Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Besluit waarbij aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses JULIANA DER NEDERLANDEN wordt verleend de titel van PRINSES VAN LIPPE-BIESTERFELD

BESLUIT van den 6den Januari 1937, Stb. 2, waarbij aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses JULIANA DER NEDERLANDEN wordt verleend de titel van PRINSES VAN LIPPE-BIESTERFELD


WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Gelet op artikel 65 der Grondwet;
Gezien het tusschen Ons en Zijne Doorluchtige Hoogheid den Vorst van Lippe gesloten Familieverdrag;
Hebben goedgevonden en verstaan:

aan Onze beminde Dochter Prinses JULIANA DER NEDERLANDEN na de voltrekking van Haar huwelijk met Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD te verleenen den titel van PRINSES VAN LIPPE-BIESTERFELD, met dien verstande, dat Zij dien zal voeren na den naam MECKLENBURG.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

's Gravenhage, den 6den Januari 1937.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
VAN SCHAIK.

Uitgegeven de zevenden Januari 1937.

De Minister van Justitie,
VAN SCHAIK.