Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Guoul Guoul Guoula


 • Romanized by Dehaev
 • Performed by Baron Gilles de Rezt, Elizabeth Bathory,
  Mandrake, CereCere, PallaPalla, JunJun, VesVes
 • Track 14 - Memorial Album of the Musical 9
 • Track 07 - Memorial Album of the Musical - Dark Side Edition
 • Japanese Lyrics


  
  Guoul Guoul Guoula!
  ten ni tsuba suru Monster
  Guoul Guoul Wa-ow!
  wareta kokoro daite Crying angel
  
  hitotsu hitome wo shinobu-goro
  futatsu nimaime kidotte mite mo
  mittsu mitsumeru NAIFU no hitomi
  yottsu yotte takatte ijimerare
  itsutsu hakaba ni itsuzuketa
  
  Guoul Guoul Guoula!
  ten ni tsuba suru Monster
  
  muttsu muttsuri SUKEBE da mon
  nanatsu senzo no nana hikari
  yatsu kono yo no yakkaibarai
  kokonotsu kodoto mo JIJI kusai
  
  Guoul Guoul Guoula!
  ten ni tsuba suru Monster
  Guoul Guoul Wa-ow!
  yami no te wo hodo ite Crying angel
  
  hitotsu hitomi ga hai ni nari
  futatsu futame to mirare yashinai
  mittsu kemono no mizukuroi shite
  yottsu kin no mangetsu yottsunbai
  itsutsu itsushika Werewolf
  
  Guoul Guoul Guoula!
  ten ni tsuba suru Monster
  
  muttsu MUKKURI okiagari
  nanatsu kono yo no nana fushigi
  yatsu ningen yatsuzaki ni shite
  kokonotsu akuma no kokorozashi
  
  Guoul Guoul Guoula!
  ten ni tsuba suru Monster
  
  too wa toutou Undied
  
  Guoul Guoul Guoula!
  ten ni tsuba suru Monster
  Guoul Guoul Wa-ow!
  yami no te wo hodo ite Bad angel
  

  Back 9 | Back Dark Side