Jak poznat revizora !


  • Do tramvaje a autobusu nastupuje revizor (větinou) zadními dveřmi, aby ho při kontrole neviděli potenciální černí pasažéři, kteří sedí vesměs po směru jízdy, a jako poslední. Z tohoto důvodu stojí často na nástupišti za koncem tramvaje nebo autobusu, aby k posledním dveřím přišel zezadu.
  • Revizor s sebou (větinou) nevozí žádná zavazadla ani jiné věci (taška, kufřík, noviny). Maximálně ledvinku na pokuty.
  • Revizor si po nastoupení do vozidla (větinou) neštípne lístek.
  • Po nastoupení do prostředku MHD si revizor nikdy nesedá. Mívá jednu ruku v kapse (ve které drží odznak) a druhou rukou se drží. Okamžitě po zavření dveří a rozjezdu vozu zahájí své tažení.
  • Jedou-li revizoři ve dvou, nastupují tak, aby vypadali, že k sobě nepatří. Nastoupí spolu, stojí zpočátku vedle sebe a nebaví se.
  • Pojedete-li v tramvaji, která má dva vagóny, vyplatí se nastoupit posledními dveřmi prvního vagónu a stát vzadu na plošině pro kočárky. Revizor, který zkontroluje druhý vagón, totiž přestoupí z prvních dveří druhého vagónu do posledních dveří prvního vagónu. Jestliže toto zpozorujete (a revizor se chová podle výše uvedených bodů), je třeba vystoupit z prvního vagónu a nastoupit do vagónu druhého, a máte vyhráno.
  • Jestliže jezdíte tramvají, která ma pouze jeden vagón (nebo autobusem), je dobré nastoupit co nejblíe k řidiči a cestou občas pokukovat, jestli se v dopravním prostředku neděje něco "nepatřičného". Vždy máte naději, že nedojde revizor k vám, narazí cestou na jiného černého pasažéra a nebo dojedete na nejbliší zastávku, kde vystoupíte. Nekoukejte však moc okatě, je znám případ, kdy se revizor prodral přes celou tramvaj za jedním člověkem vepředu. Při poloprázdném dopravním prostředku je lepší stát vzadu a při sebemenším podezření vystoupit. Toto chováni ma však jeden háček už nepoznáte, jestli dotyčný človek byl revizor či nikoliv.