Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2005


ERVARINGEN

Folder VSK (vereniging tegen seksuele kindermishandeling)

 

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

 LET OP DIT STUKJE KAN CONFRONTEREND ZIJN. STOP INDIEN HET TEVEEL BIJ JE TEWEEG BRENGT OF ALS JE DENKT DAT JE HET NIET AAN KUNT. ZORG ERVOOR DAT JE IN EEN VEILIGE OMGEVING BENT,WAAR JE MET IEMAND KAN PRATEN ALS HET JE TEVEEL WORDT

 

 

 

Waarom doet iemand zoiets?

 

 

 

Er bestaat geen eenvoudig antwoord op de vraag, waarom een mens een kind misbruikt. Heel vaak worden de daders als ziek beschouwd of er wordt verondersteld dat ze meisjes en jongens misbruiken, omdat ze geen bevredigende normale seksuele relaties hebben. Dit zijn doorgaans echter niet de redenen voor seksueel misbruik. Je kunt ervan uitgaan, dat hier verschillende oorzaken en condities samenkomen, die pas sinds kort onderzocht worden. Daarom zijn er verschillende verklaringsbeginsels, die verschillende aspekten onderstrepen.

 

 

 

Veel experten - zowel vrouwelijke als mannelijke - onderstrepen dat de ongelijkheid van de sekses in onze maatschappij de mentaliteit creëert, dat wanneer en op welke manier vrouwen, meisjes en jongens aan seksueel misbruik worden blootgesteld.

 

 

 

Ze gaan uit van de ervaring, dat de daders meestal onopvallende, doorgaans niet van de bestaande normen afwijkende mannen zijn, die tot iedere begroepsgroep of sociale klasse kunnen behoren. Misbruikers ageren niet op grond van "seksuele noodstand", vaak hebben ze seksuele relaties met volwassen vrouwen, want voor de dader gaat het bij het sexueel misbruik niet op de eerste plaats om seksuele bevrediging. Het gaat om misbruik van macht door seksueel misbruik.

 

 

 

De sexualiteit wordt als "middel" of "wapen" gebruikt, om macht uit te oefenen. Seksueel misbruik is niet een gewelddadige vorm van sexualiteit, maar een seksuele vorm van geweld.

 

 

 

Bij seksueel misbruik gebruikt de"machtige" zijn overmacht om de "machteloze" geweld aan te doen. Waar een persoon of een groep veel meer macht heeft dan een ander, bestaat er altijd het risico dat deze macht misbruikt wordt. In onze maatschappij hebben mannen meer macht dan vrouwen en volwassenen meer macht dan kinderen, waarbij het machtsverschil tussen mannen en meisjes het grootste is. Dit machtsverschil is een beslissende factor voor de uitermate grote omvang van seksueel misbruik, die het dagelijks leven van meisjes markeert, vooral als mannen denken, dat zij alleen het voor het zeggen hebben en vrouwen en kinderen zich aan hun wil moeten onderwerpen. Sommige mannen gaan zelfs zo ver, dat ze vrouwen en kinderen als bruikbaar bezit - ook in seksueel opzicht - beschouwen en daardoor denken zich het recht te kunnen toeëigenen, dat ze genoemde personen ook seksueel mogen uitbuiten.

 

 

 

Een dergelijke mentaliteit wordt bevorderd door het in onze maatschappij nog altijd geldende ideaalbeeld van vrouw en man, zoals het ook in kranten, reklame, filmen enz. wordt getoond. De mannelijke "veroveraar", die "neemt" wat hij wil nemen, is nog altijd het geheel onjuiste ideaalbeeld van mannelijkheid, niet alleen in avonturenfilmen. Hij wordt bewonderd als hij vaak wisselende sexuele contacten heeft, vooral ook met jongere vrouwen ("kindvrouwen"); hij wordt beschouwd als "een fantastische vent, die niets laat aanbranden".

 

 

 

Als daarentegen een vrouw "Neen" zegt, wordt er vaak gezegd dat zij veroverd wil worden, in feite "Ja" bedoelt. Gewelddadig gedrag wordt verontschuldigd door te beweren, dat mannen gewoon sterkere sexuele behoeften hebben en agressie in hun natuur ligt.

 

 

 

Terwijl ze nog jongens zijn, voelen ze zich al "machtiger", door een voorbeeld te nemen aan hun omgeving. Superioriteit, sterkte en doorzetting van hun wil is hun recht en dat schijnt ook ook van hen te worden verwacht. Wie echter in de overtuiging opgroeit dat hij meer rechten heeft dan anderen, voelt zich later eerder aangemoedigd zijn vermeend recht, geheel onterecht, met geweld op te mogen eisen.

 

 

 

Sommige experts wijzen er ook op, dat seksueel misbruik te maken kan hebben met ervaringen in de kinderjaren. Veel volwassenen nu misbruiken, hebben als kind te weinig liefde ontvangen, of juist lichamelijk of seksueel misbruik ervaren. Ze hebben geleerd dat ze sexualiteit in plaats van liefde en waardering hebben gekregen en zetten deze ervaring dan met geweld bij hun kinderen voort.

 

 

 

Vooral jongens die zelf werden misbruikt, zullen proberen gevoelens van onmacht en hulpeloosheid te onderdrukken door zelf te gaan misbruiken, omdat de rol van het slachtoffer voor vele jongens niet bij het mannelijke ideaal past dat hen is voorgeschoteld.

 

 

 

Experten van de kinderbescherming beschrijven sommige daders als mensen, die zich niet als zelfbewuste en machtige persoonlijkheden beschouwen en wiens relaties met volwassenen eerder gekenmerkt zijn door angst en afhankelijkheid. De uitbuiting van meisjes en jongens moet hen het gevoel van superieuriteit, bevrediging en zekerheid brengen.

 

 

 

In andere gevallen gebeurt het seksueel misbruik in een omgeving, waar ook de normale behoeften en autonome (zelfbestuur) rechten van meisjes en jongens niet worden gerespecteerd.

 

 

 

Het is maar al te gemakkelijk, de vitale behoeften van de kinderen aan toewijding en geborgenheid te benutten voor de bevrediging van persoonlijke wensen van de volwassenen.

 

 

 

Er bestaat een veronderstelling dat een van de oorzaken van seksueel misbruik ligt in het feit, dat veel meisjes en jongens door de opvoeding die ze krijgen, juist slachtoffer worden gemaakt.

 

Het zoeken naar de oorzaken van sexueel misbruik van kinderen lijkt op een puzzel.

 

 

Bron: Brochure VSK

 


Vereniging tegen seksueel KinderMishandeling

(Ook hulp aan gezinnen)

Vinkenburgstraat 2a

3512 AB UTRECHT

 

tel: 030-2300666

Beleidsmedewerkster VSKAnoushka Boet

Telefonisch bereikbaar op wo of do tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur uur.

 http://www.v-s-k.nl/

VSK Noord Holland:

Breedenhofstraat 14a

1544 RA Zaandijk

075-6400970

VSK Overijssel/ Gelderland

Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen

024-3603258

(024) 360 32 58

 

www.vsk-og.nl

VSK ZUID HOLLAND

Postbus 3023

2800 CC GOUDA

0182 - 516875

 


   LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING