Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ģeogrāfisko terminu un frazeoloģismu skaidrojošā vārdnīca
(Apkopojis J.Pauliņš)


 

ALARMS – termins, kura nozīme varētu būt “trauksme”. Var pielietot gadījumos, kad gaidāms kārtējais “rāviens”. Pirmais pielietoja leksikā Runcis.

 

AĻTERNAĶIVŠINA – ar šo terminu var apzīmēt jebkuru cilvēku, parādību vai ko citu, kas nav normāls. Pirmais pielietoja Ruskuls.

 

AMPULA – ar to tiek apzīmēta 1,5 l plastmasas pudele, kurā sākumā atradās limonāde. Ampulas parasti tiek piepildītas ar ūdeni un lietotas, lai ūdeni uzdzertu virsū alkoholam (> 39%). Pirmais pielietoja Runcis 1993.g. vasaras prakses laikā Lodesmuižā (viņš gan saka, ka šo terminu pirmais lietojis viens puisis no “Līviem”, ar to apzīmēdams 1/2litrīgās šnabja pudeles).

 

VOOBŠČE – termins, kura pielietošanas diapazons ir visai plašs. Var lietot praktiski visās dzīves situācijās. Piemēram, atbildot uz jautājumu: Kā tev patika lekcija pie Kļaviņa par tematu “ekotoksikoloģija”?

 

MIKRAFONA APTAUJA – termins, ko pielieto gadījumos (kuros, protams, tiek ierauts), kad kāds no ierāvējiem tur rokā pilnu glāzīti ar šnabi un savā dzērāja valodā kaut ko muld (nu labi, saka tostu). Parasti pielieto diezgan paskaļā balsī liekot priekšā frāzi “Te tev nav nekāda…”. Cik es atceros, pirmais to pielietoja Runcis.

 

A’ FORŠI – (izrunājot šo terminu burts “o” jāizrunā kā “uo”). Termina pamatfunkcija bija pārejas no vidējas reibuma pakāpes uz smagu (attiecīgi no 1,5 – 2,5 uz 2,5 – 3,0 promillēm) apzīmēšana. Pirmo reizi lietojis Ruskuls Valdemārkojās. Termina pielietošanas areāls kopš tā laika ir ievērojami paplašinājies – tagad ar to drīkst apzīmēt jebkuru dvēseles stāvokli vai parādību.

 

ROTĀCIJA – termins, kuru pielieto parasti fakultātē kafejnīcā “Globuss”, kad ir parādījies svaigs alus un nesen ir bijusi (vai būs) stipendija. Respektīvi, tas apzīmē procesu, kad students (-te) no kafejnīcas pārvietojas uz tualeti un atpakaļ uz kafejnīcu. Bieži vien šo jēdzienu izmanto ar tādu nozīmi, kāda ir terminam “manevri”, tas ir nepareizi.

 

MANEVRI – termins apzīmē procesu, kad students (-te), kurš ierauj ne pirmo dienu vien, vienā dienā vērojams minētajās iestādēs:
- fakultātes kafejnīcā,
- Valdemāra kojās,
- Buļļu kojās,
- kādās 4 iestādēs, kur izsniedz alkoholiskos dzērienus.

 

PARKU SEZONA – frazeoloģisms, kurš apzīmē laika posmu, kad ģeogrāfiem ir brīv’ iziet ar savām alus pudelēm Rīgas parkos. Parasti iesākas pavasara periodā, kad gaisa vidējā temperatūra diennaktī paceļas virs +10grādiem.

 

KRĪTS – tas nav jums kaut kāds rakstāmpiederums. Tā ir finansiālo līdzekļu aizdevumforma fakultātes kafejnīcā ar mērķi iegādāties, parasti, alu. Šis aizņēmums tiek dzēsts parasti tuvākās nedēļas laikā, pie tam bez procentiem.

