Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

May Frames Ang Kasaysayan ng Pilipinas

Walang Frames

Ang Kasaysayan ng Pilipinas Ang Kasaysayan ng Pilipinas Ang Kasaysayan ng Pilipinas
Ang Kasaysayan ng Pilipinas Ang Kasaysayan ng Pilipinas Ang Kasaysayan ng Pilipinas

©camille,aliza,sherwin,dang²

Paalala : Ang homepage na ito ay gagamit ng marami larawan o graphics at Java applet. Ito rin ay para sa mga browser na may setting na 800 X 600. Maaaring makita ito sa Netscape Navigator/Communicator 4.0 o mataas pa at sa Internet Explorer 4.0 o mataas pa.