Svenska Soto Zen Föreningen

Anna-Britta Blau

Grundare av SSZF.

Lund:
Lunds Zendojo
Magle lilla kyrkogata 2
Information: Charlotte Laurell,
Hantverksg. 14; 227 36 Lund, tel. 046/211 21 77.
 
Stockholm:....
Information: Karin Löfgren
Möreg 6 118 27 STHM.
 
Uppsala: SEI GEN DOJO: Torkelsg.24.
Information: Cecilia Waldenström,
Granitv. 17B, 752 43 Uppsala, tel 018/512338.
 
Västerås/Eskilstuna:
Information: Anna-Britta Blau,
Kvicksundsstigen 4/434, 640 45 Kvicksund, tel 016/354853.
 
Gävle:
Grupp: zazen på högskolan.
Information: Mona Johansson
Lugna gatan 27
802 75 Gävle
Tel: 026 -648 574.

Vill du bli medlem/stödmedlem?

Hem