Filosofinen maailmankuvani

 

Universumimme avaruus on neliulotteinen pallomainen tila, jossa kaikki aine ja energia on. Ulkopuolta avaruudella ei ole. Neljäs ulottuvuus on juuri tämä asia, että kaikki on tämän tilan, avaruuden, sisällä ja ulkopuolta ei ole. Tämä toteutuu matemaattisesti avaruuden malleissa laittamalla tälle avaruudelle neljäs ulottuvuus. Tämän lisäksi on aika- ulottuvuus. Neljä tila- ulottuvuutta, yksi aika- ulottuvuus, se on todellisen avaruuden paras tämänhetkinen kuvaus.

Tällainen on universumimme avaruus. Siinä kieppuvat sitten miljardit ja miljardit galaksirihmat, galaksijoukot, galaksit, kvasaarit ja ainesumut tähtineen, planeettoineen, kuineen ja sumuineen. Kaikenlaista säteilyä ja voimavaikutusta on myös kappaleiden välillä. Universumin kokonaiskehitys ja vaiheet ovat vielä arvailujen varassa. Ainoa, mitä voisimme väittää ainakin tietävämme, on että universumi on ikuinen ja ääretön (tässä rajattomuus- mielessä) ja että nyt se on tässä galaksi-tilassa.

Tässä universumissa sitten elämme täällä maapallolla, joka on yksi pieni planeetta kotigalaksimme Linnunradan syrjäisen kierteishaaran syrjäisellä aurinkokunnalla.

Todellisuutemme muodostuu neljän- viiden tasoisista asioista: olemme fyysisiä olentoja fyysisessä maailmassa; olemme biologisia olentoja, joilla on ruumis, keho, muiden olentojen keskuudessa; meillä on sielu, minä eli psyyke; olemme erilaisten yhteisöjen jäseniä, sosiaalisia olentoja; ja meidän yläpuolellamme on salattu Jumalan maailma ja ympärillämme meille näkymätön henkimaailma.

Kaikilla näillä tasoilla on aina henki ja aine yhtä aikaa: aine ja energia, solut ja elämä, ihmisen ruumis ja sielu, yhteiskunnan talous ja kulttuurielämä, henkimaailman henkien henkiruumis ja henki, Jumalan ruumis ja henki.

Kaikista näistä tasoista meillä on jo valtavasti tietoa ja ymmärrystä, joita tiede, filosofia ja uskonnot sitten käsittelevät. Joka tasolla on sitä vastaavat perustieteet: aineen tasolla fysiikka, eliöiden tasolla biologia, ihmisen tasolla anatomia ja psykologia, yhteiskunnan tasolla yhteiskuntatieteet, henkimaailman tasolla rajatieteet, Jumalan tasolla teologia. Tieteemme tietää jo aika paljon kaikesta, muttei kuitenkaan kattavasti, joten joudumme totuuden saavuttamiseksi myös kääntymään uskontojen, filosofian, mystiikan, intuition, taiteen ym. puoleen.

Filosofia on kaiken inhimillisen tiedon kokonaisuus, mukaan luettuna jumalallinen tieto sikäli kuin se on ihmisen saavutettavissa. Filosofia on tiedon lisäksi spekulaatiota ja arvauksia, oletuksia, järjellisten vaihtoehtojen miettimistä tuntemattomista asioista, koska maailmankuva ja maailmankatsomus tarvitsevat oletuksia niistä, vaikkei tieteellistä tietoa vielä olisikaan. Filosofia on maailmankuvan saattamista todellisuutta vastaavaksi.

Onko muualla avaruudessa elämää, sitä emme vielä tiedä, mutta se on todennäköistä, koska elämää on maapallolla, ja muualla on niin kauan, mielestäni ikuisesti ollut paikkoja elämän syntymiseen ja kehittymiseen. Ja koska jossakin muodossa evoluutioteoria pitää paikkansa. Ja koska elämän kehitys ei tietenkään ihmiseen pääty, siellä voi olla ihmistä korkeampiakin olentoja.