Hari's Carnatic - Click to go home

Quick Navigate

Back    Home    Next    Rendition

Vaadhabi Ganapathim...

Sahityam :

Pallavi

Vaadhabi Ganapathim Bhaje Gam | Vaaranasyam Shyam Vara Pradham Shree ||

 

Anupallavi

Bhuthathisam Seevitha Charanam | Bhutha Bhowthika Prabhanja Bharanam ||

Bhuthathisam Seevitha Charanam | Bhutha Bhowthika Prasanna Vadhanam ||

Veetharaginam Vinuthayoginam | Vishwakaranam Vignavaranam ||

 

Charanam

Pura Kumbhasam | Bhava Muni Vara ||

Prabhujitham Trikona Madhya Katham ||

Murari Pramuka Drupasitham ||

Moola Dhara Kshetra Sthitham ||

Paraari Shatva | Riva Kathmakam ||

Pranava Swaroopa | Vakrathundam ||

Nirantharam | Nitila Chandra Kantam ||

Nijava Magaravi Thrijetshu Dhandam ||

Karambuja Paaja Beejakuram ||

Kalusha Vidhuram | Bhoothasaram ||

Aradhi Guruguha Dhoshitha Bimbam ||

Hamsadhvani Poo Shitayerambam ||

 

Ragam : Hamsadhvani -  The ragam 'Hamsadhvani' is created by Ramaswamy Dikshitar, father of Muthuswami Dikshitar, himself a great musician.

Talam : Aadi

Top