 

UNIVERSĀLAIS KAREIVIS – termins, kurš vispārināti apzīmē spēcīga kaluma ierāvēju. Praktiski par šī nosaukuma ieguvēju var kļūt jebkurš ģeogrāfs. Bet tomēr, par īsteno UK var kļūt tikai absolūtā pālī pārpeldot Gauju pie Lodesmuižas visās drēbēs. Termins radies 1994.g. vasarā. UK simbols ir uz 6 debespusēm pavērsti pudeļu kakliņi.

 

ŠĶIŅĶA KLUSĒŠANA – termins aktualitāti ieguva pēc tāda paša nosaukuma Holivudas filmas parādīšanās. Pielietojams sakarā ar attiecīgā pasniedzēja klusu uzvešanos.

 

RAZBORKAS – atklāti sakot, termins ož pēc asinīm. Apzīmē taisnīgu iejaukšanos kādā situācijā, kurā tiek aizskarts kādam gods. Termins plašu noietu guva 1993.g. praksē. Ieviesa Runcis. Kā piemērs jāmin šajā pašā praksē notikušais incidents – Kiks (A. Bogdanovs) ņēma un izmeta pa logu Mopēdista (I.Vircava) zīmuli. Un te Mopēdists uztaisīja razborku – respektīvi, iekrāva Kikam pa seju.

 

1.STĀVS – termins apzīmē cilvēku kopumu, kas patiesībā ir taisnības cīnītāji, kuri tādēļ cieš badu. Sinonīms vārdam “labs cilvēks”. Ieviesās 1993.g. praksē, kad Lodesmuižā (kurai bija 2 stāvi) studenti noslāņojās pa stāviem (sk.”2.stāvs”).

 

2.STĀVS – apzīmē cilvēku kopumu, kas būtībā ir taisnīguma, vienlīdzības un brālības principu ienaidnieki.. Gatavi iedzīvoties uz 1.stāva godīgo darba rūķu rēķina. Piemēram, 29.07.1993. pl.17.57 pārstāvis no 1.stāva novēroja siera ēšanu, ko veica 2.stāva pārstāvji. Noskaidrojās, ka siers (1kg) nopirkts par kopīgo naudu. Otrā dienā uz kopīgā galda parādījās vairs tikai nepilni 200gr. šā siera. Būtībā šī rīcība vērtējama kā marodierisms. Bet 1.stāvs lietas neatstāja pašplūsmai. Viņi rīkojās augstākā mērā principiāli. Tā kā bija skaidri zināms, ka 2.stāvs pirms brokastīm riktīgi pierijas ar dažādiem labumiem (maize konservi, tomātu mērce utt.), 1.stāva pārstāvji ļoti viltīgi 2 pusmaizīšu vietā (kas bija brokastu deva) bieži vien godīgā veidā notiesāja 5, 7, bet dažreiz pat 9 pusmaizītes.
Cīņa ar to vēl nebeidzās. Lai atmaksātu 2.stāvam par viņu slikto rīcību, 1.stāva iedzīvotāji izveidoja tā saucamo “dzīvības taku”. Tā veda no 1.stāva loga uz telti, kurā glabājās pārtikas produkti. Pa šo taku nakts laikā kāds varonīgs 1.stāva pārstāvis nogādāja pārtikas produktus 1.stāva badacietējiem, kuri no bada pat nevarēja aizmigt un galēja izmisuma rezultātā lietoja alkoholiskos dzērienus.

 

ĀĶIS – apzīmē stāvokli, kad ir izlietots tik daudz alkohola, ka students ir gatavs turpināt ieraušanu vēl vismaz nākamo dienu. Teicienu iecienījis I.Liepiņš.

 

IVARIEŠI – apzīmē konkrētu 5cilvēku kopumu. Tie ir: Runcis, Kiks, Marčiks, Zvērs un Garais (A.Vārpiņš). Liktenis šos brašuļus saveda kopā hidroloģijas praksē 1994.g. vasarā. Un viņi, spītējot alkohola 2.dienas iedarbībai, svaigajam salkohola reibumam, lietum, vējam, kā arī paša Ivara visai neiecietīgajai uzvedībai, pārvarēja visus šķēršļus un sasniedza ierakstu prakses grāmatiņā.

