Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

שלום רב לכל מבקרי האתר

בשעה טובה הגיע 'חדשות הרכבת' לתחנה הבאה, שהיא גם יותר מרווחת וגם בעלת כתובת קצרה ונוחה יותר.

בתוך כדקה תועברו באופן אוטומטי אל כתובתו החדשה של האתר, אולם אם זמנכם דוחק או במקרה וההעברה האוטומטית לא פעלה, אתם מוזמנים להקיש על כתובתו החדשה של האתר למטה ולהגיע אליו באופן מיידי.

www.railnewsil.com

אנו ממליצים להוסיף את כתובתו החדשה של האתר לרשימות ה-'מועדפים' שלכם על מנת לאפשר הגעה ישירה אליו בביקורכם הבא.

מעבר האתר לכתובת החדשה ולאכסון על גבי שרת בתשלום, מאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את האתר מעבר לגבול הקיבולת שאפשרו לנו ב-Angelfire עד היום.

כמו כן מבטיח האכסון על שרתים חזקים הממוקמים בישראל מהירות גלישה מהירה ללא תקלות והכי חשוב, ללא פרסומות.

בברכה, איתי וחן