Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Her kommer udvalgte dele af Frederiksborg Statsskoles historie
udvalgt af en gammel elev

Frederiksborg Statsskole
Carlsbergvej 15, DK-3400 Hillerød

Skolens officielle hjemmeside:
www.frborg-gymhf.dk

Pastor emer. Chr. P. Pedersens erindringer 1886-94:
Den gamle Latinskole

Forfatterinden Aase Hansens erindringer 1910-13:
Minder fra en skoletid

Skolens historie 1930-1980 (fra årsskriftet 1980):
1930-1980

Erindringer om lærere ca. 1920–1980:
Læreranekdoter

___