Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

1111

האם משפיע סכר אסואן על משטר הגשמים בארץ ?

אורי בץ

השרות המטאורולוגי - בית-דגן

 

 

מסוף שנות השישים אנו עדים לשינויים בכמות ובתפרוסת המשקעים בארץ
 (STEINBERGER  AND GAZIT, 1992; BEN-GUI AND BITAN,1991)

 מודלים גלובליים , הדנים באפקט החממה , מצביעים אמנם על עליה בטמפרטורה ושינוי בכמות ובתפרוסת המשקעים באזורים שונים בעולם וביניהם גם באזורנו  אך אין להתעלם משינויים מקומיים ואזוריים המתרחשים שלא מסיבות גלובליות וחוץ אטמוספריות. בעבודה זו מועלת אפשרות כי השינויים במערך האקלימי בארץ, מתחילת שנות השיבעים, אינם אקראיים, ויש לקושרם בין השאר לשינוי הזרימה בנילוס כתוצאה מבניית הסכר הגבוה באסואן.


 

פרויקט סכר אסואן החל באמצע שנות החמישים, חלקו הראשון הסתיים ב- 1964 והמפעל כולו הושלם ב 1970 . S0FFER ,1992) )

  סכר אסואן גרם לשינוי במשטר זרימתו של הנילוס, לפני הקמת סכר אסואן הזרים הנילוס לים התיכון כמות מים ממוצעת של כ- 35 מיליארד מ"ק; לשנה, אך לאחר הקמתו של הסכר הגבוה באסואן חלה ירידה משמעותית בכמות המים והנילוס מזרים לים התיכון 4-3 מיליארד מ"ק לשנה.

הזרמים העונתיים החזקים פסקו וכפועל יוצא לא מגיעים מי הנילוס, החמים יחסית, אל אזורים במזרח הים התיכון כפי שהגיעו בעבר.

ממחקרים אוקיינוגרפים עולה כי חלו שינויים במערך התרמלי וברמת המליחות של אזורים מסוימים במזרח הים התיכון, שינויים אשר טרם פסקו
.( SHARF EL DIN 1976; WADIE, 1984;HECHT,1992)

התמורות במערך התרמלי של המים באגן המזרחי של הים התיכון
  תרמו לשינויים במערכות הלחץ החורפיות שם. מערכות הלחץ הנמוך החורפי שינו מעט את מקומם והדרימו ביחס למצבם הממוצע לפני הקמת הסכר הגבוה באסואן ( ראה מפת השקעים באזור מזרח הים התיכון לפני ואחרי הקמת סכר אסואן )


שינוי מיקומן של מערכות הלחץ הנמוך המניבות משקעים גרם לשינוי בתפרוסת ובכמות הגשם בארץ.

 
הקמת סכר אסואן מהווה ציון דרך בהפרת האיזון האקולוגי בנושאים רבים החל מתשתית קרקעית דרך חקלאות דייג והידרולוגיה וגמור בנושאי אוקיינוגרפיה ואקלים HULME, 1990) )

בעבודתי זו באה לידי ביטוי התמורה השלילית בהפרת האיזון האקולוגי של סכר אסואן ,על מאזן הגשם בארץ.

 

לפי מחקרים מצרים תהיה למי הנילוס השפעה על גשמי חורף 1999/2000
מי הנילוס המגיעים עד לצפון הארץ יהיו השנה חמים ממי הים התיכון הדבר יגרום לשקעים דרומיים רבים יותר מאשר שקעים צפוניים ולכמות יחסית גבוהה של משקעים במרכז ובדרום הארץ מאשר בצפון הארץ.

 

ניתן לקבל את המאמר או להגיב:

ubatz@netvision.net.il