1122XX11
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  3   2/288     O = Osittainvaihdeltu
  1  -  -   3/288     T = Täysinvaihdeltu
  -  2  2   6/288
  -  1  3   6/288
  -  1  2  12/288
  -  1  1   9/288
  -  1  -  26/288
  -  -  6   1/288
  -  -  3   4/288
  -  -  2  69/288
  -  -  1  150/288
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus noin 22,2%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 4-4-24

 ----K1---- ----K2---- -K3-
O 1112221112 2211122211 1222
O 2221111112 2222211111 1222
O 2221111112 2211122222 2111
O 1112221112 2222211122 2111
 
T 2X12X112X1 2X12X12X12 X12X
T 12X12X2X12 X112X12X12 X12X
T 12X12X12X1 2X2X12X112 X12X
T 12X12X12X1 2X12X12X2X 12X1
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/54    O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -  12/54    T = Täysinvaihdeltu
  -  -  4   1/54
  -  -  3   3/54
  -  -  2  12/54
  -  -  1  25/54
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus noin 24,1%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 4-6-72

 ----K1---- ----K2---- ----K3---- ----K4----
O 1122112211 2211221122 1122221122 1122112211
O 2222111122 2211112222 1111111122 2211112222
O 1212121212 1212121212 1212121212 1212121212
 
O 2112211221 1221122112 2112211221 1221122112
O 1212212112 1221211212 2121121221 2112122121
O 2112122121 1212212112 1221211212 2121121221
 
T 2222XXXX22 22XXXX2222 XXXX111111 1111111111
T 11111111XX XXXXXX2222 2222111111 11XXXXXXXX
T 2222222211 111111XXXX XXXX111111 11XXXXXXXX
T XXXXXXXX22 2222221111 1111111111 11XXXXXXXX
 
 
 ----K5---- ----K6---- ----K7---- K8
O 2211221111 2211221122 1122112211 22
O 1111222211 1122221111 2222111122 22
O 1212121212 1212121212 1212121212 12
 
O 2112211221 1221122112 2112211221 12
O 1212212121 2112122121 1212212112 12
O 2112122112 2121121221 2112122121 12
 
T 1111111122 22XXXX2222 XXXX2222XX XX
T 2222222211 111111XXXX XXXX222222 22
T 22222222XX XXXXXX2222 2222111111 11
T 2222222222 2222221111 1111XXXXXX XX
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   3/216
  -  1  3   2/216    O = Osittainvaihdeltu
  -  1  2  20/216    T = Täysinvaihdeltu
  -  1  1  14/216
  -  1  -   6/216
  -  -  3   7/216
  -  -  2  16/216
  -  -  1  148/216
 
Vähintään 12 oikein voittomahdollisuus noin 20,8%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 5-3-144

Harava koostuu 18 kpl:sta 8 sarakkeen järjestelmiä.
 -K1 -K2 -K3 -K4 -K5 -K6 -K7 -K8 -K9
O 12  12  12  12  12  12  12  12  12
O 12  12  12  12  12  12  12  12  12
O 12  12  12  12  12  12  12  12  12
 
T 1  1  1  1  1  1  X  X  X
T 1  1  X  X  2  2  1  1  X
T 1  2  X  2  1  X  1  X  1
 
T 1  2  X  1  X  2  2  X  1
T 1  X  X  2  2  1  2  1  X


 -K9 K10 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18
O 12  12  12  12  12  12  12  12  12
O 12  12  12  12  12  12  12  12  12
O 12  12  12  12  12  12  12  12  12
 
T X  X  X  2  2  2  2  2  2
T X  2  2  1  1  X  X  2  2
T 2  X  2  X  2  1  X  1  2
 
T 2  1  X  1  X  X  2  2  1
T 1  2  X  X  2  1  2  X  1
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  3  3   2/27
  -  1  6  20/27    O = Osittainvaihdeltu
  -  -  4   5/27    T = Täysinvaihdeltu

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 5-4-72

 ----K1---- ----K2---- ----K3---- ----K4----
O 1112221112 2212221112 2211122211 1222111222
O 2221111112 1112222221 2222211111 1122222111
O 1112221112 2212222221 2222211122 2111111222
O 2221111112 1112221112 2211122222 2111222111
 
T 1111111111 22XXXXXXXX 1111111111 1111XXXXXX
T 1X21X221X2 X2X21X21X2 1X21X21X21 X21X1X21X2
T 21X21X1X21 1X21X221X2 X221X21X21 X21X21X21X
T 21X21X21X2 1XX21X1X21 1X1X21X221 X21X21X21X
T 21X21X21X2 1XX21X21X2 1X21X21X1X 21X221X21X
 
 ----K5---- ----K6---- ----K7---- K8
O 1112221112 1222111211 2211122222 11
O 1112222221 1222222111 1111122211 11
O 2221111112 1222222111 1122211111 11
O 2221112221 1222111211 2222211122 11
 
T 2222222222 22222222XX XXXXXXXX22 22
T 21X21X1X21 X21X21X221 1X21X21X1X 21
T 21X21X21X2 21X221X21X 1X21X21X1X 1X
T 21X21X21X2 X21X1X2121 X221X21XX2 21
T 1X21X221X2 X21X21X221 1X1X21X21X 21
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  2  -   1/54
  -  1  2  12/54     O = Osittainvaihdeltu
  -  -  4   1/54     T = Täysinvaihdeltu
  -  -  3   3/54
  -  -  2  12/54
  -  -  1  25/54
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus noin 24,1%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 6-3-24

