Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

History Muziek Islam Poetry The men behind Thirli Info  

 


De vlag van de Imazighen ( werd gebruikt tijdens de eerste wereld oorlog ongeveer).

Salaam/Azul,

Zoals de meeste zich wel bewust zijn, weten wij Marokkanen heel weinig van onze geschiedenis. Het is jammer dat wij geen geschiedenis lessen krijgen aangaande onze achtergrond. Sommigen van ons zijn maar zelf opzoek gegaan, ze graven als het ware naar de wortels. Ze willen weten wat, hoe en wanneer. Deze antwoorden zijn helaas moeilijk te verkrijgen. Als je de boeken erop na slaat zul je van alles tegen komen. Vele verhalen heb ik mogen aanhoren. Zelf heb ik mijn geschiedenis van berberse liederen gehaald. Het luisteren naar muziek (berbers) heeft mij bewogen om naar mijn wortels te gaan graven, hierbij bedoel ik niet een klein kuiltje.

Ik hoop dat er meerderen zullen opstaan en gaan respecteren wie ze zijn. Om te beginnen zullen ze moeten gaan zoeken naar wie ze zijn. En ik hoop ook dat ze eindelijk beter gaan na denken en zich een beetje aanpassen aan hun omgeving. Er zijn ook weinigen die over het dichte verleden wat weten.

Inhoud:

De herkomst

De Amazigh in Noord-Afrika 

Berbers

Thifinagh

De komst van de Islam

Eerste inval op Noord-Afrika(644)

Inval in spanje

Amazigh opstand

Dynastieen tussen 700 en 2000

Inleiding

De Idrissieden(786-920)

De Almoravieden(1040-1140)

De Almohaden:

 

De herkomst

De herkomst is alleen maar te halen uit archeologische vondsten en door wat de Romeinen en Grieken over ons schreven. Wat betreft natuur was Noord Afrika tot 4000 jaar voor Christus net zo als de tegenwoordige Midden Afrika, het was vochtig en warm. Wat de meeste boeken vertellen over de eerste bewoners is zeer onduidelijk, er wordt namelijk alleen maar gegist naar ONZE herkomst. Het is wel bekend dat we vele invloeden van buiten hebben gehad, desondanks hebben we altijd onze cultuur en gewoontes weten te verdedigen en te behouden. Onze rechtstreekse voorouders dateren uit 1000 voor Christus, deze bewoners van Noord Afrika kunnen de tegenwoordige Berbers hun voorouders noemen.

Herodotus was een Griekse schrijver die leefde in 500 voor Christus, hij was de eerste die iets over de Berbers schreef. Men noemde ons 'LibiŽrs' of Numidiers, met andere woorden Nomaden. Zelf noemden we ons eigen Maximes en hier komt het woord Amazigh (het meervoud hiervan, Imazighen, betekent vrije mensen)  uit voort, wat berber wordt genoemd. Sommigen beweren dat er een invasie was uit Europa anderen zeggen dat we het volk zijn dat vanuit Palestina naar Noord Afrika is getrokken, zo zijn er ook die zeggen dat we vanuit Zuid-Jemen komen, zelfs Troje, EthiopiŽ en het Indische subcontinent zijn genoemd. Er zijn zelfs sommigen die beweren dat de berbers diegene zijn die de verloren stad Allianties bewoonden, en dat deze stad in de buurt van de Canarische Eilanden heeft gelegen. Het woordje berbers komt van Griekse woord barbaros, dit werd door de Romeinen gezien als een negatief beeld, ook de Arabieren namen deze woorden over waardoor we tot op heden berbers woorden genoemd, maar wij noemen ons nog steeds vrije mensen,  IMAZIGHEN.

