Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Besluit houdende titels en namen te dragen door Claus von Amsberg na zijn huwelijk met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en door de kinderen die uit dit huwelijk geboren mochten worden

BESLUIT van 16 februari 1966, Stb. 70, houdende titels en namen te dragen door Claus von Amsberg na zijn huwelijk met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en door de kinderen die uit dit huwelijk geboren mochten worden


WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Overwegende dat het wenselijk is voorzieningen te treffen met betrekking tot de titels en de namen, die Claus George Willem Otto Frederik Geert von Amsberg zal dragen na zijn huwelijk met Onze Dochter Beatrix;
Verlangende, dat de naam Oranje-Nassau, waaraan voor Ons en voor het Nederlande volk zo dierbare herinneringen zijn verbonden, ook voor de kinderen die uit het huwelijk van Onze Dochter Beatrix geboren mochten worden, behouden zal blijven en overwegende dat dit verlangen door de aanstaande echtgenoten wordt gedeeld;
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken dd. 14 februari 1966, nr. 166199;
Gelet op artikel 74 van de Grondwet, artikel 63 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 3 van de Rijkswet van 8 december 1965, Stb. 525;
De Hoge Raad van Adel gehoord;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  1. Te rekenen van de voltrekking van het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix met Claus George Willem Otto Frederik Geert von Amsberg zal deze de volgende titels en namen dragen:
    Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus George Willem Otto Frederik Geert der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg.
  2. Van genoemd tijdstip af is hij lid en Prins van Ons Huis.

Artikel 2

De kinderen die uit voormeld huwelijk geboren mochten worden zullen, onverminderd de hun verder toekomende, de volgende titels en namen dragen:
Zijne (Hare) Koninklijke Hoogheid Prins (Prinses) der Nederlanden, Prins (Prinses) van Oranje-Nassau, Jonkheer (Jonkvrouwe) van Amsberg.

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, het Gouvernementsblad van Suriname, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk en de Hoge Raad van Adel.

Soestdijk, 16 februari 1966.

JULIANA.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
J. CALS.

De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
SMALLENBROEK.

Uitgegeven de zevende maart 1966.

De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.