Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

MULLVADEN

3/1-99: För närvarande inga uppdateringar. Gott Nytt År! Hälsningar, Bengt. 29/9-98: Som den eventuellt återstående och oförbätterlige läsaren av Mullvaden lätt ser och inser av det som står här fortsättningsvis, har Mullvadens skaparkraft inte resulterat i några förändringar här nedan, på mycket länge, vilket beklagas. Får väl se hur det blir framöver, efter den första oktober, om nu detta datum skulle säga er Siemensanställda något. Tveklöst har tidens tand gnagt djupa hål i den därigenom urholkade stenen. 30/6-98: OBS: Enligt kalendern är det nu sommar, varför alla trogna läsare (ja, just ni bägge) tillönskas en varm och solig semester, helst före november. Information för SIF-medlemmar vid Siemens Nixdorf Informationssystem AB. Senaste (minimala) uppdatering 30/6-98. Ansvarig redaktör: Bengt Kyrning. (Mullvaden är partipolitiskt opålitlig. Mullvaden publiceras cyberspacialt och virtuellt, med behovsstyrd periodicitet. Varning: Mullvaden kan verka kompetenshöjande!). Mullvaden har numera fått en fackligt seriös bror, Grävlingen, se länk nedan. Med lite tur (otur enligt somliga) kanske valda delar av Mullvaden uppdateras under redaktörens sommarsemester, som utbryter den sjätte juli.

Extra mullvadsinformation

("Bottenpartiet"):

Utmärkelse:
Eftersom hela Mullvaden framställs enbart av återanvändningsbara elektroner, har Mullvaden, som första sida på Internet, utmärkts med "Svanen"!Naturvårdsverket slår till: Efter noggranna rechercher (= research) av Naturvårdsverket och Svenska Fältbiologers Riksförbund har dessa gemensamt, till Riksåklagaren, lämnat in en stämning mot SNI AB och dess VD, för "grov misshushållning med den svenska svanen". Vid den årliga kontrollräkningen av det svenska svanbeståndet kunde organisationerna till sin bestörtning konstatera, att detta (beståndet alltså) decimerats till hart när intet. Den gemensamt med polisen genomförda förundersökningen gav raskt vid handen att den skyldige miljöboven tveklöst är SNI AB, som ju tagit för vana att med varje försåld PC medleverera en märkt svan. Brottet, som i naturkretsar i Sverige och omvärlden beskrivs som "exempellöst", kommer tveklöst att leda till åtal och fängelsedom (dock högst arton månader) för den ytterst ansvarige, (förre) VD:n för SNI AB, J-n X. -ndersson, som av hänsyn till hans familj här får vara anonym. I en första kommentar till Mullvaden förklarar J-n X., att han med glädje är beredd att ta sitt straff, eftersom han anser att "någon måste gå i bräschen" för att riva ner gamla stelbenta lagar och regelverk, som ju bär skulden till Sveriges och dess arma företagares olyckor.

Kumlaanstalten, som lär bli aktuell för J-n X., ser de befintliga fångarna med oro fram mot dennes ankomst, eftersom J-n X. redan låtit förutskicka, att det är hans avsikt att riva cellväggarna och låta bygga om lokalerna till "sviter", där de fångar, som ändå har naturliga kontaktytor (= tar samma droger), skall sitta ihop i projektform, allt för att öka samhörighetskänsla, flexibilitet och produktionstakt. Fängelsets växel kommer att bytas ut mot en modern digitaliserad dylik, från Siemens AB, vilket även möjliggör, att varje intern, tack vare rörliga trådlösa telefoner, blir tillgänglig när och var som helst, dygnet runt. Kumlaanstaltens produktion av fyllda sandsäckar till Gobiöknens översvämningsdrabbade floddalar (ett SIDA-projekt) kommer genom hela arrangemaget tveklöst att skjuta i höjden (med cirka 47,223%, enligt en grov uppskattning av Statistiska Centralbyrån). På begäran har Naturvårdsverket tills vidare givit SNI AB dispens att i stället för svan använda canadagås, vars alltför stora expansion på vårt lands badstränder därigenom, om PC-försäljningen fortsätter att frodas, skulle hejdas under kontrollerade former.