De Amazigh in Noord-Afrika:

In Noord-Afrika leven de Imazighen (ik zal proberen het woordje Berbers te vervangen door het woordje Imazighen). De meeste Imazighen wonen in Marokko en Algerije, er zijn ruim vijftien miljoen Imazighen in heel Noord-Afrika. Er wordt Thamazight gesproken in het zuiden, de Atlas, de Rifgebergte en in het noorden
(Denk maar aan Nador en Al-Hoceima), maar ook in andere delen van het land wonen vele Imazighen. Je ziet steeds meer Imazighen van de Rif naar bijvoorbeeld Tanger vertrekken, en ja ook in Europa zijn er in middels vele Imazighen te vinden. De Imazighen die in Europa te vinden zijn komen voornamelijk uit het noorden van Marokko, dit komt door de werving van arbeidskrachten door Nederlandse en Belgische bedrijven in het noorden van Marokko. De Thamazight in Europa lijkt in mijn ogen dood te lopen, als ik naar de komende generaties kijk dan zie het somber in voor ons nageslacht. De meeste kinderen die opgevoed woorden in mijn omgeving spreken zeer slecht Thamazight, de eerste geborene die leert het meestal wel maar als hij vier is en naar school begint te gaan dan praat hij bijna niets anders dan Hollands. Ik praat over de eerste geborenen omdat deze in de leeftijd tot aan hun vierde jaar bijna niet buiten komen, ze praten met hun ouders en deze houden het meestal bij Thamazight. De tweede kind die geboren zal worden zal de taal al minder gaan praten omdat hij met zijn broer/zus kan communiceren in het Nederlands.
 

BERBERS:

Van muziek ben ik gaan houden, daardoor heb ik mijn cultuur behouden.
Veel liefde heb ik gekregen, een bejaardenhuis zal ik voor ze niet overwegen.
Met mij zouden ze leven, hun zijn toch mijn leven.
Van islam ben ik gaan houden, veel respect heb ik er aan over gehouden.
Veel heb ik moeten slikken, het heeft me doen stikken.
Rif zie ik als een bloem, Thamazight als mijn roem.
Naar mijn wortels zal ik vragen, de waarheid zal ik dragen.
De strijders zullen weder keren, in ons harten zullen ze verkeren.

geschreven door Thirli

Tifinagh

Rond het begin van de jaartelling (Westerse) werd in Noord-Afrika een taal geschreven met een Libische alfabet, dit stamt af van de Punische schrift. In het Tifinagh zul je geen klinkers tegen komen, deze worden verwerkt in het alfabet. Tifinagh werd niet veel geschreven, je kwam het meestal tegen in grafsteles en meestal is het een inscriptie wat een naam weer geeft. De alfabet is door de Toearegs, Toearegs zijn de bewoners van centrale Sahara. Ze schreven liefdes verklaringen, amuletten en graffiti in de Punische geschrift.
Tifinagh komt ook van het het Punische geschrift, Tifinagh is een ander woord voor Punische letter.
Tijdens de komst van de Islam werd buiten de Toeareg gebied de Tifinagh overal in onbruik geraakt, rond de twaalfde/dertiende eeuw beleefde de Tifinagh renaissance( herleving). Uit Arabische bronnen is bekend dat er meerdere religieuze teksten in het Tifinagh zijn geschreven, maar helaas zijn deze tot heden spoorloos. Er is wel een soort van wetboek in het Thamazight ( Arabische geschreven) naar het licht gekomen, hier werd meestal wetten en richtlijnen voor de Islam geschreven. In de twintigste eeuw is er steeds meer vraag naar het Thamazight geschrift, zo is het Tifinagh weer leven in geblazen. Het Tifinagh van tegenwoordig word ook neo Tifinagh genoemd, in 1994 wees koning Hassan de tweede in een toespraak naar het belang van de Thamazight.
 

De alfabet van Thamazight :


 

Ik zou graag zien dat Thamazight in Europa weer grond aan de voeten kreeg, en dat meer mensen hun tong zullen oefennen.
Ik heb ook vrienden en kennissen die hun opennen en steeds meer naaar de wortels gaan graven en meer naar Berberse woorden vragen, maar jammer genoeg heeft niet iedereen het lef om het te spreken. Inshallah zal er verandering in komen want zeker diegene die het niet nu spreekt zal het zijn kinderen nooit leren.
 

