brevbomben ...

BREVBOMBEN

Syndikalistisk tidskrift för postanställda


Brevbomben ges ut av SAC-anslutna postisar och har utkommit med ca 6 nummer per år sedan 1991.

ADRESS:
BREVBOMBEN
Storstockholms postsyndikat
Bergsundsgatan 10
117 35 STOCKHOLM

Prenumeration på Brevbomben kan ske genom att du betalar in 70 riksdaler på Postsyndikatets postgiro 459 21 83-0.

FACKLIGA KONTAKTPERSONER - även behjälpliga för övriga landet.
Sthlm City - Lennart Markebo tel. 08 - 673 35 59
Sthlm Norra - Håkan Arnell tel. 08 - 28 77 50

STYRELSEN FÖR STORSTOCKHOLMS POSTSYNDIKAT 1998
Pål Bergström, sortera, Årsta
Robban Edvinsson, brevbärare, Tullinge
Jan Hammarberg, brevbärare, Sthlm 5
Göran Johannesson, truckförare, Sätra
Karin Rosendahl, brevbärare, Sundbyberg (kassör)
Cecilia Schubert, sorterare, Sthlm 3

REDAKTIONSKOMMITTÉ FÖR BREVBOMBEN
Håkan Arnell, brevbärare, Sundbyberg
Robban Edvinsson, brevbärare, Tullinge
Eeva Esko, brevbärare, Sthlm 5
Lennart Markebo, brevbärare, Sthlm 12

REVISORER
Anna Bergqvist, brevbärare, Sthlm 12
Roger Holmström, brevbärare, Sthlm 17

VALBEREDNING
Stefan Johansson, brevbärare, Älvsjö
Åke Mosell, sorterare, Tomteboda

  Brevbomben på nätet kommer att vara ett axplock ur tidningen Brevbomben. Klicka dig gärna fram och läs artiklar och annat.

 

Läs i Brevbombens gästbok Free Guestbook by
       Guestpage Skriv något i Brevbombens gästbok

Email: brevbomben@angelfire.com