PS. Med tanke på händelseutvecklingen kommer således Mullvaden inte att vara svan- utan gåsmärkt! DS.
PRESS-STOPP: Sedan det visat sig att den miljöriktiga och totala bristen på farliga flamskyddsmedel i SNI:s bildskärmar lett till häftiga uppflamningar och därav följande sprinkleraktiveringar på vissa arbetsplatser (något som lett till en för marknadsavdelningen lika oväntad som välkommen försäljningsökning av arbetsplatsparaply med SNI-logotype), har SNI beslutat att återinföra en ny sorts, men ofarlig, antiinflammatorisk flamprotektor (NIXFLAMS) i materialet till bildskärmarna. De nya skärmarna har, efter en bättre middag för TCO-ledningen på Grand Hotel, snabbgodkänts enligt TCO-97-normen och är således gåsmärkta.

Produktnytt från Computers: Mullvaden har fått en förhandstitt på den nya folk-PC:n (en stationär multimediadator, Siemens Nixdorf Xpert) från SNI, som tveklöst blir en succée i julhandeln; här en interiörbild från Scribonas sammansättningsavdelning:Badbassängen för personalen i Upplands Väsby är nu äntligen klar, efter en energisk insats av SNI:s friskvårdsgrupp. Man har helt enkelt fyllt på vatten i den urtrista innergården och därigenom i någon mån ökat skönhetsvärdet:


Vetenskap och forskning: Högsta domstolen har ju nu i ett uppmärksammat mål (?) om skadeverkningar av elektromagnetiska fält (= elallergi) fastställt (till skillnad från lägre juridiska instanser), att sådan elallergi egentligen inte finns och att skadorna, som uppstått av elallergi, således inte uppstått, och om dom uppstått, så är det i varje fall inte till följd av sin orsak. Känns resonemanget igen, från Harrisburg, Tjernobyl och, varför inte, Barsebäck?

Som nämnts i tidigare Mullvadar, så hade ju SNI, i sina strävanden att uppnå en grön miljöprofil, beslutat, att bygga om sina eldrivna (och därmed elallergiframkallande PC:ar) till rapsoljedrift. Eftersom det innebar svårigheter, speciellt i de bärbara modellerna, att integrera en tillräckligt stor rapstank innanför skalet, uppstod avsättningsproblem. Ansträngningarna att bygga om de rapsoljedrivna PC:arna till dieseldrivna (vid denna tidpunkt plötsligt mindre skadligt) gick i graven av samma skäl. Eftersom dessutom forskare framhöll, att såväl rapsolja som diesel egentligen var klart giftigare än bensin, tog ju Computers beslutet att låta sina PC:ar köras på lågoktanig, blyfri bensin, med den av Siemens framtagna tillsatsen SIEPLUS. Vid assembly line production-starten på Scribona (med projektanställda överblivna från LEGO-fabriken i Danmark), uppstod akuta kriser, när det visade sig, att PC:arna inte kunde startas utan eldrivna startmotorer, vilka förbjudits av miljö- och säkerhetsmedvetna skyddsombud. I samband med produktionsstarten hade dessutom ett antal (= minst två) miljöforskare nyupptäckt, att bensin, speciellt om den dracks i för stora mängder av inkompetenta PC-användare, på grund av förmodad giftighet kunde framkalla bensinallergier (ännu ej prövat i HD dock), varför SNI beslöt att bygga om PC:arna för kokosoljedrift.

Computers lät således, på sin för personalen inköpta ö utanför västra Samoa, den lokale negerhövdingens (SIE BURRBURR) yngste son (SIE BURRBURRSON), med en bärbar SNI-PC på ryggen, klättra upp i en ovanligt högrest kokospalm, för att på platsen (= däruppe) testa funktionen/kombinationen PC/kokosoljedrift. Roland Lindén (reklamlysten marknadsförare från Siemens), som filmade förloppet, beskriver händelsen sålunda: "SIE BURRBURRSON, som uppenbarligen inte fått tillräcklig produktutbildning på SNI, slog vilt (eller "hejdlöst", som Roland målande uttrycker det) på PC:n med en stor kokosnöt, tydligen utan att få igång densamma (= PC:n). Därvid hände det: PC:n gled ur sonens hand och föll med betydande hastighet (= 133 Mhz) rakt ner på negerhövdingens nästyngsta dotters utputande underläpp (ett vanligt lokalt skönhetsideal), som därvid, under dennas (= dotterns) obehärskade skrik, sprang i blod. Detta föll inte negerhövdingen på läppen, försöken med kokosoljedrift avbröts abrupt och de svenska provdeltagarna lämnade ön med betydande hastighet, eftersom det visade sig, att den lokala negerstammen plötsligt erinrade sig sina urgamla tradition att krydda, koka och förtära oönskade öbesökare och redan började hålla grytan kokande". Så långt Rolands framställning.

