Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
In principe verliest een Nederlander die vrijwillig een andere 
Nationaliteit aanneemt de Nederlandse nationaliteit, behalve als:
*  Hij in het land van die andere nationaliteit is geboren en ten tijde 
   van die verkrijging zijn hoofdverblijf heeft in dat andere land.
*  Hij voor zijn meerderjarigheid tenminste 5 jaar onafgebroken
   hoofdverblijf heeft gehad in het land van die andere nationaliteit.
*  Hij is gehuwd met een persoon van die andere nationaliteit.
 
Ik hoop u hiermee voldoende heb geļnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
        I.S. Perton
        Publieksvoorlichter
 
Immigratie- en Naturalisatiedienst/
Immigration and Naturalisation Service
Publieksvoorlichting/Department of Communication
Postbus/P.O. Box 30125, 2500 GC Den Haag
        The Netherlands
 
Telefoon: 0900-1234561
(Maandag tot en met vrijdag): 9.00-17.00
Telephone: 0900-1234561
(Monday until Friday): 9.00-17.00
Vanuit het buitenland: +31 20 889 3045. 
Telephone abroad: +31 20 889 3045. 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
aan dit bericht kunnnen geen rechten worden ontleend
no rights can be derived from this message
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++