 ----K1---- ----K2---- -K3-
O 1112221112 2222211122 2111
O 1112222221 1111122222 2111
O 1112222221 1122211111 1222
 
T 21XX2121XX 2121XX2121 XX21
T 21XX2121XX 2121XX2121 XX21
T 21XX211X21 X21X21X21X 21X2
 
T 1X21X221XX 211X21X21X 21X2
T 1X21X21X21 X221XX211X 21X2
T 1X21X21X21 X21X21X221 XX21
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma  Voitto-
13  12  11  10   mahd.
 1  -  -  -  24/5832
 -  1  -  3  24/5832
 -  1  -  2  72/5832
 -  1  -  1  72/5832   O = Osittainvaihdeltu
 -  1  -  -  192/5832   T = Täysinvaihdeltu
 -  -  3  1  24/5832
 -  -  2  1  72/5832
 -  -  2  -  72/5832
 -  -  1  3  168/5832
 -  -  1  2  504/5832
 -  -  1  1  864/5832
 -  -  1  -  480/5832
 -  -  -  6  24/5832
 -  -  -  4  120/5832
 -  -  -  3  792/5832
 -  -  -  2  960/5832
 -  -  -  1 1368/5832
 
Lähde  : Veikkauskerho

Sivun Alkuun.

S 6-3-36

 ----K1---- ----K2---- ----K3---- --K4--
T 1111111111 1111111122 2222222222 222222
T 1111111112 2222222211 1111111222 222222
T 1112222221 1111122211 1111222111 222222
 
T 111XXX222X XX222111XX X222111111 XXX222
T 1X21X21X21 X21X21X21X 21X21X21X2 1X21X2
T 1X2X2121XX 2121X1X221 X1X2X21X21 21X1X2
T 1X221XX211 X221XX21X2 1X211X221X 21X1X2
T 1X21X221X2 1XX21X2121 XX2121X1X2 X211X2
T X2121X21X1 X2X211X221 X1X21X221X X21X21
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
13  12  11  10 mahd.
 1  -  -  1  12/5832
 1  -  -  -  24/5832     T = Täysinvaihdeltu
 -  1  1  2  12/5832
 -  1  1  -  24/5832
 -  1  -  2  12/5832
 -  1  -  1 252/5832
 -  1  -  - 240/5832
 -  -  2  2 108/5832
 -  -  2  1  72/5832
 -  -  2  -  48/5832
 -  -  1  4  60/5832
 -  -  1  3 828/5832
 -  -  1  2 1536/5832
 -  -  1  1 648/5832
 -  -  -  5 108/5832
 -  -  -  4 684/5832
 -  -  -  3 924/5832
 -  -  -  2 240/5832
 
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 9,9%.
Vähintään 11 oikein mahdollisuus n. 66,5%.
 
Lähde  : Veikkauskerho
Laatija : Seppo Rankinen (1979.01.05)

Sivun Alkuun.

S 7-0-35

 ----K1---- ----K2---- ----K3---- -K4--
T 1111111111 111XXXXXXX XXXX222222 22222
T 11111XXXX2 2221111XXX 22221111XX XX222
T 111112222X XXX2222XXX 1111XXXX11 11222
 
T 111X21XX21 X221X221X2 1XX21XX21X 221X2
T 111X2XX212 1X221X21X2 X2X1XX2121 X21X2
T 111X22X1XX 212X2121X2 21XX2X1XX2 121X2
T 1X2X2X1XX2 22122211X2 XX1XX1XX22 211X2
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  2  -   3/2187
  1  -  -  32/2187
  -  1  6   6/2187     T = Täysinvaihdeltu
  -  1  3  18/2187
  -  1  2  132/2187
  -  1  1  252/2187
  -  1  -  76/2187
  -  -  5   6/2187
  -  -  4  18/2187
  -  -  3  60/2187
  -  -  2  468/2187
  -  -  1 1116/2187
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus noin 23,7%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

S 7-2-33

 ----K1---- ----K2---- ----K3---- -K4
O 1111111111 1111111122 2222222222 222
O 1111111111 1111222211 1122222222 222
 
T 1111XXXXX2 222211X211 X2111XXXX2 222
T 1222111XXX XX221X211X 211XXXX221 122
T 1XXX222XX1 1122121X12 1X122XX11X X22
 
T 12222221X2 221X2112X2 211XX11XXX X11
T 11X21X22X1 X2X12X122X 12X121XX21 X12
T 1X21X212XX 21X1212X21 2XX2X1X1X2 112
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma  Voitto-
13  12  11  10   mahd.
 1  -  - 0-4  33/8748
 -  1  1 0-2  204/8748
 -  1  - 0-2  324/8748    O = Osittainvaihdeltu
 -  -  3 1-2  36/8748    T = Täysinvaihdeltu
 -  -  2 0-4  102/8748
 -  -  1 0-5 3213/8748
 -  -  - 2-5 3065/8748
 -  -  -  1  1771/8748
 
 
Lähde   : Veikkauskerho
Laatija  : Heikki Hämäläinen

Sivun Alkuun.