De komst van de Islam
 

Inleiding:

In deze stuk gaan we het hebben over de Imazighen dynastieŽn hebben die tussen 700 en 2000 hebben plaats gevonden. Ik zal het ook hebben over de bloei van de Amazigh dynastieŽn hebben, dit was tussen 1040 en 1470. Ook zal er over de inval in Europa worden besproken, dit vind ik persoonlijk de belangrijkste stuk uit de Amazigh geschiedenis. Ik hoop jullie hiermee een belangrijk stukje over wie de Imazighen (Berbers) waren, zijn en zullen blijven.
 

Eerste inval op Noord-Afrika(644):

De eerste inval vond plaats in 644, rond deze tijd was de derde kalief Oethmaan aan de macht. De kalief wist binnen drie jaar Egypte in te nemen, Perzie werd toentertijd binnen vier jaar overwonnen en SyriŽ werd ingenomen binnen zes jaar, maar de Imazighen hebben ongeveer een halve eeuw tegenstand geboden.

In 647 wist een legermacht door te dringen in Zuid-Tunesie, maar pas in 670 kregen de Arabieren een uitvalsbasis in Noord-Afrika. Tien jaar later stond de Arabische legermacht op het strand van de Atlantische Oceaan, maar er bleven nog vele stammen weerstand bieden. Tijdens een veldtocht sneuvelde de leider van de Arabieren, Oeqba ibn Nafi, toen hij het opnam tegen een stam die door een stamhoofd, genaamd Koseila, werd geleid. Dit was een keer punt voor de Arabieren. Ze moesten zich terugtrekken uit Noord-Afrika.

Vijftien jaar later deed de nieuwe gouverneur, Hassan ibn Noemaan, een poging samen met 40.000 soldaten aan zijn zij.  Het Amazigh verzet werd geleid door een vrouw, Dihya. De Arabieren gaven haar de bijnaam Kahina, tovenares. Zij wist de Arabieren te verdrijven en op afstand te houden tot in het Oosten van LibiŽ. De plattelandsbevolking was de plunderingen van de stammen van Dihya zat, zo werden de Arabieren als bevrijders gezien toen ze 3 jaar later een inval deden.
In 703 keerde Hassan ibn Noemaan terug naar SyriŽ, hij werd opgevolgd door Moesa ibn Noesair. Hij bracht Noord-Afrika voorgoed onder Arabische controle. De Imazighen, in het begin de zonen van de stamhoofden, werden gegijzeld, als moslims opgevoed en voor het leger getraind. Deze tactiek was zeer effectief om het gebied binnen no time te islamitiseren.
 

Inval in Spanje(711):

De eerste inval was in 710 toen een groep van 500 man een korte plundertocht ondernamen. Gibraltar, genaamd naar de leider Tariq, was het Europese bruggenhoofd van waaruit in hoog tempo Spanje en een deel van Frankrijk werd veroverd.
In 711 maakte Tariq, een jonge aanvoerder van een leger van 7000, voornamelijk bekeerde Imazighen, de oversteek naar Spanje. Ze gingen aan land aan de voet van de berg die nog steeds de naam van Tariq draagt: Djebel Tariq, berg van Tariq, hetgeen verbasterd tot Gibraltar. Binnen 2 jaar was bijna heel Spanje veroverd en onder islamitisch gezag gebracht. In 714 werd een deel van Frankrijk ingenomen. De weg naar het Noorden was vrij. Maar in 732 kwam er opstand van het Noorden, zo werd de invaller tot aan over de PyreneeŽn teruggedreven. De bezettingen duurde tot het jaar 1492.
 

Amazigh opstand(740):

De Imazighen moesten steeds meer belastingen betalen. De soldaten kregen minder soldij en vele Thimazighien, Berberse vrouwen, werden als slavinnen gevangen. Door dit is er in Tanger een opstand begonnen en het zou vijftig jaar duren voor dat de rust weder gekeerd was. De problemen hebben zich zelf opgelost doordat er in die tijd de banden met het centrum van de macht in het Midden-Oosten veel losser waren geworden.
 

