Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ankoku no Madonna
Madonna of the Dark


 • Romanized by Dehaev
 • Performed by Lilith of Darkness
 • Track 6 - Memorial Album of the Musical 9
 • Track 5 - Memorial Album of the Musical - Dark Side Edition
 • Japanese Lyrics


  
  aa... kuchioshii! waga mi no arisama
  miru mo nagekawashii! kono yo no kono zama
  
  yurusu wake ni wa ikanu
  fukujuu suru hazu mo nai
  otoko-taru kami no kudashita kakoku na batsu wo
  taete nagaraeshi wa kokorozashi suru yue
  ima ichido kirabiyaka ni kaeri saki
  seibo megami to atsuku agameraren
  
  Ah... tsuki ga kakete kita
  chibusa ni minagiru  DAAKU INSUPIREESHON
  Ah.. a .. a ..
  
  hara ga nie kurikaeru
  sakadatsu kami ten wo tsuku
  ganshi otoko to onna ni wa jouge wa nakute
  mushiro kono RIRISU ga haha to uyama wareshi wo
  ima koko ni mitsuke ideshi ASUTARUTE
  man wo jishite no tenchi no kirifuda ni
  
  Ah... tsuki ga kakete kita
  chibusa ni minagiru  DAAKU INSUPIREESHON
  
  Ah... tsuki yo kakete yuke
  Ah... motto kakete yuke
  
  Ah.. a .. a ..
  

  Back 9 | Back Dark Side