Hûségség Napja

 Déva-Telep 1999 Március 7

    Március elsõ vasárnapján harmadszorra rendeztük meg egyházközségünkben a Hûség Napját. Az idõsebbek közül még többen emlékeznek arra, amikor a szent Antal templom épült. Szívesen emlegetik, és joggal büszkélkednek, hisz a templom építése a harmincas évek ferencesei, és az egyházközség hívei részérõl életmentõ kezdeményezésnek bizonyult. Ennek kapcsán született meg az ötlet, hogy ezt az emlékezést életben kell tartani, sõt tovább kell vinni. 1997-ben szükségessé lett a templom külsõ javítása. Ez jó alkalom volt arra, hogy felszítsuk az Istenhez, templomhoz, egymáshoz való hûségünket. Azóta minden évben megszerveztük azt a napot, amelynek központi eseménye a plébániai nagymise.

    Ebben az évben is igyekeztünk minél több embert és közösséget bevonni a szervezési munkákba és a nap lefolyásába. Délelõtt 9 órától szentségimádás volt a templomban. 10-tõl ünnepélyes énekes-zsolozsmát végeztünk, amelyben a Ferences Világi Rendi közösség segített, de a hívek közül is többen bekapcsolódtak. 10,30-kor kezdõdött a gyerekek szentségimádása, az itt dolgozó Ferences nõvérek vezetésével. A 11-es szentmisén aktívan bekapcsolódtak a cserkészek, segítettek a ministrálásban, olvasásban. Az egyetemes könyörgést családosok, cserkészek, Világi Rendiek írták, és õk olvasták fel. Egy házaspár hála imát mondott az áldozás után. A szentmise végén a FVR számolt be arról, hogy mit jelent számukra az egyházhoz és a közösséghez való tartozás. A szentmisét szentségimádással fejeztük be.

Itt, ha kedved tartja, elolvashatod a prédikációt is.
    Délutánra a gyerekek számára rendeztünk programot - nyitott Szent Antal Ház-i délután"-nak neveztük. A Házban naponta 53 gyerekkel foglalkozunk nõvérek, és világiak. Erre a vasárnapra azokat a gyerekeket hívtuk, szüleikkel együtt akik nem járnak ide, hogy közelrõl is lássák ezt a helyet, ne csak társaiktól haljanak róla. Jó lehetõség volt az egymással való találkozásra, gondolataink kicserélésére. Hasznos napnak bizonyult, amit különféle formában, és szervezésben nagyon hasznos megismételni. Akár minden plébániai nagymise lehetne ilyen mozgalmas, és akkor biztosan élõ lenne a  közösség.
                                                                                                                                                                                           Bõjte Mihály ofm.

 
 
 
Szent Antal Ház
   Hûség Napja 2001