Before The Shadows Fade
-*- Musashi-Kojirou -*-
-+- Standard Motto [Various] -+-
-+- Bad Haircut Motto -+-
-+- ["Sutoraiku! Senshi no Hokori"] -+-
-+- Baseball Motto -+-
-+- ["Ruuki no Chikoriita!"] -+-
-+- Black Arachnid II -+-
-+- ["Itomaru! Dai Sousa Sen!"] -+-
-+- Chiropractor Motto -+-
-+- ["Zubatto no Yakata! Kiken na Meiro!!"] -+-
-+- Control Freak Motto -+-
+["Gorubatto Vs. Kamen no Jou'ou Musashi! Iseki no Tatakai!!"] +
-+- Crystal Bells Motto -+-
-+-["Suikun to Minaki! Hou'ou no Densetsu!!"] -+-
-+- Fashion Fads Motto -+-
-+- ["Sayonara Rokon! Pokémon Byuuteii Kontesuto!!"] -+-
-+- Fast Food Motto -+-
-+- ["Kusa no Fiirudo! Igaina Kyouteki!"] -+-
-+- Football Motto -+-
-+- ["Roketto-dan to Deribaado!"] -+-
-+- Free Samples Motto -+-
-+- ["Kogane Jimu! Supiido & Pawaa?!"] -+-
-+- Friends To The End Motto -+-
-+- ["O-Nyaasu-sama no Shima!?"] -+-
-+- Kickboxing Motto -+-
-+- ["Barukii to Karate-ou Nobuhiko!"] -+-
-+- Lets Eat Motto -+-
-+- ["Wataru to Akai Gyaradosu!"] -+-
-+- Riches Motto -+-
-+- ["Buruu to Nyaasu to Guranburu!?"] -+-
-+- Salon Roquet Motto -+-
-+- ["Rokon! Buriidaa Taiketsu!"] -+-
-+- The Volcano's Wrath Motto -+-
-+- ["Magukarugo! Atsui Kokoro de Getto da ze!!"] -+-
-+- Transformation Motto -+-
-+- ["Maboroshi no Pokémon Rugia Bakutan"] -+-
-+- Water Mecha Motto -+-
["Ryuuguu Jimu! Mizu no Naka de Batoru da ze"]

-*-Yamato-Kosaburo-*-
-+- Standard Motto [Various] -+-