click here
Index Nederlandse bronstijd
Index eerste boeren in Nederland
This page is also available in English


De Adonis van Zschernitz

Het eerste mannen-beeldje in klei

Bron: http://www.archsax.sachsen.de/museum/ausstellungen/ado1.html

Een bijzondere tentoonstelling van het Landesmuseum für Vorgeschichte (Dresden, D)

Eenzaam tussen vrouwen...

19 Augustus 2003 zal men in de Saksische archeologie niet meer vergeten. Bij opgravingen op het terrein van MITGAS GmbH vanwege de aanleg van een aardgasleiding bij Zschernitz, Gemeente Neukyhna in de provincie Delitzsch, ontdekten medewerkers van het "Landesamtes für Archäologie" een bijzondere vondst. Het bleek een 7000 jaar oud kleibeeldje te zijn van een mannelijk figuur en is daarmee het oudste mannelijke kleibeeldje van Europa.
De archeologen konden hun ogen nauwelijks geloven, toen de torso het daglicht zag. Toch zijn kleibeeldjes sinds de nieuwe steentijd wel bekend, maar meestal gaat het daarbij om beeldjes van vrouwen met grote borsten en brede heupen. Al gauw was het duidelijk dat de vondst iets volledig nieuws in de wereld van de neolithische kleifiguurtjes voorstelt, omdat het een onmiskenbaar mannelijk figuur voorstelde dat tot nu toe nog niet voorkwam.
Tot op heden werd de aanwezigheid van mannelijke figuren in de vroege steentijd wel vermoed, maar het bewijs miste. Deze leegte is nou opgevult: het figuur uit Saksen is het alleroudste kleibeeldje van een man in heel Europa. Naar aanleiding van de vaak "venus" genoemde vrouwenfiguren kwam al gauw de naam "Adonis van Zschernitz" naar boven voor dit beeldje. Hij staat nu helemaal alleen tussen de vrouwen ...
Niet alleen is de 8cm hoge torso het restant van een ongewoon groot, oorspronkelijk ongeveer 25cm hoog, figuur. Ook de anatomische details zijn ongewoon natuurgetrouw gemodelleert en stellen alles wat tot nu bekend is in de schaduw. Zelfs een net-achtige versiering op de billen vergat de kunstenaar (m/v) niet. Aangezien het beeldje verder volledig naakt is, moeten die inkervingen wel een tatouage voorstellen.

De sensatie van het jaar 2003 geeft ons de mogelijkheid tot een betere kijk op de fascinerende en exotische kunst op het neolithicum tussen 5500 en 4000 v.Chr.. Voor de eerste keer zijn alle exemplaren van de figuren uit Saksen van deze tijd verzameld. Onder de meer dan 30 exemplaren bevindt zich ook de elegant gevormde "Venus van Zauschwitz".
Deze presentatie biedt een verreikende indruk van een voorbije wereld die ons tegelijkertijd vreemd, maar door zijn kunststukken ook vertrouwd en menselijk overkomt.

De met grote borsten gemodelleerde vrouwenfiguren, de met mens- en diervormen versierde potten en met mensachtige tekenen vormgegeven keramiek brengen ons naar een geesteswereld, die sinds lang de onderzoekers intrigeert. Want veel vragen zijn tot nu toe onbeantwoord gebleven. Stellen de in meerderheid naakte vrouwen een vruchtbaarheidscultus voor? Waarom ontbraken tot op heden de mannelijke beeldjes?Zijn ze machtige godinnen van een matriarchaal verleden, die geen mannen naast zich duldden?

De magie van de oeroude beeldjes heeft tot op heden niets van zijn kracht ingeboet. Zijn traditie trekt van de prehistorie door de hele geschiedenis.
De tentoonstelling is niet voor niets alleen maar in de MITGAS Centrale te zien. Het gasbedrijf heeft het archeologische onderzoek, evenals de tentoonstelling en ook allebei de begeleidende verschijningen mogelijk gemaakt:
Adonis von Zschernitz. Die Kunst der ersten Bauern. Archaeonaut 4. Hrsg. Landesamt für Archäologie Sachsen. Dresden 2004. € 3,90
Von Peißen nach Wiederitzsch. Archäologie an einer Erdgas Trasse. Hrsg. MITGAS, Landesamt für Archäologie Sachsen, Landesamt für Archäologie Sachsen-Anhalt. Gröbers 2004. € 12,50
De publikaties zijn beschikbaar via de tentoonstelling of via de boekhandel.

Archaeological Heritage Service and State Museum for Prehistory
Zur Wetterwarte 7
D-01109 Dresden
Germany
Tel: +49 351 8926 - 603
Fax: +49 351 8926 - 999
presse@archsax.smwk.sachsen.de

De Adonis van Zschernitz


Vertaling / vormgeving

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!