Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
*/

click here
Index bronstijd in Nederland
Index "eerste boeren in Nederland"

Ítzi, de gletsjermummie - zijn pijlkoker (English translation)

De laatste informatie over ontdekkingen m.b.t. de mummie 
(bijgewerkt tot november 2003)

Home

Wetenschappers over de hele wereld blijven bezig om meer te weten te komen over Ítzi. Hieronder volgt een theorie die een Amerikaan (Mr. Leonard Henry uit Atlanta) heeft ontwikkeld over het dragen van Ítzi's boog en pijlkoker. 

"De afbeeldingen van Ítzi die de pijlkoker over zijn schouder draagt is incorrect, net als Vikingen met hoornen op hun helmen. Populair, maar niet juist.  

pijlkoker Enkele meters naast het lichaam van Ítzi werd een pijlkoker gevonden die 12 half afgewerkte en 2 afgewerkte, gebroken pijlen bevatte.

Ítzi staand

Populaire, maar -volgens L. Henry- incorrecte afbeelding van Ítzi. 

"Ik heb zijn pijlkoker nauwkeurig bestudeerd en het is een "Lakota" stijl pijlkoker die hier bij Amerikaanse indianen populair is. Hij droeg de pijlkoker destijds horizontaal vˇˇr zich, ongeveer op heuphoogte. (Zie foto rechts, een "Lakota" stijl pijlkoker. ę L. Henry)

 

"Daarom heeft de pijlkoker een houten versteviger om over de pijlkoker te hangen. De flap valt voorwaarts, over de schachten om te voorkomen dat de pijlen uit de koker vallen en ook om de schachten lichtjes samen te drukken zodat ze geen geluid maken als je de prooi besluipt.

"Ik vouwde de flap terug als ik ÚÚn van de pijlen wou pakken.

"Ik heb met succes witstaart herten en eland gejaagd met een sterk lijkende pijlkoker en het is zeer effectief.

"'Schouder stijl' pijlkokers zijn een moderne 'Robin Hood' uitvinding en primitieve volkeren gebruikten ze nooit omdat ze om vele redenen hoogst onpraktisch waren in jachtsituaties."

Aangezien deze theorie aannemelijk klinkt is meer onderzoek nodig. Mr. Henry is bereikbaar via de editor o.v.v. "Ítzi".


The latest information about discoveries: Ítzis quiver   
by Mr. Leonard Henry (Atlanta, GA)

"The depictions of Otzi wearing the quiver over his shoulder are incorrect, like Vikings with horned helmets. Popular, but wrong. I have studied his quiver carefully, and it is a 'Lakota' style quiver popular here among American Indians. He wore the quiver right handed horizontally in front of him about waist height. That is why the quiver has a wood stiffener to drape the quiver over. 

(See photo right, a "Lakota" style quiver. 
ę L. Henry)

"The 'weather' flap fell forward, covering the fletchings to prevent the arrows from falling out and also to compress the fletchings slightly so that they did not make noise and give away his presence when stalking game. He folded the flap back when he wanted to withdraw one of his arrows. I hunt Whitetail deer and Elk with a very similar quiver and it is highly effective. Shoulder style quivers are a more modern 'Robin Hood' invention and ancient / primitive people never used them because they are very impractical in hunting situations for many reasons."

This theory sounds realistic and therefore deserves more research. Mr. Henry can be contacted via the editor , subject: "Ítzi".

  vuurstenen mes

Fijn afgewerkte vuurstenen dolken in bijbehorende schedes hoorden tot de standaarduitrusting 5000 jaar geleden. De schede getuigt van enorm vakmanschap op het gebied van vlechten. Aan het heft zit een riem om verlies tegen te gaan. Dat was zeker geen overbodige luxe.
Well-worked flint daggers in good-fitting sheaths belonged to the standard equipment 5000 years ago. The sheath shows the excellent craftmansship in plaiting. The haft was secured with a small rope to avoid loosing. That was surely necessary.

 

 


Schrijver / auteur, author / editor

Maart 2005