click here

Index Dutch Bronze Age
Index first farmers in the Netherlands


Pictures of Dutch Bronze and Iron Age pottery (2)

(1)

(Details in Dutch)

Small bowls. Late Bronze Age - Middle Iron Age.

Dishes. Late Bronze Age - Middle Iron Age.

"Patchwork" dishes. Thin: Late Bronze Age, thick: until Iron Age.

Small covered cases. Late Bronze Age - Early Iron Age.

"Spoon". North-Netherlands: Late Bronze Age and later, Southern Netherlands: Early Iron Age.

Very small bowl- like dishes. Early Iron Age, Middle Iron Age.

Literature sources:

Brandt, R.W., 1988, Archeologie en oecologie van Holland tussen Rijn en Vlie. Aardewerk uit enkele bronstijd-nederzettingen in West-Friesland

Broeke, P.W. van den , 1987, Getekend zand. Tien jaar archeologisch onderzoek in Oss-Ussen.

Desittere, M. 1968, Dissertations Archaeologicae Gandenses

Heeringen, R.M. van, 1992, Berichten van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek

Verlinde, C.E., 1987, Berichten van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Die (Gräber und Grabfunde der späten Bronzezeit und frühe Eisenzeit in Overijssel)

Verwers, G.J., 1972, Analecta Praehistorica Leidensia 5.

 


More info about the writer / editor