 

TAKSIS – sinonīms vārdam “evakuācija”. Apzīmē saguruša ieraušanas dalībnieka nogādāšanu līdz guļvietai. Par taksi, kā zināms, ir jāmaksā. Parastā standarttakse ir 1polšs par vienreizēju nogādāšanu līdz guļvietai.

 

KOMSOMOĻKA – ieraušanas veids. Dots: 1glāzīte ar alkoholu. Uzdevums: ieraut visiem vienādu devu no šīs glāītes. Īstenībā starptautisks termins.

 

GASTROĻI – sinonīms terminam “viesizrādes”. Termins apzīmē vecāko kursu ierašanos ciemos prakšu bāzē pie jaunākajiem kursiem. Līdzi jābūt ne vienam vien alkoholiskam padzērienam.

 

DŽOPIKS – ieraušanas instruments. Kad kāda ģeogrāfu kompānija ierauj, parasti tiek izmantots viens džopiks, no kura rindas kārtībā iedzer visi kompānijas locekļi. Kārtība ir šāda: tiek izvēlēts ielējējs. Džopika kustība pa apli notiek pulksteņa rādītāja virzienā.Pēc pirmā cikla (apļa) seko neliela pauze, kurai seko 2.cikls.
Parasti džopiks ir stikla glāzīte, bet ekstremālās situācijās netiek noniecināti pat tukšas fotofilmiņas kasetes korpuss.

 

AIRIŠŠ MORDA – tā tiek apzīmēti atsevišķi ĢZZF studenti. Šādu godu viņi izpelnās galvenokārt savas matu krāsas dēļ, ja tā kaut nedaudz atgādina rudu.

 

PRITONS – vispārīgi ņemot, šis termins apzīmē vietu, kur novācas ģeogrāfi un riktīgi ierauj. Pritonam līdz 1995.g. sākumam bija arī konkrēta vieta – Valdemāra ielā 69 – 15. Šajā ar dažādām leģendām apvītajā telpā, kurā rāvušas ne viena vien ģeogrāfu paaudze, ir mituši tādi cilvēki - leģendas, kā Adamovičs, Šķēps uc. Kā pēdējais mohikānis šajā telpā mita Docents.
Tagad pritonā ir ierīkota bērnu novietne priekš biezo studentu bērneļiem. Tomēr pēdējais vārds šajā jautājumā vēl nav izteikts, vēl nāks 5.gads… un voobšče. Tā ir svētuma zaimošana.

 

SAGURUMS – viens no ģeogrāfa agregātstāvokļiem.

 

PROCESS POŠOL – ģeogrāfu kaujas sauciens.

 

BĻITKOŠANA – termins apzīmē pāreju no viena ģeogrāfa agregātstāvokļa uz otru (no smagas reibuma pakāpes uz atruboni). Visretāk bļitko universālie kareivji (viņi dzer, dzer un atrubās bez bļitkošanas). Bļitkošanas izpausmes ir šādas: actiņas nevar koncentrēties uz kaut ko konkrētu; galva knābājošām kustībām, ar zināmu frekvenci, gravitācijas spēka ietekmē klanās uz zemes pusi. Ja starp grīdu un galvu atrodas galds, tad atrubonis iestājas ātrāk, jo galva, atradusi atbalstu, bieži vien atpakaļ neceļas. Turpretim, ja galda nav, bļitkojošais students nevar atrast atbalstu un bļitko ilgāk (ja viņš paralēli tam vēl mēģina cilāt džopiku, tad atrubonis var notikt uz grīdas).

 

ATRUBONIS – tas notiek vai nu pēc bļitkošanas, vai arī to apejot – uzreiz pēc smagas reibuma pakāpes sasniegšanas. Raksturīga pilnīga apziņas atslēgšanās.

