Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Test nu zelf je kennis van de 'Egyptische mummies'

Na het lezen van de tekst en het bekijken van de foto's op de vorige pagina's, mag je nu zelf proberen volgende oefeningen op te lossen. Print hiervoor eerst de oefeningen af. Later kan je de oefeningen verbeteren op volgende pagina.

1. Los het volgende kruiswoordraadsel op

 1. Dit voorwerp zorgde voor bescherming en geluk. Een levende droeg ze op het lichaam, de dode kreeg ze mee in het graf.
 2. De 4 goden die verantwoordelijk waren voor de magische bescherming van de ingewanden (mens, valk, aap, jakhals).
 3. Laak dat door natuurlijke uitdroging of door kunstmatige ingrepen bestand is tegen verrotting.
 4. Deze stof onttrekt het vocht aan het lichaamsweefsel en droogt het uit waardoor het weefsel geconserveerd blijft.
 5. Een ander woord voor 'voorgeschiedenis'.
 6. 70 dagen na de dood maakte men zich klaar voor de ... .
 7. Gouden maskers waren voor de ... (persoon).
 8. Een in gips gemaakt masker is een ... .
 9. Gereedschap die men nodig had om de hersenen uit de schedel te verwijderen.
 10. Een magisch vervangend hart.
 11. Een lichaam van bederfwerende stoffen voorzien om het te kunnen bewaren.
 12. Vaten waarin de ingewanden bewaard bleven.
 13. Het balsemen van overledenen noemt men ... .

2. Probeer de woorden van de onderstaande omschrijvingen te vinden in het raster

 1. Riten, feesten, spreuken, gewoonten, ... . Kortom, alles wat te maken heeft met de dood in het Oude Egypte kan met het volgende woord zeggen: ....................... .
 2. De god die zich manifesteerde in een stier: .................... .
 3. Geschenk aan de godheid: ......................... .
 4. Een andere wereld na de dood: ......................... .
 5. Terrein waar overledenen begraven worden: ....................... .3. Maak de woorden en plaats ze in de juiste zin

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VAN DE
3) . . . . . . . . . . . van de . . . . . . . . . . . . . . . . 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SYNONIEM VOOR 'KRUIK'
K = C

5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 1. In de Predynastieke periode wist men reeds dat lichamen die in het ....................... waren begraven, vrijwel intact bleven.
 2. Een magisch vervangend hart noemt men een ....................... .
 3. De Egyptenaren besteedde een grote zorg aan zijn begrafenis: aan de mummificering, de inrichting van het graf en de bijhorende ........................ .
 4. In de ...................... bewaarde men de organen van de overledene.
 5. Op de wand van de grafkist werd een ............................................. aangebracht, die de dode in staat zou stellen de juiste weg te vinden.


4. Oplossing van oefening 4

1. ZW 8 ELS

...........................


.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


2.

...........................


.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


3.

...........................


.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


4.

...........................


.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


5. SJ kloosteroverste iiiiiiiii

...........................


.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


6. babyvoeding Y inwoner rusland

...........................


.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................


7.

...........................


.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

INDEX