Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

De grafgeschenken

Vlak naast de sarcofaag stonden de canopen, die meestal werden bewaard in een canopenkast. Deze kruiken bevatten de ingewanden die bij het mummificeren uit de dode waren verwijderd en die met evenveel zorg werden begraven als de kist met de mummie. Eromheen stonden grafgeschenken gegroepeerd. Deze waren speciaal voor de begrafenis vervaardigd of afkomstig uit de persoonlijke bezittingen van de gestorvene en hadden tot doel diens leven in het hiernamaals zo aangenaam mogelijke te maken.

Het leven in het hiernamaals was echter geen oneindig feest. Vervelend was vooral dat men in het hiernamaals verplicht was op de vruchtbrengend velden te werken voor het behoud van de leven schenkende landbouw. Men had voor dit nijpende probleem echter een oplossing bedacht in de vorm van de zogeheten sjabti's (zie foto). Dit waren beeldjes van bedienden waarvan men er het liefst zoveel mogelijk mee in het graf nam. In het hiernamaals kon men deze het zware werk laten opknappen. Door een magische tekst op de figuren te kerven of te schilderen, was men van hun verzekerd.

Het aantal sjabti's in het graf kon wel oplopen tot 365 stuks, één voor elke dag van het jaar. Ze stonden onder toezicht van 36 opzichter-sjabti's, goed gekleed en voorzien van een zweep, die er verantwoordelijk voor waren dat het werk goed verliep.