 

ŅERAZĢEVALKINS – termins apzīmē aiziešanu gulēt nenovelkot virsdrēbes. Šī te, visnotaļ ģeogrāfiskā īpašība ir radusi sev atbalsi pat ģeogrāfu himnā.

 

POGNAĻI – arī viens no kaujas saucieniem. Tas ir gan prieka sauciens par jau ierīto materiālu, gan arī par vēl ieraujamo.

 

PŪST – apzīmē procesu, kura laikā kuņģis tiek atbrīvots no jau izlaktā materiāla un sagatavots jaunu kvantumu uzņemšanai.

 

NOČŅIKS – apzīmē pasākumu naktī. Visādā ziņā ierauts tajā tiek ne pa jokam. Bet, vai nočņikā ir paredzēta meitu mīlēšana, nezinu. Laikam pēc apstākļiem.

 

ŅEĢEĻŅIKS – šis termins apzīmē ieraušanu ģeogrāfu aprindās, kas turpinās aptuveni nedēļu. To bieži apvieno ar ņerazģevalkinu, nočņiku, pūšanu, bļitkošanu un atruboni.

 

SEKSADROMS – termins nav tīri ģeogrāfiskas izcelsmes. Izpaužas tādā veidā, ka dažādu dzimumu ģeogrāfi dažādos virzienos, pāris stāvos (smagākajos gadījumos) guļ vienā guļvietā.

 

“DRE-ĒSKA ATBRAUCIS” - frazeoloģisms, kas radās 1994.g. rudens rallijā “Daugavas loki”. Pirmais pielietoja G.Ruskuls. Drēskas parādīšanās ir viena no halucinozes pazīmēm. Parasti cilvēki pie tādas alkohola devas novēro baltās pelītes, velniņus vai tml., bet riktīgi ģeogrāfi redz Drēsku.

 

BĀZE – 1.variants – “galdiņš pie universālā kareivja” ĢZZF kafejnīcā “Globuss”.
2.variants – Valdemāra kojās 4.stāvā Bowska, Ģirta un Sandera istaba. Pēc Pritona iznīcināšanas bāze ieguvusi nozīmīgākās ieraušanas vietas nosaukumu kojās.

 

PROCESS – tas ir nejaušu faktu sakritībā radies notikumu koplekss, kura rezultātā ģeogrāfi ņem savās rokās pudeles un diezgan steidzamā kārtā iztukšo to saturu. Nu labi, dažreiz arī ne tik steidzamā kārtā, dažreiz arī lēnām. Atklāti sakot, ja ir process, tad ir ieraušana.

 

TEMPLIS – cilvēks, kurš izdzer alus kausu 2reiz ātrākā laika posmā nekā es – J.P. Parasti tas ir Mazulis (A.Arbeiters).

 

HATONS – tas pats, kas pritons, bet, sakarā ar veco ģeogrāfu atsacīšanos no mīļo tradīciju ieturēšanas, tagad pārcelts 1stāvu augstāk Valdemāra kojās.
P.s. Dzer tāpat un tagad tas ir Valdemāra 69-31.
P.s. Tā pati “bāze”.

 

NAFIG – burtu sakasījums, ar kura palīdzību viens ģeogrāfs pasūta vai nu otru ģeogrāfu vai kādu citu cilvēku prom no viņa visu redzošajām acīm. Termins diezgan universāls, var lietot visādos gadījumos.

 

DERĒTU TĀ KĀ IERAUT – šo terminu pirmais pielietoja MSc G.Ruskuls Buļļu kojās.

 

ZĪLĪTE – tāds putns, kas lido, dažreiz guļ, bet ne vienmēr. Tā ir forša dziesma no vecajiem hitņikiem, kā arī puisis no 27.ist., kurš dzer šnabi kā miņeralku.