Under tiden hade dessutom en oberoende (av vad?) svensk forskare kommit fram till, att råttor, som förtärde mer än 32 kokosnötter per dag, visade allvarliga magsymtom, vilket kunde tyda på allergiproblem med kokosolja (som snart skall prövas i svensk domstol).

Computers stod åter inför ett vägval. Till slut, efter en veckas brainstorm (= hjärnröra) på ett konferenshotell och efter omfattande kontakter med miljö- och arbetsmarknadsministrarna, kom så den slutgiltiga lösningen: PC:arna startas och drivs med manuell fotdrift. Via en relativt okomplicerad kuggväxel, kopplad till en vanlig cykelkedja, både startas och drivs PC:n, medelst vanliga cykeltrampor av en (dittills) arbetslös, som därigenom får såväl fysisk motion, arbetslivserfarenhet som kompetenshöjande datorvana. Eftersom antalet PC-betittande anställda ganska exakt motsvarar antalet arbetslösa, uppnås en omedelbar arbetslöshetsbrist, vilket framkallar miljöriktig tillväxt, vilket framkallar ökad konsumtion, vilket framkallar lycka och välstånd. Computers kommer således tveklöst, efter dessa smärre problem, att uppnå högt ställda mål och SNI:s rykte som framgångsrik jordklotsräknare består.

Enligt just inkomna forskarrapporter har det visat sig, att råttor, som cyklar mer än sex timmar per dag, får utslitna höft-, fot- och knäleder, vilket ger förstärkt anledning att snabbt införa sex timmars arbetsdag. Det har dessutom visat sig, att det i cykelkedjor nödvändiga inslaget av rostfritt stål, hos rödögda vita möss i tredje generationen, framkallar allergiproblem, varför nu hälsovårdsmyndigheterna snabbutreder frågan om all cykling skall förbjudas och kriminaliseras.

Matnytt: Fiskälskare har haft all anledning att klaga på det allt enformigare utbudet av fiskrätter hos Horst nere i restaurangen i Upplands Väsby. Horst framhåller dock att han, som gammal övertygad socialdemokrat, helt anpassar sig till det på partimötet just fattade beslutet att förbjuda torskar.

Sexnytt: SAF motsätter sig ju, att arbetgivaren i lag skulle kunna fällas för sextrakasserier på arbetsplatsen. Företrädaren för SAF, trogen (en avancerad ordlek för SAF-kunniga) sin ideologi, framhöll, att hon tyckte att det verkligen var upp till individen att själv avgöra, om hon/han ansåg sig vara trakasserad eller stimulerad och därmed, grundat på en individuell och kompetent bedömning av sakinnehållet i närmandet, erbjudandets kvalitét och eventuella personliga utvecklingsmöjligheter i samband med offerten/närmandet, mycket väl själv kunde komma till ett positivt eller negativt avslut.

Med anledning av att Mercedes nya, saltomortalvänliga bil, "A-Klasse", valts till "Årets bil" (!), kommer Computers att snarast bygga in ett allvarligt fel i sina PC:s (så att hårddisken raderas med ojämna mellanrum), varigenom förutsättningarna är stora att de blir valda till "Årets PC".

Några länkar:

Här är SIF:s hemsida. Kolla runt lite, en del kött på benen finns det.
SIF:s debattcafé. För dig som fortfarande orkar fråga och debattera.
Om arbetsliv och arbetsmarknad, strukturerat och bra. Oerhört mycket kött på benen, utan onödigt fett.
Strukturerade eldflugor på nätet. Om många ämnen, kanske om din hobby, dina intressen.
Det här är Sunet, bra om man gräver under ytan lite.
Folkoperan. Fly bort, med musik, nära och i världen.
Aktuellt om inaktuella multimedialiteter.
Disinformation. You have the right to remain stupid; for people who believe that what you don´t know can hurt you.
Litteraturprojektet Runeberg (ej bara om denne!). Nordisk litteratur mest.
Hundra hetaste länkarna, på gott och ont. Inte bara adult links.
Vi provar med en gästbok.
Mullvaden har fått en seriös kollega, Grävlingen.

Email: bengt.kyrning@sni.se