Dynastieen tussen 700 en 2000:

Ik zal in het kort even de velen dynastieŽn noemen die in die tijd aan de macht waren. Ook zal ik zoals gezegd de Amazigh dynastieen uitgebreid gaan behandelen. Al deze dynastieŽn hebben een Thamazight achtergrond.

De Idrissieden(786-920):

Velen van ons hebben wel eens gehoord over Moulay Idriss. Idriss ibn Abdoellah was een afstammeling van onze profeet Mohammed (vzmh). Hij was ontvlucht aan de massamoorden op zijn familie door de Abbasieden en vlucht naar Marokko, waar hij een Thamazight prinses trouwde om de band met de Imazighen te versterken. Over in hoeverre de macht van Idriss reikte is onduidelijkheid, het was zo dat het ver genoeg was. In 791 werd Idriss door de Abassieden-kalief, Haroen El Rachid, opgespoord om hem daarna te laten vergiftigen. In deze tijd is de stad Fes gebouwd door Idriss de tweede in het jaar 808, deze stad werd tevens de nieuwe hoofdstad.
 

De Almoravieden(1040-1140):

Rond het jaar 1000 verliest het centraal gezag in Bagdad definitief de greep over Marokko. De stichter van deze dynastie is Abdellah inb Jasien die door een leider van een nomadenstam, Jahja ibn Brahim, uit het zuiden begon te prediken. Ze waren gezellschap van een bedevaart naar Mekka. Abdellah werd opgevolgd door Aboe Bakr die de weg naar de verovering van Marokko waar maakte. Het schijnt dat Aboe Bakr rond 1070 kampement ingericht in de palmerijen van Marrakech, hierdoor is hij de geschiedenis als de stichter van Marakech.
Rond 1100 was heel Marokko onder het gezag van de Almoravieden. Een onderdeel van hun politiek om de bevolking aan hun te binden was om alle niet in de koran vermelde belastingen af te schaffen. Hierdoor kregen de Almoravieden veel macht en een goede naam, ook werd de handel gestimuleerd en de bevolking van veroverde steden waren de nieuwe machthebbers gunstig gestemd.
Na de verovering van Marokko moest er een keuze worden gemaakt, namelijk naar het oosten te trekken Algerije binnen vallen of de zee over steken naar Andalusie. Doordat er in Andalusie slecht gezag was, Moorse heersers werden tegen elkaar uitgespeeld en er werden voordurend allianties met gevormd met de christenen. De Almoeravieden veroordelen deze collaboratie met de christenen en zagen hierin een reden om de plaatselijke Moorse heerser aan de kant te schuivende het gebied onder de Almoeravidisch gezag te brengen. Voor het eerste in de geschiedenis was er een groot islamitische rijk waarvan de heersers niet van Arabisch afkomst waren, deze waren namelijk Imazighen.
Een groot gebied is moeilijk te onderhouden, zo verloren de Almoravieden steeds meer rijk en waren ze genoodzaakt om de belastingen stukje bij beetje weer in te voeren. Onder Ali, de zoon van Joesef ibn Tassjfien die Aboe Bakr opvolgde, brokkelde het rijk snel af, begonnen de intriges weer en verdwenen de discipline en ijver van het eerste uur.
 

De Almohaden:

Een nieuwe beweging stond klaar om de fakkel over te nemen. Ibn Toemart was een Amazigh afkomstig uit het zuiden. Na zijn studie in Corpora vertrok hij naar Bagdad waar hij verder studeerde. Tijdens zijn terug komst in Afrika ontmoette hij in Algerije Abd al-Moemien die zijn trouwe volgeling werd.
In Marrakech zorgde hij Ibn Tamoert voor veel opschudding door te wijzen op het decadente (verwijtbaar met verval) leven van de bewoners. Zo verweet hij een zuster van de sultan dat zij ongesluierd op straat liep en fulmineerde ( heftig  uitvallen) naar het drinken van wijn.
Hij moest daarna vluchten naar de Hoge Atlas waar hij begon te prediken hij predikte bij Imazighen in het Thamazight.

 .......WORD VERVOLGD!!


Alle rechten voorbehouden. Thirli.com (C)