 

ŠNABI DZER KĀ MIŅERALKU – tāds teiciens radies ģeo saimē tad, kad vecie skolas čomi pāris dienas ierauj, bet beigās vairs nejūt šnabja garšu.

 

SĒNE – 1 variants - absolūti sabiedriski neaktīvs ģeogrāfs, lekcijās sēdētājs un “Globusa” neapmeklētājs. Cilvēks, kurš neiesaistās masveida kodienos un pasākumos.
2.variants – sieviešu dzimtas pārstāve. Pretēja vīriešu dzimumam. Izretis dzer šnabi kā miņeralku. Vid. vecums no 16-25.

 

RUSIŠŠ PUBS – meždu pročim, visai asiņaina vieta. Bieži vien tur Buļļu koju iemītnieki atraujas pa purnu. Kaut gan īstenībā tas ir tāds krogs, kas atrodas aiz sliedēm (tramvaja). Bieži vien tajā pasākumā piedalās kaut kādi krievi.

 

TURISTKAS – meitenes no 1.kursa, kas vienu dienu kopā ar kodējiem saštukoja aizbraukt uz Velna alu. Viņas: Baiba, Jolanta, Dace P. Zentas meita (Māsiņa), Guniņa (viņa atrodas ārā). Rakstīts Velna alas tupikā ieraujot. Ā, pareizi, Ilzīte arī palika ārpusē.

 

AFANĀSIJS – šaubīgs, nenosakāma dzimuma īpatnis, kura bezjēdzīgās, visiem apnicīgās darbošanās spējas kaldinājuši: cigaretes, alkohols, sievietes, negulētas naktis utt.

 

ĢEODRAUGI – puiši un meitenes, kas nesastāv ĢZZF studentu sastāvā, bet vairāk vai mazāk aktīvi ņem dalību ģeopasākumos.

 

SPARTAKS – 1.variants - šis cilvēks ir izcēlies ar izcilu neaptēstību, jo, lai iegaumētu pāris cilvēku vārdus (ļoti plaši izplatītus un, piedevām, koju Titānu vārdus), viņam bija nepieciešams gandrīz mēnesis. Kā arī šim čalim piemīt neparasta nekaunības izjūta. Viņam derētu pārlasīt “Zelta uzvedības grāmatu”, kas atvieglotu viņa līdzcilvēku dzīves gaitas.
(Kiks)
2.variants – vēsturiska personība, kas atdzimusi Andrī Baumanī. Izpelnījies Najomņika dusmas. Dzer kafiju gaitenī, mānija čurāt Agrim uz galvas.
(paraksts nesalasāms)
3.variants – leģendārais. Pašlaik iet pēc šnabja. Meždu pročim, dzīvo kopā ar Pauļigu.
(Marčiks)
4.variants – smags un rets gadījums. Zaļā pūķa draudzes un Neatkarīgo Kodēju pakaļgājējs. Viemnēr uzdevuma augstumos, bet laužas. Čefīru dzerot nenoņem brilles. Arī nejēdz atšķirt Juri Pauliņu no viņa neeksistējošā brāļa. Bet viņš labosies.
(Māxliniex)
5.variants – klusākais čalis, ko vispār esmu redzējis kojās. Vienīgais mīnus, ka grib čurāt uz galvas, bet savādāk – miljons, ne cilvēks. Mazgā istabu, tīra man kurpes.
(Zeltiņš)
6.variants – 91.ist. dzīvo Spartaks, vēsturnieks. Viņš ir nopietns puisis. Viņš pīpē. Arī es pīpēju. Spartaks mācās. Vāra makaronus. Cep makaronus. Arī ēd.
(no 38.ist.)
7.variants – esmu baigais vecis. Reizēm – baigais melis.Reizēm varu būt tīri lietojams. Bet vispār esmu vēsturnieks. Ar to arī varētu (za)končiķ.
(Spartaks)


Jaunie ģeogrāfiskie termini, frazeoloģismi un to skaidrojumi

Vārds
E-mail
Termins
Termina skaidrojums